МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Інформація щодо реалізації Мінерговугілля плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році за серпень 2015 року

10.09.2015 | 13:16

 

Інформація щодо реалізації Мінерговугілля плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році за серпень 2015 року

 

 

Номер завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Стан виконання

Нова політика енергетичної незалежності

242. Реорганізація публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС (Стратегія).

Реорганізація НАК “Нафтогаз України” відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема утворення ПАТ “Магістральні газопроводи України”, ПАТ “Підземні газові сховища України”; повне фінансове оздоровлення НАК “Нафтогаз України”(Програма).

Проведення комплексної реорганізації НАК “Нафтогаз України” та сертифікації оператора газотранспортної системи з метою відокремлення діяльності з видобування, транспортування, зберігання та постачання природного газу та забезпечення прозорого і безперешкодного доступу до газотранспортної інфраструктури (Угода)

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України фінансового плану НАК “Нафтогаз України” на 2015 рік

до 30 березня

Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”

Виконано.

Міненерговугілля листом від 10.08.2015 № КМ/13-2781 подано до Кабінету Міністрів доопрацьований проект фінплану НАК «Нафтогаз України».

3) проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”

до 1 липня

Міненерговугілля

Виконано.

Аудит проводить незалежна компанія ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».

Компанія оприлюднила консолідовану фінансову звітність Групи за 2012-2013 рр. за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

27.04.15 зазначена аудиторська компанія завершила окрему фінансову звітність за 2014 рік по Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України».

Компанія оприлюднила звітність перевірену аудитором на корпоративному сайті.

4) подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо визначення правонаступників кредитів НАК “Нафтогаз України

до 30 грудня

Міненерговугілля

Виконується.

З метою приведення функціонування газотранспортної системи України у відповідність з вимогами Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради від
13 липня 2009 року та на виконання рішень Кабінету Міністрів України здійснюється реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.15 №375-р затверджено План реформування газового сектору, що передбачає, зокрема, реформування Компанії.

Визначення правонаступників кредитів Компанії проходитиме на етапі чіткого розуміння трансформацій, що будуть відбуватися в процесі реформування галузі.

243. Залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор України, зокрема до модернізації Єдиної газотранспортної системи України, електрогенеруючих потужностей та електромереж (Стратегія).

Залучення інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи України.

Реалізація Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України”.

Оголошення про проведення міжнародного конкурсу для залучення інвесторів.

Реалізація проекту з ЄБРР та ЄІБ щодо модернізації газотранспортної системи України (Програма).

Забезпечення умов для залучення кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи та підземних сховищ газу, які передбачатимуть 100 відсотків збереження майна у державній власності та залучення іноземних інвестицій для їх комплексної модернізації (Угода)

2) здійснення заходів щодо залучення зовнішнього консультанта для підготовки умов та порядку проведення конкурсу для залучення інвесторів

до 31 березня

Міненерговугілля
НАК “Нафтогаз України”

Виконується.

Розпочато роботу міжнародних консультантів з надання консультаційних послуг із реформи корпоративного управління Компанії НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз».

4) здійснення заходів з метою набрання чинності угодами між Україною, ЄІБ та ЄБРР за проектом “Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу “УренгойПомари — Ужгород” та початок інвестиційної фази проекту

до 1 травня

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
НАК “Нафтогаз України”

Виконано.

29 травня підписано Субкредитні угоди за позикою ЄБРР та ЄІБ між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Наприкінці квітня 2015 року від Мін’юсту отримано висновок щодо відсутності необхідності здійснення ратифікації Верховною Радою України Кредитної угоди з ЄБРР. Набрання чинності такою угодою здійснюється лише за виконанням передумов набрання чинності угодою з ЄБРР, які нею передбачені (розділ 5.01 Угоди).

Щодо Фінансової угоди між Україною та ЄІБ.

Прийнято Закон України від 15.07.2015 № 603-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Газопровід Уренгой - Помари - Ужгород (Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород") між Україною та Європейським інвестиційним банком».

