МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Наказ Міненерговугілля України № 453 від 17.07.2015р.

20.07.2015 | 11:08

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

17.07.2015                                             м. Київ                                               № 453

 

 

 

Про результати засідання

колегії Міненерговугілля

від 7 липня 2015 року

 

 

За результатами засідання колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 7 липня 2015 року (Протокол № 1)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Узяти до безумовного виконання рішення колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 7 липня 2015 року з питання:

«Про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»

у 2015 році».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Міністр                                                                                            В. Демчишин

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

7 липня 2015 року                            № 1.1                                               м. Київ

 

«Про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
у 2015 році»

 

За результатами обговорення питання порядку денного «Про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році»

(далі – План), колегією зазначено необхідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на врегулювання проблемних питань та надолуження відставання строків виконання окремих заходів.

Також на засіданні наголошено на необхідності посилення виконавської дисципліни в центральному апараті Міненерговугілля та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління або щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами. Зокрема – це стосується якості та термінів підготовки, погодження з зацікавленими органами державної влади та відомствами нормативно-правових і законодавчих актів, розроблених Міністерством з метою реформування паливно-енергетичного комплексу України, у тому числі реалізації завдань та заходів передбачених Планом.

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

1. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., заступнику Міністра Светеліку О.Д., заступнику Міністра Діденку І.М. взяти під особистий контроль виконання у структурних підрозділах (за напрямами діяльності) завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213 «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна—2020» у 2015 році.

Термін – постійно

 

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, державних підприємств, установ, організацій та об`єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави:

2.1. Забезпечити безумовне виконання доручень Президента України, Уряду та керівництва Міністерства, зокрема особисто вживати заходів щодо надолуження наявного відставання та врегулювання проблемних питань, які стримують або вже привели до порушення встановлених строків їх виконання.

2.2. Здійснити аналіз належності та своєчасності виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Міністерства, визначених актами законодавства, з метою виявлення та усунення причин перенесення термінів виконання.

2.3. Забезпечити належну організацію взаємодії з іншими органами виконавчої влади у процесі розроблення та опрацювання нормативно-правових актів.

2.4. Визначити у кожному структурному підрозділі відповідального за забезпечення чіткої організації підготовки, проходження, контролю за виконанням документів.

2.5. Дотримуватися у процесі виконання завдань вимог регламентних документів і контрольних термінів.

2.6. Посилити  вимоги до виконавців у частині своєчасного та якісного виконання контрольних документів.

2.7. Посилити персональну відповідальність за організацію виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністра.

Термін – постійно

 

3. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.), Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю (Дудка Г.І.):

- забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля для обговорення з громадськістю проекту Кодексу електричних мереж;

Термін – 15 липня 2015 року

- забезпечити доопрацювання проекту Кодексу електричних мереж з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень заінтересованих органів та громадськості.

Термін – 31 вересня 2015 року

 

4. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.) за участі  ДП «Енергоринок» та НКРЕКП:

- організувати та провести тестування роботи ринку  прямих договорів;

- вжити заходів щодо покращення платіжної дисципліни за куповану у ДП «Енергоринок» електричну енергію та погашення боргів минулих періодів.

Термін – 30 жовтня 2015 року

 

- забезпечити надання інформації Уряду про технічну готовність системи до проходження осінньо-зимового періоду 2015/2016 року;

Термін – 1 вересня 2015 року

 

5. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню відносин власності (Білан О.М.), Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.) за участі ДП «Енергоринок» та НКРЕКП підготувати пропозиції до умов приватизації енергетичних компаній та надати Фонду державного майна.

Термін – постійно

 

6. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.) організувати опрацювання оновленої Енергетичної стратегії та подання на затвердження Кабінету Міністрів України.

Термін – 15 липня 2015 року

 

7. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.), Управлінню з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу               (Єрмак С.В.) разом з ДП «НАЕК «Енергоатом»:

- провести узгоджувальну нараду за участю представників Міністерства фінансів для вирішення питання погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота першого – третього блоків на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ЮУАЕС»;

- забезпечити розробку та подання на розгляд в установленому порядку Уряду проектів розпорядженнь стосовно затвердження титулів будов:

       - ВП ЗАЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська»;

- реконструкція відкритої розподільчої споруди 750 кВ Рівненської АЕС (коригування);

- Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус «Г». Завершення будівництва та прийняття в експлуатацію Запорізької АЕС в цілому. Промбудівництво. Коригування.

