МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП "Аграрний цех "Жовторічанський"

17.06.2014 | 10:24

 

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

01601 м. Київ

вул. Хрещатик, 30

 

Відповідно до ст.49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та на виконання вимог Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.09.2013р. № 626 направляю оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» наступного змісту:

 

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону

з продажу майна ДП «Аграрний цех «Жовторічанський»

 

Інформація про боржника:

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аграрний цех «Жовторічанський», код ЄДРПОУ 36511461;

Місцезнаходження: 52291, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Перемоги, 37;

Профіль діяльності підприємства: вирощування зернових та технічних культур;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від «16» лютого 2012р. по справі № 38/5005/6563/2011 введено процедуру санації ДП «Аграрний цех «Жовторічанський». Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.14р. затверджено план санації ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» в редакції від 01.08.14р. Процедура санації здійснюється у відповідності до ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

·                     об’єкти нерухомості (13 одиниць) 

·                     транспорт (56 одиниць);

·                     обладнання (314 найменувань);

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди;

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: (10) десять днів з моменту виходу даного оголошення.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи: Арбітражний керуючий Сокол О.Ю., а/с 189, м. Дніпропетровськ, 49000;

Контактний телефон для довідок: 067 566 -89 -23;

Замовник аукціону: Керуючий санацією ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» Сокол Олексій Юрійович, відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від «16» лютого 2012р. по справі № 38/5005/6563/2011.

версія для друку