МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Перелік документів, які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції нафтопереробки та нафтохімії вимогам Технічного регламенту

04.07.2014 | 14:17

 

Перелік документів,
які подає орган з оцінки відповідності для призначення його на виконання робіт з оцінки відповідності продукції нафтопереробки та нафтохімії вимогам Технічного регламенту

 

 

Організація, яка бажає виконувати роботи з оцінки відповідності продукції нафтопереробки та нафтохімії повинна надати такі документи або завірені в установленому порядку копії:

1) заяву на призначення органу з оцінки відповідності;

2) копію статуту організації, засвідчену в установленому порядку;

3) копію положення про орган з оцінки відповідності.

4) документ, що підтверджує компетентність органу з оцінки відповідності, разом із затвердженою номенклатурою продукції нафтопереробки та нафтохімії;

5) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності;

6) відомості про аудиторів, атестованих у встановленому порядку відповідно до проекту номенклатури продукції нафтопереробки та нафтохімії, що підпадає під дію технічного регламенту;

7) заяву про невикористання частково або повністю фінансових та матеріальних ресурсів розробників, виробників (постачальників) продукції нафтопереробки та нафтохімії підписану керівником та бухгалтером органу з оцінки відповідності, завірену печаткою органу з оцінки відповідності;

8) номенклатуру продукції нафтопереробки та нафтохімії щодо якої орган з оцінки відповідності призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічного регламенту;

9) довідку з інформацією про акредитовані випробувальні лабораторії (центри) продукції нафтопереробки та нафтохімії, з якими співпрацює орган з оцінки відповідності;

Завірені копії документів (витягів з документів), що визначають взаємодію органу оцінки відповідності з випробувальною лабораторією (центром) (, дата, термін та сфера дії);

10) документи системи управління органу з оцінки відповідності:

- копію настанови з якості системи управління органу з оцінки відповідності, яка містить загальний опис власної системи управління якістю;

- копію(ї) сертифіката(ів) відповідності системи управління якістю органу з оцінки відповідності вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та/або міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги», та/або ДСТУ ISO/TS 29001:2010 «Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які постачають продукцію і надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості» та/або міжнародного стандарту ISO/TS 29001:2010 «Нафтова, нафтохімічна та газова промисловості. Системи управління якістю в галузі. Вимоги до організацій, які постачають продукцію та надають послуги» (за наявності);

- перелік документів системи управління якістю;

- опис основних процедур або копії процедур системи управління якістю органу з оцінки відповідності, які використовують при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції нафтопереробки та нафтохімії вимогам Технічного регламенту;

11) довідку про досвід з проведення робіт з оцінки відповідності продукції, що підпадає під дію технічного регламенту за останні три роки;

12) перелік наявних в органі з оцінки відповідності нормативних документів та нормативно-правових актів щодо продукції нафтопереробки та нафтохімії;

13) затверджену процедуру актуалізації фонду нормативних документів  та управління документацією в рамках системи управління якістю органу з оцінки відповідності;

14) копію договору про страхування або довідку про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних внаслідок провадження ним діяльності, як призначеного органу з оцінки відповідності;

15) заяву про те, що орган з оцінки відповідності:

-        не має комерційної або іншої зацікавленості щодо продукції нафтопереробки та нафтохімії, які оцінює;

-        його керівник і персонал, уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник, постачальник, покупець та імпортер продукції нафтопереробки та нафтохімії або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

16) порядок розрахунку вартості робіт із оцінки відповідності продукції нафтопереробки та нафтохімії;

17) довідку про порядок оплати праці та винагородження персоналу органу з оцінки відповідності;

18) заяву про конфіденційність або заяви штатного та залученого персоналу про конфіденційність;

19) затверджену в рамках системи управляння якістю органу з оцінки відповідності процедуру розгляду претензій, що стосуються виконання процедури оцінки відповідності продукції нафтопереробки та нафтохімії. Зазначена процедура розгляду претензій повинна передбачати ухвалення та реалізацію коригувальних  заходів,  які  застосовуються  у  разі,  якщо  буде доведено, що претензія обґрунтована.

 

 

 

 

 

версія для друку