Термін – 1 вересня 2015 року

 

8. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.) разом з ДП НЕК «Укренерго» прискорити роботу з розроблення Плану розвитку об’єднаної енергосистеми України на 2015-2024 роки та забезпечити його належне супроводження.

Термін – 1 серпня 2015 року

9. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.), Управлінню з питань вугледобувної та торфодобувної промисловості (Пижов С.В.) опрацювати питання щодо диверсифікації джерел постачання імпортованого вугілля, в тому числі марки А з ПАР, Російської Федерації та ін. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

Термін – 23 липня 2015 року

 

10. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.) підготувати та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Прогнозний баланс виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік.

Термін – 23 липня 2015 року

 

11. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу (Єрмак С.В.):

- забезпечити подання на розгляд у встановленому порядку розпорядження Кабінету Міністрів України «Про питання будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС»;

- прискорити процедуру узгодження з Міністерством фінансів України проекту «Концепції Державної цільової програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2015 – 2019 роки» та забезпечити внесення її на розгляд Уряду. Скласти календарний план розроблення відповідної програми та надати його на розгляд Міністру;

Термін – 1 вересня 2015 року

- вжити відповідних заходів щодо включення в 2015 році в тариф на електроенергію, вироблену ДП «НАЕК «Енергоатом», коштів в сумі 556 млн. грн. для забезпечення реалізації у 2015 році проекту спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

 

12. Заступнику Міністра Діденку І.М., Управлінню з питань нафтогазової політики (Куйда В.А.), Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.) Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (Коболєв А.В.) прискорити роботу з розробки та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 14.05.15 № 423-VIII.

Термін – 30 серпня 2015 року

 

13. Заступнику Міністра Діденку І.М., Управлінню з питань нафтогазової політики (Куйда В.А.), забезпечити  доопрацювання та направлення на погодження до заінетресованих органів влади законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення надання земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин і пов’язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку.

Термін – 1 серпня 2015 року

 

14. Заступнику Міністра Діденку І.М., Управлінню з питань нафтогазової політики (Куйда В.А.), Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (Коболєв А.В.) провести переговори щодо можливості створення нафтової вертикально-інтегрованої компанії (ВІНК) на базі ПАТ «Укрнафти», ПАТ «Укртатнафти» (Кременчуцький НПЗ) та державної Укртранснафти.

Термін – 7 серпня  2015 року

 

15. Першому заступнику Міністра Мартиненкову І.М., Управлінню технічної політики у вугільній промисловості (Коровка О.І.):

- направити на розгляд Кабінету Міністрів України скоригований проект Концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на 2015- 2020 роки;

- за участі  Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики України, НКРЕКП та міжнародних експертів утворити робочу групу і подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо політики Уряду у вугільній галузі.

Термін – 23 липня 2015 року

 

16. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.) спільно з НКРЕКП,

ДП «Енергоринок» прискорити роботу над законопроектом

щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію,

яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії, та забезпечити його належне супроводження.

Термін – 1 вересня 2015 року

 

17. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) ініціювати звернення до НКРЕКП, щодо збільшення рівня заробітної плати працівників підприємств ПЕК, в тому числі шляхом внесенням змін до «Механізму визначення фонду оплати праці для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом» затвердженого Постановою НКРЕ № 1553 від 15.11.2007 р.

 

Термін – 31 липня 2015 року

 

18. Рекомендувати Громадській раді при Міненерговугілля провести громадське обговорення діяльності Міністерства.

 

19. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу (Єрмак С.В.), Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гекалюк  Р.А.), Сектору з питань конкурсних процедур (Горовенко Є.В.), Фінансово-економічному управлінню (Угрюмова С.С.), компанії НАЕК «Енергоатом» з метою виявлення потенційних зловживань в ході закупівлі товарів, робіт та/або послуг провести аналіз вибору постачальників, укладених контрактів і здійснення оплат, а також порівняння значення цін в контрактах з ринковими там, де це можливо, з залученням визнаних компаній, які надають послуги з такого аналізу та порівняння.

