МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП "Придніпровський завод кольорових металів"

10.10.2014 | 12:26

«Інформація про боржника:

Найменування: Державне підприємство «Придніпровський завод кольорових металів»;

Місцезнаходження: 51917, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179;

Профіль діяльності підприємства: Оброблення відходів та брухту дорогоцінних металів; оброблення брухту та відходів кольорових металів.

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.07.2013 р. по справі № Б29/117-09 введено процедуру ліквідації ДП «Придніпровський завод кольорових металів». Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.ст. 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

 

- Рухоме майно - колісно-транспортні засоби у кількості 4 од., а саме:

1) Автомобіль марки ДЕУ Нубіра, 1998 р.в., реєстрац. номер 08914АВ;

2) Автомобіль марки РАФ 22038, 1995 р.в., реєстрац. номер 08918АВ;

3) Автомобіль марки ГАЗ 33021, 2000 р.в., реєстрац. номер 21294АА;

4) Автомобіль марки ЗІЛ 431610, 1998 р.в., реєстрац. номер 7976ДНП;

 

- Об’єкти нерухомого майна, а саме:

1) виробнича будівля № 761, літера А-7, загальна площа 6114,51 кв.м.;

2) будівля гаражу літера В-1, загальна площа 179,6 кв.м.;

3) нежитлова будівля №4/1, загальна площа 492,0 кв.м.;

4) нежитлова будівля №4, загальна площа 216,0 кв.м.;

- Обладнання та ТМЦ, яке складається з лабораторного та металообробного обладнання, побутової та орг. техніки, предметів офісних меблів, інших ТМЦ та хімічних розчинів у кількості 2258 найменувань.

Майно, яке підлягає реалізації, буде реалізовано як цілісний майновий комплекс.

 

Вимоги до організатора аукціону:

 

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Державне підприємство «Придніпровський завод кольорових металів»

Адреса ліквідатора: 51931, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Сачка, буд.26, кв.27.

 

Контактні телефони для довідок: тел./факс (0569) 53-11-10.

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Придніпровський завод кольорових металів» Усачов О

версія для друку