МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інформація про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля

27.06.2014 | 14:12

На підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля, заборгованість із заробітної плати на 01.06.2014 обліковувалась у сумі 56398,9 тис. гривень.

Упродовж червня ц.р. загальна сума боргу зменшилась на 5113,9  тис. грн., або на 9,1 %, і на 26.06.2014 становить 51285,6 тис. грн., у тому числі на підприємствах:

- вугільної галузі – 25606,1 тис. грн.;

- електроенергетичної галузі – 8332,9 тис. грн.;

- атомно-промислового комплексу – 11126,2 тис. грн.;

- нафтогазового комплексу – 6220,4 тис. гривень.

При цьому заборгованість із заробітної плати становить:

- на економічно активних підприємствах – 25769,2 тис.  грн. (50 % від загальної суми боргу);

- на економічно неактивних підприємствах – 15981,9 тис.  грн.(31 % від загальної суми боргу);

- на підприємствах-банкрутах – 9534,5 тис.  грн. (19 % від загальної суми боргу).

Основними причинами виникнення боргів із заробітної плати є:

- на економічно активних підприємствах – недостатні обсяги збуту продукції, несвоєчасні розрахунки з боку замовників за виконані роботи, затримка здійснення видаткових операцій Державною казначейською службою України;

- на економічно неактивних підприємствах – дефіцит обігових коштів, зумовлений припиненням господарської діяльності та відсутністю активів.

Серед заходів, що вживає Міненерговугілля для врегулювання проблеми погашення заборгованості із заробітної плати, слід зазначити:

1. Згідно з наказом Міненерговугілля від 18.04.2011 № 70 «Про створення тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та стипендій» працює відповідна тимчасова комісія, до  складу якої входять керівники структурних підрозділів Міністерства.

28.05.2014 відбулось чергове засідання тимчасової комісії за участі керівників підприємств-боржників, за результатами якого надано відповідні доручення.

       2. 12.06.2014 в Міненерговугілля  відбулася спільна нарада за участі  керівництва ДП «ДК «Укрторф» та голови Незалежної профспілки гірників України Волинця М.Я, на якій розглянуто в т. ч. стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державного підприємства до кінця поточного року..

3. Міненерговугілля 07.05.2014 проведено нараду з питання розвитку буровугільного комплексу та прийняття остаточного рішення щодо подальших дій стосовно ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» за участі представників підприємств, Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості.

4. За дорученням Міненерговугілля підприємствами-боржниками розроблено графіки погашення заборгованості із заробітної плати у 2014 році.

5. Керівників підприємств листом Міненерговугілля попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про оплату праці та зобов’язано забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам.

6. За невжиття дієвих заходів для погашення заборгованості із заробітної плати Міненерговугілля звільнило керівника ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні».

7. Міненерговугілля надало Мінекономрозвитку пропозиції:

- до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації» в частині виключення із зазначеного Переліку ряду підприємств-боржників із заробітної плати, що дозволить приймати управлінські рішення стосовно цих підприємств;

- щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» в частині виключення ДП «УкрНДІНП «Масма» з цього Переліку, з метою прийняття рішення про ліквідацію підприємства.

8. З метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ДНВП «Цирконій», укладено угоду з ДП «СхідГЗК» про надання поворотної фінансової допомоги у сумі 5,0 млн. гривень.

9. З метою погашення заборгованості із заробітної плати у відокремлених підрозділах ДП «НЕК «Укренерго», що розташовані та території АР Крим, укладено договір з АТ «Ощадбанк» на відкриття карткових рахунків працівникам.

10. Спільним наказом Міненерговугілля та Мінфіну від 22.05.2014 № 371/619 затверджено паспорт бюджетної програми КПКВК 1101190 на 2014 рік, якою передбачено виділення для ДП «Бар’єр» коштів в обсязі 8,5 млн. гривень.

Упродовж 2014 року на 11  підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля, заборгованість із заробітної плати погашено у повному обсязі.

 

 

версія для друку