 

Термін – 1 жовтня 2015 року

 

20. Заступнику Міністра Светеліку О.Д., Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А.В.), Управлінню стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кушніров В.А.), Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гекалюк  Р.А.), Сектору з питань конкурсних процедур (Горовенко Є.В.),  Фінансово-економічному управлінню  (Угрюмова С.С.), НЕК «Укргідроенерго» з метою виявлення дій, які могли привести до завищення вартості та збільшення строків реалізації інвестиційного будівельного проекту, провести аналіз вибору постачальників і підрядників, вартості робіт, матеріалів і обладнання, а також обсягів виконаних робіт з залученням визнаних компаній, які надають послуги з такого аналізу.

 

Термін – 1 жовтня 2015 року

 

 

 

 

Голова колегії

Міністр

 

В. Демчишин

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

7 липня 2015 року                            № 1.2                                               м. Київ

За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у забезпечення сталої роботи паливно-енергетичного комплексу України та з нагоди святкування Дня шахтаря та Дня нафтогазової промисловості

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Порушити клопотання перед Верховною Радою України щодо нагородження

Грамотою Верховної Ради України

 

БЕЦИЛЯ

Андрія Ярославовича

-

головного інженера відокремленого підрозділу «Шахта «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

ЗАДИРИ

Андрія Михайловича

-

Прохідника підземного дільниці прохідницьких робіт №5 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

КЛИМЕНКА

Євгена Олександровича

-

електрослюсаря підземного дільниці з видобутку вугілля №3 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

ЛОЗИНСЬКОГО

Андрія Ярославовича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

ПІСКУНОВА

Аркадія Івановича

-

прохідника відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля»

ПЛЕШИНЦЯ

Івана Юрійовича

-

начальника вугледобувної дільниці відокремленого  підрозділу «Шахта «Червоноградська» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

ПРИХОДЬКА

Володимира Васильовича

-

начальника дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу «Шахта «Великомостівська» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

 

СИДОРКА

Андрія Степановича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

ЧЕНЧЕНКА

Олексія Васильовича

-

гірничомонтажника підземного дільниці з монтажу, демонтажу обладнання №3 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

ШАБАНОВА

Михайла Юрійовича

-

прохідника підземного дільниці «Гірничо-капітальних робіт №3» Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

ГАПОНОВУ

Ольгу Борисівну

-

провідного інженера-технолога відділу ядерної безпеки відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» Державного підприємства «НЕК «Енергоатом»

 

 

2. Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів  України (із врученням пам’ятного знаку):

 

БАДЯКА

Леоніда Богдановича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Україна» Державного підприємства «Селидіввугілля»

 

БЕРЕЖНОГО

Анатолія Миколайовича

-

електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Октябрська ЦЗФ»

 

БІЛАША

Івана Васильовича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

БІЛИХА

Андрія Петровича

-

прохідника виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління Павлоградське» Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля»

 

БУЛГАКА

Миколи Вікторовича

-

машиніста підземних установок виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Білозерське» Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Добропіллявугілля»

 

 

ГАВІЛЕЯ

Петра Васильовича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Червоноградська» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

КОВАЛЬОВА

Сергія Георгійовича

-

забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу «Шахта «Торецька» Державного підприємства «Дзержинськвугілля»

 

ЛЯША

Валерія Івановича

-

 начальника дільниці виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Добропільське» Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Добропіллявугілля»

 

МАКЄЄВА

Ігоря Борисовича

-

начальника дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу «Шахта «Росія» Державного підприємства «Селидіввугілля»

 

МАЛКА

Михайла Васильовича

-

гірничомонтажника відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

МАНГЕРОВСЬКОГО

Романа Івановича

-

прохідника дільниці підготовчих робіт №3  виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління Дніпровське» Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля»

 

МЄДЛЄНОВА

Олександра Анатолійовича

-

забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу «Шахта «Північна» Державного підприємства «Дзержинськвугілля»

 

МІТЧЕНКОВА

Дмитра Сергійовича

-

гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

ОКОМАШЕНКА

Володимира Анатолійовича

-

прохідника дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» Державного підприємства «Селидіввугілля»

 

