МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Дочірнього підприємства "Ірдиньторф" Державного підприємства "Київторф"

26.01.2016 | 12:48

 

 

Інформація про боржника:

Найменування Дочірнє підприємство "Ірдиньторф" Державного підприємства «Київторф:»;

Місцезнаходження: , Черкаська область, Городищенський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна,1;

Профіль діяльності підприємства: Видобуток та переробка торфу;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Постановою господарського суду Черкаської області від 17.09.2013 р. по справі № 925/526/13 введено процедуру ліквідації ДП «Ірдиньторф». Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.ст. 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

- Рухоме майно - колісно-транспортні засоби у кількості 4 од., а саме: 1) Автомобіль марки ГАЗ-66, 1972р.в. без реестрації;

2) Автомобіль марки ІФА-бортовий, 1971р.в., без реестрації;

3) Причіп марки ІФА-бортовий , 1971р.в., без реестрації;

4) Причіп марки ПТС 4, 1975р.в., без реестрації;

- Об’єкти нерухомого майна, а саме:

1) нежитлова будівля побутового корпусу, загальна площа 946,0 кв.м.;

2) нежитлова будівля сарай бригадира, загальна площа 48,0 кв.м.;

3) нежитлова будівля насосної станції, загальна площа 97,0 кв.м.;

- Обладнання та ТМЦ, яке складається з ємностей ГСМ 4- 25м3, металообробного обладнання, механізмів, та інших ТМЦ у кількості 27 найменувань.Майно, яке підлягає реалізації, буде реалізовано відповідно до вимог ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайтіМіненерговугілля України.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи: Адреса ліквідатора: 18008, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд.16, кв.6.

Контактні телефони для довідок: тел./факс (0472) 63-14-64. 0979315386.

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Ірдиньторф» ДП «Київторф» Пшеничний С. М.

 

 

Ліквідатор ДП «Ірдиньторф»                                                            С.М.Пшеничний

версія для друку