МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Міненерговугілля інформує щодо норм забезпечення населення твердим паливом для надання субсидій

18.09.2015 | 15:05

 

 

З метою встановлення натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких населенню надаються пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 (із змінами і доповненнями) затверджено у тому числі мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом для надання житлових субсидій - 2 тонни на домогосподарство на рік.

 

Також зазначеною постановою Уряду встановлено, що для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам застосовуються у 2012 році граничні показники вартості твердого палива - 950 гривень за 1 тонну.

 

У наступних роках зазначені граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу індексуються на коефіцієнт (Кі), який визначається за формулою:

 Описание: KP120356_IMG_003,

де Іпот - прогнозний індекс споживчих цін поточного року;

Описание: kp120356_img_002 - прогнозні індекси споживчих цін за попередні роки починаючи з 2013 року.

 

Положенням про Міністерство соціальної політики, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389, визначено, що Мінсоцполітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у тому числі, у сфері соціального захисту населення.

 

Зважаючи на це, розробником постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» було Мінсоцполітики. 

 

Статтею 102 Бюджетного кодексу України визначено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок та в межах коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

Законом України «Про ціни і ціноутворення» встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи, які затверджуються відповідними органами державного управління та визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).

 

Пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року       № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» надано повноваження Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації щодо регулювання (встановлення) торговельної (постачальницько-збутової) надбавки, нормативів рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф’яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб.

 

Таким чином, роздрібна ціна на вугілля для побутових потреб може коливатися у різних господарюючих суб’єктів в залежності від собівартості вугілля, витрат на його транспортування та зберігання, встановлених місцевим органом самоврядування граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди), граничних нормативів рентабельності, розміру постачальницької винагороди тощо.

 

За інформацією ДП «Вугілля України» - оператора оптового ринку вугільної продукції України, на сьогодні енергетична вугільна продукція марок «Г» та «ДГ» з ресурсів державних вугледобувних підприємств реалізується для потреб вітчизняних теплоелектростанцій за ціною 1 100 грн. за 1 тонну (без врахування ПДВ та транспортних витрат), при базовій зольності 23 %, а собівартість виробництва такої продукції у середньому складає близько 1 700 грн. за 1 тонну. Сортове вугілля, яке використовується населенням у якості побутового палива, має ще вищу собівартість.

 

Тому, реалізація вугілля населенню за доступними цінами можлива за умови прийняття відповідних державних або регіональних програм, якими б було передбачені джерела покриття собівартості виробництва вугільної продукції.

 

версія для друку