МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Оголошення про проведення конкурсу з визначення бірж, які мають право на організацію та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу на внутрішньому ринку, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення

12.05.2014 | 09:53

 

Конкурсна комісія, утворена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 11.04.2014 № 296, оголошує конкурс з визначення біржі, яка має право на організацію та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та конкурс з визначення біржі, яка має право на організацію та проведення аукціонів з продажу скрапленого газу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 № 1064 «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» (далі – Порядок).

 

1. Мета проведення конкурсу

Метою проведення конкурсу є визначення:

біржі, яка має право на організацію та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку, а також

біржі, яка має право на організацію та проведення аукціонів з продажу скрапленого газу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення,

та укладання з ними договорів про організацію та проведення аукціонів залежно від виду товару (далі – договір).

 

2. Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс відбудеться 12.06.2014 о 10.00 в приміщенні Міненерговугілля за адресою: м. Київ, Хрещатик, 30, зала засідань.

 

3. Строк прийняття документів

Документи для участі у конкурсі приймаються до 10.06.2014.

 

4. Обов'язкові вимоги до учасників конкурсу

Обов’язковими вимогами до учасників конкурсу є відповідність вимогам, визначеним у пунктах 12, 13 Порядку.

Біржа подає окремо заявку на участь у конкурсі з організації та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та окремо заявку на участь у конкурсі з організації та проведення аукціонів з продажу скрапленого газу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.

 

5. Адреса, за якою подаються документи

01001, Міненерговугілля, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4, кім. 100.

 

6. Номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсу

(044) 206-38-95, (044) 206-37-50;

 

7. Порядок одержання інформації про умови конкурсу

Інформація про умови конкурсу надається письмово головою комісії на письмовий запит у термін до п’яти днів з дати реєстрації такого запиту у секретаря комісії. Інформація також може надаватися у телефонному режимі.

 

8. Критерії визначення переможця конкурсу

Критерії визначення переможця конкурсу, зокрема фінансові, комерційні, технічні критерії

Зважені коефіцієнти

1) розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу

0,4

2) наявність технічних можливостей та досвіду роботи з організації продажу майна строком не менше ніж шість місяців, зокрема:

0,4

розмір плати за надання біржею послуг за останній рік відповідно до біржових угод (у відсотках)

0,1

кількість біржових угод, укладених протягом останнього року

0,04

обсягів реалізованого майна на суму не менш як 2,5 млн. гривень

0,04

досвід роботи

0,08

наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі та приміщення для проведення торгів площею не менш як 100 кв. метрів

0,04

наявність та кількість електронних табло або інших засобів оперативного висвітлення біржової інформації

0,03

наявність не менш як п'яти ліній міського та міжміського телефонного зв'язку

0,025

наявність електронної пошти (із зазначенням її адреси) та власного веб-сайту в Інтернеті

0,025

наявність штатних ліцитаторів

0,02

3) пропозиція щодо розміру плати за надання біржею послуг з організації та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку або аукціонів з продажу скрапленого газу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення

0,2

 

9. Період проведення аукціонів на біржі

Щомісячно відповідно до затверджених графіків проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку та біржових аукціонів з продажу скрапленого газу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.

 

версія для друку