МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна банкрута ВАТ "Червоноградська автобаза"

13.03.2015 | 09:50

Ліквідатор Відкритого акціонерного товариства «Червоноградська автобаза», код в ЄДР

00179269, село Острів, Сокальського району, Львівської області, 80051, п/р 26003300079512 в філії Львівського ОУ АТ «Ощадбанк» м. Червонограда, МФО 325796 проводить конкурс для визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута ВАТ «Червоноградська автобаза».

Організатор аукціону повинен відповідати наступним вимогам: мати право на проведення торгів, мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років.

Претенденти подають замовнику аукціону в п’ятиденний строк з моменту виходу даного оголошення за поштовою адресою: с.Острів, Сокальського району, Львівської області, 80051, такі документи:

-         заяву, у якій зазначаються повне найменування/ прізвище, ім'я та по батькові;

-         код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

-         організаційно-правова форма;

-         місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку;

-         прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

-         засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

-         довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить інформацію щодо проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Телефон для довідок 03249-46492

Замовник аукціону: Ліквідатор банкрута ВАТ «Червоноградська автобаза».

 

версія для друку