МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інформаційні матеріали про діяльність ДП "НЕК " Укренерго"

01.09.2014 | 17:32

 

 

Основою національної безпеки України та її економічної незалежності є паливно-енергетичний комплекс, стабільність роботи якого є запорукою розвитку та потенціалом для реалізації загальнодержавних стратегічних програм.

Найважливішою галуззю паливно-енергетичного комплексу України є електроенергетика. До суб’єктів електроенергетики відносяться енергогенеруючі потужності (атомні, теплові, гідроелектростанції, а також електростанції на поновлювальних джерелах енергії) магістральні лінії електропередачі напругою 220-750 кВ і розподільчі електромережі енергопостачальних компаній. Об'єднані у єдиному режимі роботи всі разом вони утворюють Об'єднану енергосистему  (ОЕС) України.

В ОЕС України входять електростанції енергогенерувальних компаній (14 ТЕС, 4 АЕС, 7 ГЕС, 3 ГАЕС), а також 97 ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС, СЕС та інші, магістральні електромережі ДП "НЕК "Укренерго", розподільчі електромережі регіональних енергопостачальних компаній (див. додаток 1). ОЕС України забезпечує енергопостачання власних споживачів і взаємодіє з енергосистемами сусідніх країн, здійснюючи експорт та імпорт електроенергії.

 ОЕС України забезпечує енергопостачання власних споживачів і взаємодіє з енергосистемами сусідніх країн, здійснюючи експорт та імпорт електроенергії.

ОЕС України має електричні зв’язки з енергосистемами Білорусі, Росії, Молдови електричними мережами напругою 110-750 кВ, а також працює у паралельному режимі (через електромережі  "Острова Бурштинської ТЕС") з європейським енергооб'єднанням ENTSO-E (див. схему).

Диспетчерське оперативно-технологічне управління роботою ОЕС здійснює ДП «НЕК «Укренерго», яке є Національним системним оператором ОЕС України

ДП "НЕК "Укренерго" – державна монополія у сфері передачі електроенергії від генеруючих джерел до енергопостачальних компаній (обленерго). Підприємство входить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і діє відповідно до Закону "Про електроенергетику"

Одне з основних завдань ДП "НЕК "Укренерго" полягає у забезпеченні стабільної роботи ОЕС України, що виражається в найважливійшому показнику – частоті струму (50 Гц), а також дотримання балансу виробництва і споживання електроенергії в реальному часі, що забезпечується безперервним оперативно-технічним управлінням роботою всіх генеруючих енергооб’єктів ОЕС України.

 

 

 

 

 

 

 

 

До основних функцій компанії належить:

- здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України із забезпеченням надійної паралельної роботи теплових, атомних і гідравлічних електростанцій та поновлювальних джерел енергії України, об’єднаних магістральними електромережами;

- забезпечення балансу виробництва і споживання електроенергії в країні;

- запобігання порушенням режимів і аваріям системного значення та ліквідація можливих аварій з найменшими втратами для країни;

- забезпечення паралельної роботи з енергосистемами сусідніх країн, експорту/імпорту електроенергії;

- експлуатація і розвиток магістральних та міждержавних електромереж 220 кВ і вище;

- інформаційне та технічне забезпечення функціонування Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) тощо.

У структурі компанії функціонують Державна інспекція з експлуатації електростанцій та мереж і Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

Згідно з положеннями Енергетичної стратегії України у 2008 р. за ініціативою ДП "НЕК "Укренерго" розроблена "Схема розвитку ОЕС на 2010 рік з перспективою до 2015 року" (далі - Схема), реалізація якої забезпечить збільшення видавання потужності АЕС, підвищення надійності електропостачання окремих регіонів України, збільшення використання маневрених потужностей ОЕС України, що сприятиме оптимізації міжсистемних перетоків потужності і підвищенню стабільності її роботи в цілому.

Протягом 2008-2011 рр. ДП "НЕК "Укренерго" реалізовано наступні проекти, передбачені Схемою:

- встановлений пристрій поздовжньої компенсації реактивного опору ПЛ 330 кВ на ПС 330 кВ  "Джанкой";

- реконструйовані ПС 330 кВ "Арциз", ПС 330 кВ "Усатове" з модернізацією відкритих розподільчих пристроїв 330 та 110 кВ;

- споруджено ПЛ 330 кВ АджаликУсатове;

- введена в експлуатацію перша черга ПС 750 кВ "Київська";

- переведено на напругу 330 кВ ПЛ Сімферопольська - Севастополь з реконструкцією та розширенням ПС 330 кВ "Сімферопольська" і "Севастополь";

- споруджено лінії електропередачі для видавання потужностей альтернативних джерел енергії: ПЛ 110 кВ Перове (Таврія) – Водовід, ПЛ 110 кВ Сонячна електростанція (ПС 110 кВ "Геліос") – Західнокримська з реконструкцією ПС 330 кВ "Західнокримська".

