МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП "Регіональне виробниче об'єднання "Укрвуглеекологія"

19.06.2014 | 15:44

«Інформація про боржника:

 

Найменування: Державне підприємство «Регіональне виробниче об’єднання «Укрвуглеекологія» ідентифікаційний код 00170096;

Місцезнаходження (реєстраційна адреса): 91021, Луганська область, м. Луганськ, квартал Гайового, б. 6А;

Державна частка у статутному капіталі: Державного підприємства «Регіональне виробниче об’єднання «Укрвуглеекологія» становить 100%;

Профіль діяльності підприємства: управління підприємствами; збирання, очищення та розподілення води.

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Постановою господарського суду Луганської області від 27.10.2009 р. по справі № 21/23б(22/100б) введено процедуру ліквідації ДП «Регіональне виробниче об’єднання «Укрвуглеекологія». Ухвалою господарського суду Луганської області від 06.12.2012 року у справі № 21/23б(22/100б) ліквідатором Державного підприємства «Регіональне виробниче об’єднання «Укрвуглеекологія» було призначено арбітражного керуючого Савранського Андрія Євгеновича. Провадження ліквідації проводиться за загальними положеннями  Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

- Рухоме майно - колісно-транспортні засоби у кількості 1 од., а саме:

1) Автомобіль марки ГАЗ 33021212;

Майно, яке підлягає реалізації, буде реалізовано як цілісний майновий комплекс.

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди;

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Арбітражний керуючий – ліквідатор Савранський Андрій Євгенович

Адреса ліквідатора: 86123, Донецька область, м. Макіївка, вул. Тайожна, б. 1

Контактні телефони для довідок: тел./факс (062) 334-97-08.

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Регіональне виробниче об’єднання «Укрвуглеекологія» Савранський А.Є.

 

версія для друку