13.08.2015 Міністерством юстиції надано юридичний висновок щодо набрання чинності Фінансовою угодою.

247. Інтеграція енергосистеми України з континентальною європейською енергосистемою (Стратегія).

Здійснення нормативно-правових та технологічних заходів щодо синхронізації енергетичної системи України із об’єднанням енергетичних систем країн ЄС (Угода).

Інтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем (Програма)

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану розвитку об’єднаної енергосистеми України на 2015-2024 роки

до 30 жовтня

Міненерговугілля

Виконується.

Підготовлено проект акта КМУ щодо затвердження плану розвитку об’єднаної енергосистеми України на 2015-2024 роки, який направлено на розгляд та погодження до зацікавлених органів влади за результатами проведеної процедури громадського обговорення, яка тривала з 20.05.2015.

249. Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування (Стратегія).

Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів між постачальниками та споживачами електричної енергії та балансуючого ринку (доопрацювання Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”, зокрема приведення у відповідність з вимогами Третього енергетичного пакета, та його впровадження) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про ринок електричної енергії

до 30 вересня

Міненерговугілля
НКРЕКП

Виконується.

Міненерговугілля листом від 10.07.15 № 01/32-1583 направило законопроект «Про ринок електричної енергії України» на погодження заінтересованим органам виконавчої влади, а також Держпідприємництву листом від 10.07.15 № 01/32-1584 та оприлюднено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

На сьогодні висловили позицію ФДМУ, АМКУ, НКРЕКП.

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії

до 30 вересня

Міненерговугілля
НКРЕКП

Виконується.

Міненерговугілля листом від 30.06.15 № 03/13-3251 направило законопроекти «Про особливості погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на Оптовому ринку електричної енергії України» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України» на погодження заінтересованим органам виконавчої влади, а також до Державної регуляторної служби України (лист Міненерговугілля від 10.07.15
№ 03/13-3515) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

На сьогодні Мінфіном, ДФС – надано зауваження.

Мінекономрозвитку, Держрегуляторна служба – на опрацюванні.

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про ринок природного газу (нова редакція)

до 1 травня

Міненерговугілля
НКРЕКП

Виконано.

Прийнято Закон України “Про ринок природного газу” від 05.05.2015 № 329-VIII.

6) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Міненерговугілля
НКРЕКП

Виконано.

Прийнято Закон України “Про ринок природного газу” від 05.05.2015 № 329-VIII.

252. Впровадження стандартів Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (EITI), законодавче закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності видобувних компаній виключно за міжнародними стандартами (Угода)

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо отримання достовірних даних для звіту Ініціатив щодо прозорості видобувних галузей

до 30 квітня

Міненерговугілля

Виконано.

12.07.2015 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні» від 16.06.2015 №521-VIII.

Міненерговугілля підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні» та листом від 26.08.2015 № КМ/31-2958 надіслано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

253. Впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (Угода)

розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо впровадження сучасних європейських стандартів корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку

протягом року

Міненерговугілля

Виконується.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 № 396 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 2 грудня 2009 р. № 1354». Прийняття цього рішення Уряду підвищить ефективність корпоративного управління в частині зміни керівників господарських товариств, управління корпоративними правами яких здійснює
НАК «Нафтогаз України».

Також за фінансової підтримки ЄБРР завершено проект з розробки плану дій у сфері корпоративного управління з метою покращення корпоративного управління НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз», а також нормативно-правової бази діяльності цих компаній. До виконання цього проекту залучені фахівці консалтингових компаній «Baker & McKenzie» та PWC.

254. Проведення інвентаризації договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній та здійснення комплексного аудиту використання державними та приватними нафтогазовидобувними підприємствами виданих спеціальних дозволів на користування надрами з метою анулювання тих спеціальних дозволів, за якими не виконуються повною мірою зобов’язання в частині виконання програми робіт. Продаж відкликаних спеціальних дозволів на відкритих аукціонах (Угода)

1) подання Кабінетові Міністрів України результатів інвентаризації та аналізу економічної діяльності договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній

до 1 серпня

Міненерговугілля

Мінприроди

Виконується.