Пріоритетними проектами, визначеними Схемою на найближчу перспективу, є спорудження ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська, ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар, ПЛ 330 кВ Західнокримська – Севастополь, ПС 330 кВ "Західна" (столичний регіон), ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани, ПЛ 220 кВ Алмазна – Новодонбаська, ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська та ін.

Спорудження ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська, а у подальшому ПЛ 750 кВ Київська – Північноукраїнська – Харківська – Донбаська забезпечить передачу надлишкової енергії від джерел генерації західного регіону до енергодефіцитного центрального та східного регіонів України.

Для стабільного електрозабезпечення споживачів такого важливого регіону, з точки зору стратегічного та курортного значення, як АР Крим, ДП "НЕК "Укренерго" врахувала у найближчій перспективі збільшення споживання електроенергії Кримського півострова і включила до планів розвитку електромереж спорудження ПЛ 330 кВ Каховська – Західнокримська – Севастополь з модернізаціями відповідних підстанцій. Однак, спорудження цих ПЛ – довготривалий процес. Тому, з метою підвищення пропускної спроможності існуючих зв’язків перетину ОЕС України – Крим, переведена на напругу 330 кВ ПЛ Сімферополь – Севастополь, збільшується потужність пристроїв компенсації реактивної потужності, що прогнозовано збільшить допустимі перетоки в перетині до 1500 МВт.

Серед завдань, що сьогодні поставлені перед компанією, - максимально ефективно враховувати в єдиному енергетичному балансі ОЕС потужності джерел поновлювальної енергії (ВЕС, СЕС тощо), який інтенсивно розвивається в останні роки. Так, у 2012 році до ОЕС підключено 141,5 МВт вітрових і 130,3 МВт сонячних електростанцій. Програмою мережевого будівництва ДП "НЕК "Укренерго" враховуються інвестиційні програми розвитку енергопостачальних компаній (обленерго), мережі яких активно розвиваються, а також підключення до ОЕС України крупних споживачів та нових генеруючих потужностей, у т.ч. з поновлювальних джерел енергії.

Для будівництва і модернізації енергооб’єктів ДП "НЕК "Укренерго" залучає інвестиції вітчизняних і міжнародних фінансових організацій, зокрема, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, Світового банку та ін., що забезпечує стабільне фінансування робіт, а також зменшує навантаження на тариф на передачу електроенергії електромережами ДП "НЕК "Укренерго". Так, за підтримки МФО реалізуються проекти будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська, Запорізька АЕС – Каховська, модернізації підстанцій Донбаської, Дніпровської та ін. енергосистем.

Важливим напрямком розвитку української енергетики, визначеним Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, є інтеграція ОЕС України в об'єднання енергосистем європейських країн. Відповідно до цього політика ДП "НЕК "Укренерго" спрямована на широке впровадження європейських енергетичних стандартів і правил з метою підвищення надійності ОЕС України та підготовки до її паралельної роботи з енергосистемами Європи.

Мету підвищення надійності роботи ОЕС України та приведення її показників до європейських параметрів з технічної сторони підтримують міжнародні енергетичні об'єднання.

У цьому плані між Україною і Європейським Союзом 1 грудня 2005 р. підписаний Меморандум про взаєморозуміння по співробітництву в сфері енергетики, у якому сторони погодилися докласти максимум зусиль для об'єднання європейської і української енергосистем.

В 2006 р. був ініційований процес розширення синхронної зони об'єднання енергосистем європейських країн ENTSO-E (на той час – UCTE) за рахунок приєднання ОЕС України. І в січні 2008 року на засіданні Керуючого Комітету UCTE було затверджено "Технічне завдання Проектної Групи по об'єднанню енергосистем України і Молдови з електричною системою UCTE". За активної участі ДП "НЕК "Укренерго" у 2011 р. в регіональний офіс програми транскордонного співробітництва подана заявка на фінансування проекту.

Одним з найважливіших кроків до повної інтеграції української енергосистеми в енергетичний простір ЄС є узгодження українського енергетичного законодавства з європейським. Цьому сприяє вступ України до Енергетичного товариства, членство у якому передбачає імплементацію для України положень директив, регламентів та рішень Комісії ЄС, т. зв. другого енергетичного пакету, до законодавства України.

У 2011 р. ДП "НЕК "Укренерго" отримала Міжнародний сертифікат, який  підтверджує, що система управління стосовно здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України та забезпечення передачі електроенергії магістральними і міждержавними електричними мережами відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO9001:2008. Сертифікована система менеджменту якістю забезпечує керованість і прозорість діяльності компанії, покращує результативність роботи та якість послуг, що спрямовані на задоволення вимог споживача, є свідченням стабільності і надійності роботи та інвестиційної привабливості ДП "НЕК "Укренерго".

В рамках виконання Кредитної угоди між Україною та ЄБРР відповідно до прийнятих Міненерговугілля та ДП "НЕК "Укренерго" рішень у листопаді 2011 р. схвалено Дорожню карту корпоратизації ДП "НЕК "Укренерго", виконання якої оптимізує процес зміни статусу компанії.

