МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП "Трест "Олександріярозрізобуд"

04.11.2014 | 10:49

«Інформація про боржника:

 

Найменування: Державне підприємство «Трест «Олександріярозрізобуд»;

 

Місцезнаходженнhttp://mpe.kmu.gov.ua/fuel/img/1x1.gifя: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 23-А;

 

Профіль діяльності підприємства: Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи; будівництво житлових і нежитлових будівель.

 

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою господарського суду Кіровоградської області від 12.08.2014р. по справі № 912/2261/14 введено процедуру ліквідації ДП «Трест «Олександріярозрізобуд». Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.ст. 95, 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

 

Рухоме майно, а саме:

- колісно-транспортні засоби у кількості 73 одиниць.

 

Об’єкти нерухомого майна, а саме:

- комплекс будівель, споруд, передавальних пристроїв і житлова нерухомість у кількості 97 найменувань.

 

Обладнання та ТМЦ, які складаються з виробничого обладнання, побутової та орг. техніки, предметів офісних меблів, інших ТМЦ у кількості 471 найменувань.

 

Майно, яке підлягає реалізації, буде реалізовано як цілісний майновий комплекс.

 

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на підприємстві ДП «Трест «Олександріярозрізобуд».

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Державне підприємство «Трест «Олександріярозрізобуд».

Адреса ліквідатора: 51931, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Сачка, буд.26, кв.27.

 

 

Контактні телефони для довідок: тел./факс (0569) 53-11-10.

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» Усачов О.М.

версія для друку