МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність вугільно-промислового комплексу

31.03.2014 | 09:34

Додаток 2

Перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність вугільно-промислового комплексу

 

1.         Гірничий закон України від  06.10.1999 № 1127-ХІV;

2.         Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2.09.2008 № 345-VI;

3.         Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ» від 21.05.2009
№ 1392-VI;

4.         Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2695-XII;

5.         Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3747-XII;

6.         Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 25.09.2008            № 601-VI;

7.         Закон України від 12 квітня 2012 року № 465-17 «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

8.         Кодекс про надра від 27.07.1994 № 133/94-ВР;

9.         Податковий кодекс  України;

10.     Кодекс цивільного захисту України від 14.05.2013 № 224-VII;

11.     Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.1997280 «Про хід структурної перебудови вугільної промисловості»;

12.     Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств»;

13.     Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 № 281 «Про утворення Координаційної ради з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості»;

14.     Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1954 «Про заходи щодо створення нових робочих місць для працевлаштування працівників, які вивільняються з вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що ліквідуються за рахунок коштів державного бюджету на реструктуризацію вугільної і торфодобувної промисловості»;

15.     Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»;

16.     Постанова Кабінету Міністрів України  від 9.01.2008 №6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

17.     Постанова КМУ від 23.02.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах»

18.     Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1138 «Про реєстрацію цін на окремі види продукції»;

19.     Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 № 194 «Деякі питання забезпечення видобування та використання газу метану з вугільних родовищ»;

20.     Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки»;

21.     Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 600 «Про затвердження Порядку цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств»;

22.     Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 153 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції»;

23.     Постанова Кабінету Міністрів України від 6.06.2011 598 «Деякі питання надання у 2011 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими відкритим акціонерним товариством «Лисичанськвугілля»;

24.     Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 988 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва  вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств»;

25.     Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764  «Про затвердження  Порядку державного фінансування капітального будівництва»;

26.     Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 «Про Порядок затвердження титулів  будов  (об’єктів),  будівництво  яких   здійснюється   із залученням  бюджетних  коштів  або  коштів  підприємств  державної власності»;

27.     Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 № 987 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2012-2014 роках, та критеріїв визначення способу їх приватизації»;

28.     Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Про затвердження Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві»;

29.     Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 849 «Питання надання підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості платних послуг»;

30.     Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374 «Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 521;

31.     Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214 «Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»;

32.     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1070-р «Про схвалення Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля»;

33.     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»;

34.     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 1684-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми видобування та використання газу метану вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу»;

35.     Галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 03.07.2011 з доповненнями та змінами;

36.     Правила безпеки у вугільних шахтах, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 № 62, зареєстровані у Міністерстві юстиції України  17 квітня 2010 р. за № 398/17693;

37.     Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 912-р «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств».

версія для друку