ОЛІЙНИКА

Олександра Миколайовича

-

начальника дільниці з видобутку вугілля Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

ПАХОМОВА

Сергія Анатолійовича 

-

директора з виробництва Державного підприємства «Селидіввугілля»

ПИЛИПЧУКА

Ярослава Ярославовича

-

гірничомонтажника підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

ПИРОГОВА

Євгена Юрійовича

-

механіка дільниці «Ремонт трубопроводів, водовідливних установок» Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

ПРОХОДИ

Сергія Миколайовича

-

прохідника дільниці підготовчих робіт №2 виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління Першотравенське» Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля»

 

РИБКІНА

Олега Павловича

-

гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

РОЖНОВА

Володимира Васильовича

-

гірника з ремонту гірничих виробок відокремленого підрозділу «Шахта «Курахівська» Державного підприємства «Селидіввугілля»

 

РУДЕНКА

Ігоря Сергійовича

-

забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу шахта імені Ф.Е.Дзержинського Державного підприємства «Дзержинськвугілля»

 

СЕМЕНЧЕНКА

Валерія Васильовича

-

електрослюсаря підземного дільниці «Зв’язок» Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

СМЕРЕЧАНСЬКОГО

Євгенія Степановича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля»

 

СТОМІНА

Володимира Володимировича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Родинська» Державного підприємства «Красноармійськвугілля»

 

ШОСТАКА

Леоніда Степановича

-

заступника директора з виробництва виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління Тернівське» Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля»

 

 

ВАСИЛЬЦЯ

Володимира Івановича

-

заступника головного фахівця з енергетичних реакторів (начальника реакторного відділення)  служби головного фахівця з  енергетичних реакторів відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом»

 

ГАВРИЛЯКА

 Ярослава Івановича

-

оператора з добування нафти й газу Комарнівського цеху з видобутку нафти, газу і конденсату (нафтогазопромислу) філії Газопромислове управління “Львівгазвидобування” Публічного акціонерного товариства “Укргазвидобування”

 

ГОПАНЧУКА

Володимира Сергійовича

-

електрогазозварника аварійно-відновлювального пункту нафтоперекачувальної станції “Чижівка” філії “Магістральні нафтопроводи “Дружба” Публічного акціонерного товариства “Укртранснафта

 

ДРОЗДОВУ

Наталію Іванівну

-

головного бухгалтера Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Лубнигаз

 

ІРШЕНКА

Ігоря Анатолійовича

 

начальника Херсонського міжрайонного управління Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Херсонгаз

 

МАЛАЦКОВСЬКУ

Олену Вікторівну

 

заступника голови правління-головного бухгалтера Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Херсонгаз

 

ПАРХОНЮК

Валентину Володимирівну

 

оператора з розрахунків за використаний газ служби обліку газу Гайсинського управління з експлуатації газового господарства Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Вінницягаз

 

 

 

ПОНОМАРЕНКА

Сергія Степановича

 

начальника Кролевецького цеху Шосткінського управління з експлуатації газового господарства Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Сумигаз

 

РИМАРА

Валерія Віталійовича

 

слюсаря з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві Корюківського управління з експлуатації газового господарства Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Чернігівгаз

СЕРЕДУ

Олександра Яковича

 

електрогазозварника нафтогазовидобувного управління “Охтирканафтогаз” Публічного акціонерного товариства “Укрнафта”

ТОЛМАЧА

Юрія Івановича

 

трубопровідника лінійного лінійно-експлуатаційної служби Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії “Управління магістральних газопроводів “ХАРКІВТРАНСГАЗ” Публічного акціонерного товариства “УКРТРАНСГАЗ”

СКРИПНИКА

Андрія Миколайовича

-

директора з маркетингу Публічного акціонерного товариства «Львівобленерго»

-          трудового колективу дільниці гірничо-капітальних робіт №2 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

 

-          трудового колективу дільниці з видобутку вугілля №7 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

-          трудового колективу бригади Омельчука В.П. дільниці підготовчих робіт №4 виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління імені Героїв Космосу» Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля»

 

-          трудового колективу дільниці з видобутку вугілля №6 виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління імені Героїв Космосу» Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля»

 

 

 

 

Голова колегії

Міністр

 

В. Демчишин

 

 

 

 

 

версія для друку