МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Інформація щодо розгляду звернень суб'єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян Держенергонаглядом за 1 квартал 2016 року

22.04.2016 | 14:16

 

За 1 квартал 2016 року Держенергонагляд розглянув 955 звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян, а також 16 інформаційних запитів. У тому числі розглянуто 638 звернень громадян. 

 

Слід зазначити, що із загальної кількості звернень за три місяці 2016 року інспекції Держенергонагляду розглянули 35 звернень громадян, які надійшли від Урядового контактного центру. При цьому до головної інспекції Держенергонагляду таких звернень надійшло 38.

 

За 1 квартал поточного року найбільше звернень розглянуто інспекцією Держенергонагляду у Центральному регіоні (274 або 29 % від загальної кількості звернень) та самостійно головною інспекцією Держенергонагляду (170 звернень або 18 % від загальної кількості). Найменша кількість звернень надійшла до інспекції Держенергонагляду у Донбаському регіоні (27 звернень). Більш детальна інформація щодо кількості звернень, які надійшли до Держенергонагляду, зображена на графіку:

 

 


 

За підсумками розгляду звернень споживачів електричної енергії та громадян, інспекції надали 370 роз’яснень. З 415 інших звернень споживачів електричної енергії вирішено на їх користь питання, порушені у 335 зверненнях або 81 %. Кількість наданих інспекціями Держенергонагляду роз’яснень та кількість відповідей на користь споживачів зображена на графіку:

 

 

 

 

Крім того, за підсумками розгляду 514 звернень громадян, інспекції надали 213 роз’яснень. З 301 іншого звернення громадян вирішено на їх користь питання, порушені у 253 зверненнях або 84 %.

 

Головна інспекція Держенергонагляду за 1 квартал 2016 року розглянула 482 звернення суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян щодо енергопостачання, в тому числі 351 звернення громадян.

 

Із зазначеної кількості звернень самостійно управління та відділи головної інспекції Держенергонагляду розглянули 170 звернень та надали 323 доручення територіальним підрозділам Держенергонагляду.

 

 

 

 

За підсумками розгляду 482 звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян головна інспекція Держенергонагляду надала 309 роз’яснень. З 173 інших звернень споживачів енергії та громадян на їх користь вирішені питання, порушені у 145 зверненнях або  84 %.

 

За тематикою найбільше звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян надійшло до головної інспекції Держенергонагляду з питань:

- розрахунків за спожиту електричну енергію, застосування тарифів, надання пільг та укладення договорів – 84 звернення;

- якості надання послуг з теплопостачання 55 звернень;

- якості надання послуг з постачання електричної енергії та невідповідності нормативним документам її показників, застосування графіків аварійних відключень – 53 звернення;

- оскарження дій працівників енергопостачальника щодо складення актів про порушення Правил користування електричною енергією, актів про порушення Правил користування електричною енергією для населення та здійснення за ними розрахунків збитків – 52 звернення, що становить  51 % від загальної кількості звернень.

 

Розгорнута інформація щодо розгляду звернень суб’єктів електроенергетики, споживачів енергії та громадян Держенергонаглядом за 1 квартал 2016 року наведена у Додатку 1.

 

Найбільше звернень заявників розглянуто інспекціями Держенергонагляду у: м. Києві – 93 звернення, Київській області – 76 звернень, Дніпропетровській області – 66 звернень.

 

Найменша кількість звернень надійшла до інспекції у Тернопільській області (4 звернення).

 

Кількість звернень, що надійшла до інспекцій Держенергонагляду у областях та м. Києві зображена у Додатку 2. Кількість наданих роз’яснень та кількість відповідей на користь споживачів електричної енергії по Україні за 1 квартал 2016 року зображена у Додатку 3.

 

 

 

 

Звернення, що надійшли до інспекцій Держенергонагляду у регіонах, областях та місті Києві за 1 квартал 2016 року, переважно стосувалися питань:

 

-   якості надання послуг з постачання електричної енергії та невідповідність нормативним документам її показників – 145 звернень;

-   розрахунків за спожиту електричну енергію, застосування тарифів та надання пільг – 106 звернень;

-   оскарження дій працівників енергопостачальника щодо складення актів про порушення ПКЕЕ, актів про порушення ПКЕЕН та здійснення за ними розрахунків збитків – 97 звернень, що становить 44 % від загальної кількості звернень.

 

 

 

За результатами розгляду Держенергонаглядом звернень заявників за три місяці поточного року енергопостачальники провели наступні роботи:

- замінили 49 опор повітряних ліній електропередачі (далі – ПЛ);

- розчистили  20 км трас ПЛ від порослі та дерев;

- встановили 17 розвантажувальних трансформаторних підстанцій та провели реконструкцію 17 ПЛ-10 кВ та 51 ПЛ-0,4 кВ;

- привели показники якості електричної енергії до нормативних величин за результатами розгляду 176 звернень споживачів;

- провели технічне обслуговування електричних мереж на 77 об’єктах.

 

Крім того, за результатами розгляду звернень 108 споживачам відновили електропостачання.

 

Під час розгляду звернень споживачів з питань оскарження дій працівників енергопостачальників щодо складення актів про порушення та здійснення за ними розрахунків збитків у 14 випадках скасували нарахування збитків за актами про порушення та у 26 випадках здійснили перерахунок збитків зі зменшенням загальної суми на 868 тис. грн.  Також 18 споживачам здійснили зменшення нарахувань за спожиту електричну енергію на суму 108 тис. грн.

 

Крім того, здійснили приведення показників якості теплової енергії до нормативних величин за результатами розгляду звернень 2 споживачів та привели технічний стан тепловикористовуючого устаткування, теплових мереж теплоплостачальників у відповідність до вимог нормативних документів у 5 випадках.

 

Детальна інформація щодо фізичних обсягів робіт, проведених енергопостачальниками за результатами розгляду Держенергонаглядом звернень заявників наведена у Додатку 4.

 

За 1 квартал 2016 року на комісії Інформаційно-консультаційних центрів по роботі зі споживачами електричної енергії при електропередавальних організаціях за участю уповноважених представників Держенергонагляду розглянули 341 звернення. Із зазначеної кількості прийнято рішення відновити порушені права заявників у 136 випадках або 55 %.

 

Детальна інформація щодо участі представників інспекцій Держенергонагляду в роботі комісій інформаційно-консультаційних центрів по роботі зі споживачами електричної енергії при електропередавальних наведена у Додатку 5.

 

 

Додатки

версія для друку