МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення щодо погодження кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державне відкрите акціонерне товариство "Першотравенське ШБУ№4" Дочірнє підприємство Державної холдингової компанії «Дніпрошахтобуд»

22.02.2016 | 16:06

 

 

Інформація про боржника:

Найменування Державне відкрите акціонерне товариство  "Першотравенське ШБУ№4" Дочірнє підприємство  Державної холдингової компанії «Дніпрошахтобуд»;

Місцезнаходження: , Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Комсомольська,1А;

Профіль діяльності підприємства: Будивництво інших споруд не віднесеного до інших будівництв;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2014 р. по справі № 904/3367/14 введено процедуру ліквідації ДВАТ «Першотравенський ШБУ№4» ДП ДХК «Дніпрошахтобуд»». Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.ст. 37,38,40,95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

- Рухоме майно - колісно-транспортні засоби у кількості 3 од., а саме:

1) Автомобіль марки УАЗ 33-02, 1992р.в. без реестрації, розукомплектований;

2) Автомобіль марки УАЗ-33-03 груз, 1992р.в., без реестрації, розукомплектований;

3) Автомобіль ГАЗ 24 «Волга» , 1992р.в., без реестрації, розукомплектований;

 

- Об’єкти нерухомого майна, а саме:

1) адміністративна будівля, загальна площа 1192,6 кв.м.;

2) складські приміщення, загальна площа 309,3 кв.м.;

3) будівля мехцеху, загальна площа 467,1 кв.м.;

4) будівля гаражів з службовими приміщеннями, загальна площа 817,2 кв.м;

5) навіс металевий, загальна площа 384,3 кв.м;

 

 

- Обладнання та ТМЦ, яке складається з ємностей – 3 шт, металообробного обладнання, механізмів, та інших ТМЦ у кількості 11 найменувань, металобрухт. Майно, яке підлягає реалізації, буде реалізовано відповідно до вимог ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

 

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10(десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайтіМіненерговугілля України.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи: Адреса ліквідатора: 52800, Дніпропетровська  область, м. Першотравенськ, вул. Комсомольска, буд.26

 

Контактні телефони для довідок: тел./факс (05633) 7-07-42. 0503630713.

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДВАТ «ПШУ №4»  ДП ДХК «ДНІПРОШАХТБУД» Гулєнков Р.М.

 

 

 

 

Ліквідатор ДВАТ «ПШУ №4»

 ДП ДХК «ДНІПРОШАХТБУД»

 

Р.М.Гуленков

 

 

 

версія для друку