Робота щодо аналізу договорів про спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за участю державних компаній триває.

Листом від 20.08.2015 № КМ/31-2902 проінформовано КМУ про результати викоання договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта».

263. Забезпечення нормативно-правової бази для виконання інвестиційних програм у ядерно-енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та створення нових елементів ядерно-паливного циклу в рамках дотримання міжнародного законодавства у ядерній сфері. Підвищення безпеки ядерних реакторів, продовження строків їх експлуатації, будівництва реакторів нового покоління, будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Модернізація атомних електростанцій. (Програма)

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2015 - 2019 роки

до 30 жовтня

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

Виконується.

Листом МЕВ від 13.05.2015 № 01/33-0991 проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку на 2015 – 2019 роки» повторно направлено на розгляд та погодження до Мінфіну.

Мінфіном проект розпорядження погоджено із зауваженнями.

Мінекономрозвитку надало зауваження до проекту.

Листом МЕВ від 27.07.2015 № 01/33-1714 доопрацьований проект повторно направлено до Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку – погоджено без зауважень.

Листом від 06.08.2015 № 01/33-1850 надано Мін’юсту для отримання правового висновку.

Мін’юст - висновок із зауваженнями.

Листом від 26.08.2015 №33-1422 проект розпорядження надано на погодження НКРЕКП.

264. Реформування вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств (Стратегія).

Виконання програми реформування вугільної галузі (Програма).

Приватизація всіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”.

Ліквідація/консервація всіх шахт, які не вдалося приватизувати (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою перегляду переліку вугледобувних підприємств, що підлягають приватизації

до 30 березня

Міненерговугілля

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» визначено актуалізований перелік вугледобувних об’єктів, що підлягають приватизації у 2015 році (26 обєктів), Міненерговугілля листом від 02.06.2015 № КМ/12-1918 звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю зазначений пункт як такий, що виконаний.

2) проведення передприватизаційної підготовки підприємств вугільної галузі

протягом року

Міненерговугілля

Виконується.

Завершена передприватизаційна підготовка 7 об’єктів приватизації (3 – Волинська область, 4 – Львівська область).

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на Сході України, заходи з передприватизаційної підготовки об’єктів Донецької та Луганської областей затримуються.

Міненерговугілля наказом від 08.06.2015 № 344 «Про передприватизаційну підготовку підприємств» зобов’язало керівників державних вугледобувних підприємств здійснити передприватизаційну підготовку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році».

3) формування пакетів документів щодо об’єктів приватизації та передача їх Фонду державного майна

протягом року

Міненерговугілля
Фонд державного майна

Виконується.

На виконання спільного наказу Фонду державного майна та Міненерговугілля від 07.10.2014 № 2399/701 «Про передачу документів щодо об’єктів приватизації вугільної галузі у процесі приватизації» Міністерством видано

накази про передачу документів щодо об’єктів приватизації відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля» – «Шахта «Великомостівська»
(від 03.07.2015 № 425), «Шахта «Червоноградська»
(від 03.07.2015 № 426), «Шахта «Відродження»
(від 03.07.2015 № 427), «Шахта «Межирічанська»
(від 03.07.2015 № 428), а також відокремлених підрозділів ДП «Волиньвугілля» – «Шахта «Бужанська» (від 15.05.2015 № 288) та «Шахта № 9 «Нововолинська» (від 04.03.2015 № 131).
Міністерством направлено регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській та Волинській областях для розгляду та підписання акти приймання-передачі документів єдиних майнових комплексів вищезазначених об’єктів.

Наразі Міненерговугіллям відпрацьовуються надані державними органами приватизації зауваження до пакетів документів.

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ліквідації збиткових вугледобувних підприємств

до 30 червня

Міненерговугілля

Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 696-р «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств».

