МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Міністр енергетики України

 

 

 

 

Галущенко Герман Валерійович

 

 

German Galushchenko

 

Посада: Міністр енергетики України

Герман Галущенко – управлінець з великим досвідом роботи в органах державної влади України. У його послужному списку – Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Адміністрація Президента України та провідна енергетична компанія держави – НАЕК «Енергоатом», де він обіймав керуючі посади і опікувався питаннями перспективного розвитку компанії, енергетичних ринків, реалізації нових проєктів, міжнародний та правовий напрямки тощо.

Юрист за освітою, у 2014 році Герман Галущенко активно долучався до процесу захисту інтересів держави Україна та вітчизняних компаній у міжнародних судових інстанціях. Працював над питаннями притягнення РФ до відповідальності за експропріацію власності великих українських державних та приватних компаній у АР Крим, а також над справами, що розглядав Міжнародний суд ООН за порушення двох конвенцій: про фінансування тероризму (Донбас) та расову дискримінацію (Крим).

Брав участь у багатьох міжнародних процесах, зокрема у сфері енергетики щодо видобутку нафти та газу, угод про розподіл продукції, експропріацію енергетичних активів тощо.

Герман Галущенко є членом Американської асоціації міжнародного права. Арбітр від України Міжнародного центру вирішення інвестиційних справ у Вашингтоні. Також виступав у якості арбітра ICC.

Майже 10 років Герман Галущенко є викладачем кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника, заслужений юрист України.

Автор наукових статей та монографій з питань інвестиційного, енергетичного та міжнародного приватного права. Засновник громадських організацій, зокрема, «Врятуй дитину», «Адвокат захисника вітчизни» та інших.

Біографія міністра енергетики Германа Галущенка.

Контактні дані:

Тел.: 206-38-00

Ел. пошта: prim1@mev.gov.ua

 

 

 

German Galushchenko

 

Position: Minister of Energy of Ukraine


German Galushchenko  possesses extensive managerial experience having worked in a number public authorities of Ukraine. His track record includes the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Presidential Administration of Ukraine, and the country's leading power company, NNEGC Energoatom, where he held management positions and was in charge of the company's long-term development, energy markets, new projects, international and legal areas, etc.


In 2014, German Galushchenko, who holds a degree in law, took an active part in the process of protecting Ukraine’s state interests and interests of Ukrainian companies in international courts. He worked on bringing Russia to justice for the expropriation of property of large Ukrainian public and private companies in the Autonomous Republic of Crimea, and on cases heard at the UN International Court of Justice for violating two conventions: on financing of terrorism (Donbass) and racial discrimination (Crimea).


He was involved in several international legal proceedings related to energy, in particular, oil and gas production, production sharing agreements, expropriation of energy assets and others.


German Galushchenko  is a member of the American Society of International Law. Arbitrator from Ukraine of the International Centre for Settlement of Investment Disputes in Washington, D.C. He also served as an ICC arbitrator.


For almost 10 years German Galushchenko has been a lecturer at the Department of Private International Law at the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv
.


He has the diplomatic rank of Envoy Extraordinary and Plenipotentiary; Honoured Lawyer of Ukraine.


German authored a series of scientific articles and monographs on investment, energy and private international law. Founder of public organizations, such as "Vryatuy Dytynu", "Advokat Zakhysnyka Vitchyzny" and others.


Contacts:
Phone:
206-38-00

Email: prim1@mev.gov.ua

 

 

 

 

 

версія для друку