МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДВАТ "Спецтампонажгеологія"

25.03.2014 | 14:30

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДВАТ «Спецтампонажгеологія»

 

Інформація про боржника:

- Державне відкрите акціонерне товариство «Спецтампонажгеологія», ідентифікаційний код 00182018;

- місцезнаходження (реєстраційна адреса): 94613, Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 7А;

- державна частка у статутному капіталі ДВАТ «Спецтампонажгеологія» становить 100%. Органом управління корпоративними правами держави є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

- основним напрямком діяльності ДВАТ «Спецтампонажгеологія» до визнання банкрутом було будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості;

- Державне ВАТ «Спецтампонажгеологія» визнане банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру постановою господарського суду Луганської області по справі № 9/51б від 24.06.2008 року. Ухвалою господарського суду Луганської області від 13.08.2013 року у справі № 9/51б ліквідатором ДВАТ «Спецтампонажгеологія» було призначено арбітражного керуючого Сиволобова  М. М.

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

-                об’єкти нерухомого майна в м. Антрацит Луганської області:

1)            будівля матеріального сектору 1963 року побудови,

2)            будівля старої контори 1957 року побудови,

3)            огорожа 1957 року побудови,

4)            асфальт території 1957 року,

5)            будівля мехмайстерень 1959 року побудови,

6)            будівля старого складу 1957 року побудови,

7)            вагон-будинок 1994 року виробництва,

8)            вагон-будинок 1992 року виробництва,

9)            будівля блочна 1988 року виробництва,

10)        2 будівлі збірні глиностанції 1991 року виробництва,

11)        ЛЕП 1990 року;

-                колісно-транспортні засоби:

1)            легковий автомобіль ГАЗ-31029 1992 року виробництва, держ. № 01934 АО,

2)            вантажний автомобіль (лабораторія) ГАЗ-66 1992 р.у виробництва, держ. № 12760 АР,

3)            вантажний автомобіль (вахтовий) ГАЗ-66 1992 р. виробництва, держ. № 12517 АР,

4)            вантажний автомобіль (самоскид) КРАЗ-256Б1 1992 р. виробництва, держ. № 01752 АР,

5)            вантажний автомобіль (спеціальний) КРАЗ-250 1990 р. виробництва, держ. № 01880 АР,

6)            вантажний автомобіль (бортовий) УРАЛ-4320 1991 р. виробництва, держ. № 12504 АР;

-                обладнання та товарно-матеріальні цінності, які складаються з офісної техніки, меблів, виробничого обладнання в кількості 31 найменування, 102 одиниць.

Майно реалізується на аукціоні як цілісний майновий комплекс.

 

Вимоги до організатора аукціону:

- організатор повинен мати право на проведення торгів;

- організатор повинен мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- організатором запропоновано найменшу суму винагороди;

- організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів;

- інші документи та довідки (за бажанням претендента).

У разі подання неповного комплекту документів, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви на участь не розглядаються.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи: ліквідатору ДВАТ «Спецтампонажгеологія» Сиволобову М. М.: 91002, м. Луганськ, ділянка Цупова, 22.

Контактні телефони для довідок: тел./факс (0642) 34-55-44.

Замовник аукціону: ліквідатор ДВАТ «Спецтампонажгеологія» Сиволобов М. М.

 

версія для друку