Зазначеним розпорядженням передбачено ліквідацію трьох збиткових вугледобувних підприємств:
ВП «Шахта «Родинська» ДП «Красноармійськвугілля»;

ВП «Шахта «Зарічна» ДП «Львіввугілля»;

ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля».

Готуються проекти рішень Кабінету Міністрів України про ліквідацію шахт «Південна» та «Північна» ДП «Дзержинськвугілля». Наразі затверджується техніко-економічне обґрунтування недоцільності їх подальшої роботи (ТЕО), які в установленому порядку проходять експертизу.

6) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо консервації вугільних шахт

до 30 червня

Міненерговугілля

Виконується.

Міненерговугілля розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості», яким передбачено новий напрямок спрямування бюджетних коштів на консервацію вугільних шахт.

Міненерговугілля листами від 23.07.2015 №01/21-1697 та №01/21-1695 (на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 10.07.2015 №29147/1/1-15) вкотре звернулось до Мінекономрозвитку та Мінфіну щодо прискорення погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості».

Листом від 31.08.2015 № 01/21-2053 проект постанови надано Мін’юсту для проведення правової експертизи.

265. Реалізація Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації). Протягом п’яти років щорічне збільшення обсягів державної підтримки на охорону праці, захист навколишнього середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, що вивільняються (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 353

до 10 квітня

Міненерговугілля

Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 453-р «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)».

266. Оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення до 2020 року державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища) шляхом розроблення відповідного закону, що передбачає такі принципи:

заборона державної підтримки для модернізації/технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт та шахт, переданих в оренду і концесію;

фіксація щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п’ять років в розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт, які розташовані на контрольованій Україною території, передбачаючи щорічне зменшення (не менше ніж на 20 відсотків) видатків на видобування вугілля та одночасне збільшення (не менше ніж на 20 відсотків) обсягу видатків на охорону праці, захист навколишнього середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, що вивільняються;

починаючи з 2021 року заборона всіх видів державної підтримки вугільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про державну підтримку вугільної галузі, що передбачає такі принципи:

заборона державної підтримки для модернізації/технічного переоснащення шахт, будівництва нових шахт та шахт, переданих в оренду і концесію;

фіксація щорічного загального обсягу державної підтримки вугільної галузі на п’ять років в розмірі, що не перевищує поточний рівень державної підтримки вугільних шахт, які розташовані на контрольованій Україною території, передбачаючи щорічне зменшення (не менше ніж на 20 відсотків) видатків на видобування вугілля та одночасне збільшення (не менше ніж на 20 відсотків) обсягу видатків на охорону праці, захист навколишнього середовища, реструктуризацію вугільної галузі та соціальну підтримку працівників, що вивільняються;

починаючи з 2021 року заборона всіх видів державної підтримки вугільної галузі, крім державної підтримки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища

до 1 листопада

Міненерговугілля
Мінфін

Виконується.

Розробка законопроекту триває.

267. Лібералізація вугільного ринку.

Впровадження біржової форми торгівлі вугіллям (електронні торги) з метою переходу до ринкового ціноутворення на енергетичне вугілля (Угода)

3) недопущення введення обмежень щодо торгівлі на ринку енергетичного вугілля, у тому числі шляхом переведення торговельних операцій виключно через державні підприємства

протягом року

Міненерговугілля

Виконується.

Міненерговугілля вживаються заходи щодо недопущення введення обмежень щодо торгівлі на ринку енергетичного вугілля, у тому числі шляхом переведення торговельних операцій виключно через державні підприємства.

4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про засади функціонування ринку вугільної продукції щодо встановлення правил торгівлі на ринку вугільної продукції в умовах поетапного роздержавлення енергетичної галузі

до 30 грудня

Міненерговугілля

Виконується.

