МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Інформаційна довідка "Ініціатива прозорості видобувних галузей"

13.11.2014 | 12:45

Ініціатива прозорості видобувних галузей

 

Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) (англійською мовоюExtractive Industries Transparency Initiative - EITI).

17 жовтня 2013 року Правлінням ІПВГ на засіданні у м. Абіджан, Республіка Кот-д'Івуар розглянуто заявку України про присвоєння їй статусу країни-кандидата Ініціативи прозорості видобувних галузей та визнано Україну країною-кандидатом ІПВГ. Інформація про затвердження заявки України розміщена на офіційному сайті ІПВГ - http://eiti.org/news/ukraine-application-eiti-candidature-approved

Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) - це незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 46 країнах світу.

Основним інструментом реалізації ІПВГ є Робочий план впровадження ІПВГ в країні, який готується (при необхідності із залученням інших сторін) та затверджується багатосторонньою групою заінтересованих осіб (БГЗО).

Однією з головних вимог ІПВГ є підготовка щорічного звіту ІПВГ про платежі, які здійснюють компанії, та доходи, пов’язані з розробкою національних природних ресурсів, які отримують уряди країн.

Україна повинна опублікувати свій перший звіт про платежі компаній та доходів уряду (нафтогазова галузь) протягом дворічного періоду з дати її визнання країною-кандидатом (до 17 жовтня 2015 року). Якщо звіт ІПВГ не буде опубліковано до цього строку, статус України буде призупинено. У подальшому звіти готуються та публікуються щороку.

До наступного звіту, крім нафтогазової галузі, мають бути включені дані щодо істотних/«суттєвих» платежів інших видобувних галузей (вугілля та інші корисні копалини).

Санкціонування або оцінка всього процесу виконання Стандарту ІПВГ розпочинається через два з половиною роки після отримання статусу країни-кандидата та має бути завершена до 17 жовтня 2016 року

Кабінетом Міністрів України 30 вересня 2009 року прийнято постанову № 1098 «Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях» та схвалено Заяву Кабінету Міністрів України про приєднання до Ініціативи.

Основною метою прийняття постанови є удосконалення методів управління у видобувних галузях України, покращення інвестиційного клімату в державі, посилення боротьби з корупцією, забезпечення участі громадського суспільства у контролі над повнотою надходжень до державного бюджету України від діяльності, пов’язаної з видобутком корисних копалин.

Постановою визначено, що пріоритетами у реалізації Ініціативи в Україні є нафтовидобувна та газовидобувна галузі.

У Заяві Кабінету Міністрів України окремо зазначено, що реалізація Ініціативи, у тому числі в газовій галузі, стане одним з елементів прозорості у роботі газотранспортної системи України.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України є Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 18 липня 2012 року №514 «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (пунктом 12 Плану заходів передбачено забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (ІПВГ) відповідно до її критеріїв.

Міністром енергетики та вугільної промисловості України,  Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань реалізації Ініціативи наказом Міненерговугілля від 10.10.2012 № 785 (у редакції наказу Міненерговугілля від 08.07.2014 № 496) затверджено  склад  Багатосторонньої  групи  з  питання  імплементації  в  Україні  Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у  видобувних  галузях (дані -БГЗО).  До складу зазначеної групи включено  по  шість представників  від центральних органів виконавчої влади, компаній та громадських організацій.

На сьогодні проведено десять засідань БГЗО.  На останніх засіданнях Багатосторонньої  групи з  питання  імплементації  в  Україні  Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у  видобувних  галузях розглядалися питання щодо виконання Робочого плану, Створення національного секретаріату ІПВГ, фінансування заходів впровадження ІПВГ в Україні з внутрішніх і зовнішніх джерел, організації роботи з підготовки звіту ІПВГ, та інші питання.

Інформація про проведені засідання БГЗО та дискусії  публікується на  сайті  http ://ua-energy.org/eiti/,  із лютого 2014 р. на сайті (http://eiti.org.ua/).На цьому сайті розміщено Стандарт ІПВГ українською мовою (http://eiti.org.ua/2014/04/standart-eiti-perekladeno-ukrajinskoyu-movoyu/) та інформацію стосовно  впровадження ІПВГ в Україні.

