МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "Аграрний цех "Жовторічанський"

29.01.2015 | 16:00

 

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна
Державного підприємства «Аграрний цех «Жовторічанський»

 

 

Інформація про боржника:

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аграрний цех «Жовторічанський», код ЄДРПОУ 36511461;

Місцезнаходження: 52291, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Перемоги, 37;

Профіль діяльності підприємства: вирощування зернових та технічних культур;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від «16» лютого 2012р. по справі №38/5005/6563/2011 введено процедуру санації ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» (код ЄДРПОУ 36511461).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014р. затверджено план санації ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» в редакції від 01.08.2013р. Процедура санації здійснюється у відповідності до ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

- об’єкти нерухомості (13 одиниць);

- транспорт (56 одиниць);

- обладнання (314 найменувань);

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведенихзаявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: (10) десять днів з моменту виходу даного оголошення.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи: Арбітражний керуючий Сокол О.Ю., а/с 189, м. Дніпропетровськ, 49000.

Контактний телефон для довідок: 067-566-89-23.

Замовник аукціону: Керуючий санацією ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» Сокол Олексій Юрійович, відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від «16» лютого 2012р. по справі № 38/5005/6563/2011.

версія для друку