Міненерговугілля наказом від 16.07.2015 № 451 створено робочу групу з розроблення законопроекту про засади функціонування ринку вугільної продукції. Завданням робочої групи є визначення окремих заходів та першочергових завдань для створення прозорого ринку вугільної продукції за допомогою біржової форми продажу вугілля та розроблення даного законопроекту. Законопроект встановлюватиме правила торгівлі на ринку вугільної продукції в умовах поетапного роздержавлення енергетичної галузі.

268. Перехід на прямі договори продажу вугілля, ліквідації державного підприємства «Вугілля України» (Угода)

1) забезпечення переходу на прямі договори продажу вугілля, у тому числі державними шахтами

до 30 червня

Міненерговугілля

Виконується.

Забезпечено частковий перехід на прямі договори продажу вугілля, у тому числі державними шахтами.

2) вжиття заходів до недопущення збільшення кредитного портфеля державного підприємства «Вугілля України»; ліквідації державного підприємства «Вугілля України»

до 30 червня

Міненерговугілля

Виконується.

01.04.2015 № 0545/06 наказом Міненерговугілля від 22.05.2015 № 308 було прийнято рішення ДП «Вугілля України» звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства та здійснити всі належні дії, встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкрутом». Водночас, ПАТ «Альфа-Банк» звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ДП «Вугілля України», оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 386724917,46 грн. і неспроможне її погасити. Ухвалою суду від 25.05.2015 вказана заява прийнята до розгляду.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 06.07.2015 порушено провадження у справі № 910/12918/15 про банкрутство ДП «Вугілля України» та введено процедуру розпорядження майном боржника.

277. Добудова третього агрегата на Дністровській ГАЕС (Програма)

1) забезпечення будівництва та введення в експлуатацію третього агрегата на Дністровській ГАЕС

протягом року

Міненерговугілля

Виконується.

Роботи по Дністровській ГАЕС виконуються у відповідності до затверджених місячних програм в межах доведених джерел фінансування.

Станом на 26.08.2015 профінансовано проект за рахунок власних коштів на 791 759 тис. гривень,
у тому числі:

-         будівельно-монтажні роботи - 358 818 тис. гривень;

-         обладнання - 395 440 тис. грн.;

Пуск третього гідроагрегату планується на грудень 2015 року.

278. Будівництво магістральних ліній електропередачі потужністю 750 кВт (Програма)

3) забезпечення реалізації проектів будівництва:

повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська із заходами повітряної лінії 750 кВ Хмельницька АЕС — Чорнобильська АЕС на підстанцію 750 кВ “Київська”;

повітряної лінії 330 кВ НовокиївськаСєвєрна на підстанцію 750 кВ “Київська”;

повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська з підстанцією 750 кВ “Каховська” та заходами повітряної лінії 330 кВ Новокаховська —Островська та повітряної лінії 330 кВ Новокаховська —Херсонська

протягом року

Міненерговугілля

Виконується.

Міністерством розроблено та направлено до центральних органів виконавчої влади (лист від 12.06.2015 № 03/15-2912) проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження скоригованого титулу будови «Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська з розширенням ПС 750 кВ»Київська» та заходами ПЛ 750 кВ, будівництво якої розпочалося у 2007 році».

 

ПЛ 750 кВ "РАЕС -Київська" завершено установку 99% пікетів фундаментів (876 із 877), встановлено 98%  опор (872 із 877).

Захід ПЛ 750 кВ ХАЕС-ЧАЕС на ПС "Київська"- завершено установку 98% пікетів фундаментів (320 з 322), встановлено 97% опор (320 із 322).

ПЛ 330 кВ «Новокиївська-Сєверна» - виконуються заходи щодо підготовки траси.

ПЛ 750 кВ «ЗАЕС- Каховська» - завершено установку 32% пікетів фундаментів (158 із 497), продовжується закупівля та поставки матеріалів і конструкцій.

Захід ПЛ 330 кВ «НовокаховськаОстровська» – завершено установку 89% пікетів фундаментів (75 з 84) та встановлено 83% опор (70 з 84).

