МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "Магніт"

30.06.2015 | 12:48

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна
Державного підприємства «МАГНІТ».

 

Інформація про боржника:

Найменування: Державне підприємство «МАГНІТ»;

Місцезнаходження: 51917, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179В;

Профіль діяльності підприємства: виробництво високоенергетичних постійних магнітів зі сплавів різного складу, виготовлення методом порошкової металургії;.

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2004 року,  порушено провадження у справі № 181/11б-2002 про банкрутство Державного підприємства «МАГНІТ», а Постановою Господарського суду Дніпропетровської  області від 12.06.2014 року у справі № Б26/15/29/22/04, ДП «МАГНІТ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сінєльнікова Валерія Васильовича.

 

Характеристика майна, продаж якого буде здійснюватись на аукціоні:

- Рухоме майно - колісно-транспортні засоби у кількості 4 од., а саме:

1) Автомобіль марки Сміттєвоз КО 413, 1998 р.в.;

2) Автомобіль марки РАФ 22038, 1995 р.в.;

3) Автомобіль марки ГАЗ  МШТС-4М, 1996 р.в.;

4) Трактор Т-16М, 1988 р.в.;

 

- Об’єкти нерухомого майна, а саме:

1. Виробнича будівля № 159, загальна площа 1025,3 кв.м.;

2. Виробнича будівля № 159/1, загальна площа 163,0 кв.м.;

3. Виробнича будівля № 830, загальна площа 693,6 кв.м;

4. Нежитлова будівля № 57/1, загальна площа 151,2 кв.м.;

5. Нежитлова будівля № 59А, загальна площа 327,3 кв.м.;

6. Нежитлова будівля № 64, загальна площа 1315,2 кв.м.;

7. Нежитлова будівля № 66, загальна площа 1115,6 кв.м.;

8. Нежитлова будівля № 126, загальна площа 84,8 кв.м.;

9. Нежитлова будівля № 158, загальна площа 157,1 кв.м..

 

- Обладнання та ТМЦ, яке складається з лабораторного та виробничого обладнання, побутової та орг. техніки, предметів офісних меблів, інших ТМЦ та хімічних розчинів у кількості 318 найменувань.

Майно, яке підлягає реалізації, буде реалізовано як цілісний майновий комплекс.

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Державне підприємство «МАГНІТ»

Адреса ліквідатора: 02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд.19, кв.37.

 

Контактні телефони для довідок: тел./факс (067) 404-64-72.

Електронна адреса: 2391515059@mail.gov.ua

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Магніт» Сінєльніков Валерій Васильович.

версія для друку