Серед вагомих подій роботи компанії у плані виходу енергетики України на міжнародний рівень та засвідчує позитивні тенденції розвитку електроенергетики слід відзначити наступні:

- відновлення паралельної роботи ОЕС України з ЄЕС Росії (2001 р.);

- початок роботи "Острова Бурштинської ТЕС" у паралельному режимі з європейським енергетичним об'єднанням (зараз ENTSO-E) (2002 р.);

- для повної інтеграції ОЕС України до європейських енергосистем подано заявку Комітету ENTSO-E про входження до ENTSO-E енергосистем України та Молдови як єдиного блоку регулювання (2006 р.), а також розроблено та реалізовуються заходи (з 2008 р.) для підготовки до інтеграції енергосистем;

- масштабна співпраця зі світовими фінансовими організаціями (з 2005 р.) з метою інвестування найбільш ресурсоємних та тривалих у реалізації проектів модернізації та капітального будівництва енергооб'єктів компанії.

Безперечно, окрім модернізації обладнання, що є основою якості електроенергії, надійності електропостачання та екологічної безпеки, про заданий вектор розвитку компанії у напрямку приведення показників якості електроенергії до вимог європейських стандартів свідчать також і наступні кроки:

- створення на базі ДП "НЕК "Укренерго" автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) об’єктів ОЕС України;

- отримання міжнародного сертифікату про відповідність централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України та забезпечення передачі електроенергії магістральними і міждержавними електричними мережами вимогам міжнародного стандарту ISO9001:2008.

Додаток 1

На 01.01.2013 р. ОЕС України характеризується наступними показниками:

Генерація

Магістральні та міждержавні електромережі

ДП "НЕК "Укренерго"

Розподільчі мережі електропостачальних компаній (обленерго)

 

Встановлена потужність електростанцій ОЕС України - 53,78 млн. кВт

Загальна потужність ПС

220-750 кВ (133 од.) та

110 кВ (3 од.) – 78,88 тис. МВА

 

 

Протяжність ПЛ

220-800 кВ - 22,25 тис. км

35-110 кВ – 0,67 тис. км

Загальна потужність ПС

35-110 кВ (5382 од.) – 85,86 тис. МВА

Загальна потужність ТП

6-35/0,4 кВ (199774 од.) – 47,02 тис. МВА

 

Протяжність ПЛ

35-150 кВ – 123,56 тис. км

0,4-20 кВ – 748,09 тис. км

Протяжність КЛ

0,4-110 кВ – 78,77 тис. км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії у 2012 р. -150,721 млрд. кВт·год

 

Експорт електроенергії у 2012 р. – 9,75 млрд. кВт·год

У 2012 р. вироблено електроенергії - 198,119 млрд. кВт·год

У 2012 р. передано електроенергії електромережами ДП "НЕК "Укренерго" - 136,273 тис. МВт·год

 

 

 

Додаток 2

 

За результатами діяльності за 2012 рік обсяг передачі магістральними електричними мережами склав 136273 млн. кВт·год. електроенергії, що на 1114 млн. кВт·год більше обсягу, передбаченого в структурі тарифу, та на 4511 млн. кВт·год. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вартість послуг компанії за 2012 року склала 3399,887 млн. грн., що на 29,841 млн. грн. більше, ніж передбачено в структурі тарифу, та на 559,970 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Вартість послуг, наданих компанією, оплачена ДП "Енергоринок" на 92,47%. Внаслідок цього ДП "НЕК "Укренерго" недоотримала 256,069 млн. грн. (без ПДВ), що складає 7,53%.

Обсяг капітальних інвестицій в розвиток магістральних електромереж за 2012 рік  склав 1558,495 млн. грн.(без ПДВ), що на 231,589 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

До державного бюджету було перераховано 676,990 млн. грн. податків та зборів (обов’язкових платежів), у тому числі: ПДВ – 284,925 млн. грн., податок на прибуток – 119,276 млн. грн., інші – 272,789 млн. грн.

Відрахування до фондів соціального страхування із заробітної плати працівників склали  348,315 млн. грн.

Станом на 01.01.2013 у підприємства відсутня заборгованість із заробітної плати, сплати податків і зборів.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії склала:

за 2011 рік - 15725 чол.

за 2012 рік - 15794 чоловік.

 

 

 

 

Додаток 3

Перспектива розвитку магістральних мереж .

Найближчими проектами для реалізації є:

-          будівництво лінії електропередачі 750 кВ «Рівненська АЕС-ПС Київська» для видачі потужності Рівненської  та Хмельницької АЕС в Центральний регіон країни;

-          будівництво ПС 330 кВ «Західна»  для забезпечення зростаючого енергоспоживання м. Києва;

-          будівництво лінії електропередачі 750 Кв «Запорізька АЕС – ПС «Каховська» з підстанцією «Каховська» для видачі потужності АЕС в Південний регіон країни.

-          будівництво ПЛ-330 кВ ПС «Західноукраїнська» - Богородчани»  для покращення надійності електропостачання Іванофранківської області тощо.

 

 

 

 

 

 

версія для друку