Відповідно до нового Стандарту ІПВГ у редакції від 11 липня 2013 року (http://eiti.org/files/Russian_EITI%20Standard_11July.pdf) звіт ІПВГ  має містити дані про всі істотні платежі, які здійснюють компанії, а також звіт про доходи уряду. Рішення, які платежі вважати істотними, повинна прийняти Багатостороння група зацікавлених осіб (БГЗО).

Звіт має охоплювати дані передостаннього повного звітного періоду. Тобто, у 2015 р. має бути опубліковано звіт, який охоплюватиме дані за 2013 рік. Далі такі звіти мають публікуватися щороку.

До звіту Ініціативи прозорості мають залучатися всі компанії, які здійснюють значні платежі державі. Компанія може бути звільнена від звітності лише в тому разі, якщо її платежі не є істотними.

Відповідно до Стандарту ЕІТІ (вимога 4) до Звіту має бути включена повна інформація про розкриття урядом доходів від видобувних галузей, а саме: всі суттєві платежі компаній; види платежів та доходів; соціальні витрати; дані про транспортування нафти, газу та мінеральної сировини; субнаціональні платежі (платежі компаній місцевим органам влади та субнаціональні трансфери (трансфери між національними та місцевими державними органами влади, пов’язані з доходами, отриманими від видобувних галузей, які є обов’язковими відповідно до чинного законодавства або іншим механізмам перерозподілу доходів).

Крім того, до Звіту має бути включена також контекстуальна інформація про видобувні галузі,зокрема (вимога 3 Стандарту ЕІТІ) - про правову основу та фіскальний режим; огляд видобувних галузей, дані щодо їх внеску в економіку країни; доходи уряду від видобувних галузей, в т.ч дані про зайнятість та ключові регіони та ін.; обсяги видобутку та обсяги експорту; участь уряду у видобувних галузях (правила і практика фінансових взаємовідносин уряду і підприємств галузі, соціальні платежі, паливні субсидії).

Також рекомендується до звіту включити інформацію про управління доходами, ліцензії, контракти, дані що бенефіціарного права та ін.

Наприкінці 2013 року БГЗО переглянуто у відповідності до нового Стандарту ІПВГ (у редакції від 11 липня 2013 року) Робочий план впровадження ІПВГ в Україні (2013-2015 роки) та направлено його до Міжнародного Секретаріату ІПВГ.

Робочим планом, зокрема, передбачається проведення досліджень (аналізу) потенційних перешкод для впровадження ІПВГ, у тому числі законодавчих перешкод, та розроблення рекомендацій щодо приведення нормативно-правової бази та законодавства у відповідність до ІПВГ, проведення дослідження стану видобувних галузей для визначення сфери охоплення ІПВГ, проведення тренінгів/семінарів, презентацій, круглих столів для заінтересованих осіб, включаючи представників ЦОВВ, компаній і експертів та інших заінтересованих сторін щодо просування в імплементації ІПВГ, підготовка та публікація інформаційних матеріалів з питань імплементації ІПВГ, а також заходи щодо підготовки Звіту ІПВГ та його відповідності вимогам ІПВГ. Робочий план розміщено  на сайті http://eiti.org.ua/ (розділ Бібліотека).

У Робочому плані впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей передбачено для підготовки звіту ІПВГ залучити незалежного Адміністратора. Робота Адміністратора у 2015 році передбачає підготовку  1-го Національного звіту з ІПВГ за 2013 рік,  який має містити  інформацію про  платежі компаній / надходження  від нафто і газовидобувних  компаній України  та  контекстуальну інформацію:

Сьогодні виконання зобов’язань України в рамках ІПВГ включене до вимог низки міжнародних фінансових інституцій (Світового банку, МВФ тощо), міститься у спільних документах України та ЄС, є фактором для оцінки України з боку інвесторів-енергетичних компаній. Невиконання цих зобов’язань не лише погіршить оцінку України міжнародними партнерами, але і надалі сприятиме непрозорості та корупції в сфері видобутку.

Реалізація в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей сприятиме покращенню кредитного рейтингу, запровадженню міжнародних стандартів звітності, поліпшить систему управління природними ресурсами,  зміцнить довіру до країни з боку міжнародної громадськості і приватних партнерів, міжнародних фінансових інститутів.

версія для друку