Захід ПЛ 330 кВ «Новокаховська –Херсонська» -завершено установку 78% пікетів фундаментів (45 з 58) та встановлено 52% опор (30 з 58).

По будівлі ПС 750 «Каховська» тривають загально будівельні роботи.

281. Виконання разом з ЄБРР Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій (Програма)

1) виконання заходів, передбачених Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1270

протягом року

Міненерговугілля

Виконується.

Фінансування заходів КзПБ у 2015 році передбачено у розмірі 3 820 млн.грн. (без ПДВ), у тому числі за рахунок тарифу – 2 300млн.грн., за рахунок кредиту ЄБРР/Євратом – 1 520 млнгрн.

Кредитні та гарантійні угоди з ЄБРР та Євратом на загальну суму 600 млн євро підписані 25 березня 2013 року та 07 серпня 2013 року відповідно. Кредит надається під державні гарантії. Кредитні та Гарантійні Угоди набули чинності: з ЄБРР – 19.12.2014, з Євратом – 28.05.2015.

З початку реалізації КзПБ(станом на 25.08.2015) виконано 578 заходів, з них узгоджено 558 заходів, на розгляді або на доопрацюванні – 20 заходів.

Відповідно до Плану-графіка КзПБ на 2015 рік (від 12.06.2015) для реалізації у 2015 році заплановано 88 заходів.

Виконано разом із достроковими (станом на 25.08.2015) 42 заходи, з яких:

-        по 25 заходах звіти узгоджені ДІЯРУ;

-        по 17 заходах звіти на розгляді в ДІЯРУ або на доопрацюванні.

Заходи К(з)ПБ з початку реалізації (станом на 01.08.2015) профінансовано на 6,61 млрд. грн., у т.ч. за 7 місяців 2015 року – на 1,28 млрд грн.

282. Продовження строку експлуатації дев’яти атомних енергоблоків (Програма)

забезпечення виконання заходів з продовження строку експлуатації атомних енергоблоків

до кінця року

Міненерговугілля

Виконується.

У 2015 році виконується комплекс заходів з продовження терміну експлуатації трьох «пілотних» енергоблоків АЕС України:

ЮУАЕС-2 (проектний термін експлуатації завершено 12.05.2015, з 10 травня енергоблок зупинено на капітальний ремонт до 17.12.2015),

ЗАЕС-1 (закінчення проектного терміну експлуатації – 23.12.2015),

ЗАЕС-2 (закінчення проектного терміну експлуатації – 19.02.2016).

Підготовка до продовження строку експлуатації інших енергоблоків:

ЗАЕС-3 (закінчення проектного терміну експлуатації – 05.03.2017),

РАЕС-3 (закінчення проектного терміну експлуатації – 11.12.2017),

ЗАЕС-4 (закінчення проектного терміну експлуатації – 04.04.2018),

ХАЕС-1 (закінчення проектного терміну експлуатації – 13.12.2018),

ЮУАЕС-3 (закінчення проектного терміну експлуатації – 10.02.2020),

ЗАЕС-5 (закінчення проектного терміну експлуатації – 27.05.2020).

283. Організація ефективного розгляду позову до ВАТ “Газпром” в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати щодо умов контрактів на постачання і транзит природного газу (Програма)

забезпечення процесу підготовки та затвердження процесуального графіка розгляду арбітражної справи щодо Контракту про обсяги та умови транзиту природного газу територією України з 2009 р. по 2019 р. № ТКГУ від 19 січня 2009 р. та подальші кроки згідно з графіком

до 20 березня

Міненерговугілля
Мін’юст
МЗС

Виконано.

05.03.2015 у арбітражній справі V2014/129 відбулося засідання, на якому було затверджено процесуальний графік проведення арбітражу.

Згідно із затвердженим складом трибуналу процесуального графіка проведення арбітражу 30 квітня 2015 року Компанія подала позовну заяву у арбітражній справі V2014/129.

У термін до 9 жовтня 2016 року відповідач (ВАТ «Газпром») повинен подати відзив на позовну заяву».

 

 

версія для друку