МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Наказ Міненерговугілля України № 277 від 16.05.2013р.

16.05.2013 | 09:23

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА

 ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

16.05.2013                                             м. Київ                                                   № 277

 

 

 

Про результати засідання

колегії Міненерговугілля

від 25 квітня 2013 року

 

 

 

 

 

За результатами засідання колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25 квітня 2013 року (Протокол № 1)

НАКАЗУЮ:

1. Узяти до безумовного виконання рішення колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25 квітня 2013 року з питань:

1. Про підсумки роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу України за 2012 рік та завдання на 2013 рік

2. Про підсумки проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу України осінньо-зимового періоду 2012/2013 року та заходи, спрямовані на забезпечення належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2013/2014 року.

2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника              Міністра Чеха С.М.

 

Міністр                                                                                                                     Е. Ставицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

м. Київ                                               № 1.1                                 25 квітня 2013 року

Про підсумки роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу України за 2012 рік та завдання на 2013 рік

За результатом доповіді та обговорення колегія зазначає, що протягом                2012 року зусиллями Міненерговугілля забезпечено виконання основних завдань, відповідно до функціональних обов’язків у системі центральних органів виконавчої влади. Основну увагу зосереджено на підвищенні ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу та належному забезпеченні населення і господарської сфери економіки України відповідними енергетичними ресурсами.

З метою зміцнення позитивних тенденцій розвитку підприємств ПЕК та розв’язання системних проблем, накопичених за минулі роки, підвищення ефективності функціонування галузей ПЕК та формування конкурентних ринків енергоресурсів Міненерговугілля наполегливо реалізовувало План організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

У процесі реалізації Національного плану дій на 2012 рік:

у нафтогазовому комплексі:

1) Розпочато реформування Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»:

- здійснено перетворення дочірніх компаній «Укртрансгаз» та «Укргазвидобування» у публічні акціонерні товариства (розмежування функцій видобутку та транспортування  відповідно до законодавства Європейського Союзу);

- розпочато підготовку Програми реформування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» компанією «Ernst&Young»;

виконано інвентаризацію непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

- визначено умови використання газорозподільних мереж;

- забезпечено продаж пакетів акцій товариств з газопостачання та газифікації, чим забезпечується дотримання основних принципів, передбачених Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу», що визначають незалежність діяльності газорозподільного підприємства в частині самостійності рішень стосовно поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об'єктів газорозподільних мереж для провадження відповідної ліцензійної діяльності та оперативно-технологічного управління.

2) Зупинено негативну тенденцію падіння обсягів власного видобутку природного газу;

3) Пожвавлено роботи з дослідження і розробки шельфу акваторій Чорного та Азовського морів. Зокрема придбано дві самопідіймальні бурові установки («Петро Годованець» та «Незалежність»), що дозволить виконувати великі обсяги розвідувального та експлуатаційного буріння прискореними темпами.

4) Реалізуються завдання з модернізації української ГТС та диверсифікації надходження енергоносіїв в Україну.

5) Запроваджено прозорі умови доступу до Єдиної газотранспортної системи України.

6) З метою зниження рівня заборгованості за спожитий природний газ Міненерговугілля забезпечено підготовку і ухвалення законів, які визначили правові засади:

- надання права постачальнику газу та газотранспортному/ газорозподільному підприємству обмежувати теплопостачальні підприємства-боржники до рівня технологічного мінімуму;

- унеможливлення відволікання коштів, які надійшли від споживачів за природний газ, на інші цілі;

- передачі майна, що використовується для вироблення теплової енергії (об’єктів теплопостачання), від одного до іншого суб’єкта господарювання.

З метою реалізації завдань, спрямованих на стимулювання реконструкції і модернізації об'єктів нафтопереробної та газопереробної галузі, розроблено законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання реконструкції і модернізації об’єктів нафтопереробної галузі)».

В електроенергетичній галузі:

1) Міненерговугілля завершує доопрацювання проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року за результатами громадського обговорення.

2) Завершується приватизація компаній теплової генерації та обленерго.

3) Упроваджено економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію для групи споживачів, які використовують електроопалювальні установки для опалення житла та споживають понад 800 кВт∙годин на місяць.

4) Верховною Радою України ухвалено Закон України від 21.06.2012 № 4998 „Про внесення змін до Закону України „Про природні монополії”.
Цей Закон України створює відповідні умови для переходу від витратних до
заохочувальних методів регулювання суб’єктів природних монополій, що дозволить суттєво поліпшити фінансовий стан суб’єктів природних монополій, а також забезпечити ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, чим підвищити їхню інвестиційну привабливість.

5) Спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж. Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій”, від 22 червня 2012 р. за № 5021-VI, який набирає чинності з 1 січня 2013 року; пропонуються засади, якими мають керуватись Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, Правила приєднання систем газоспоживання до газових мереж, зокрема – визначаються джерела фінансування приєднання, а також врегульовуються інші аспекти приєднання заявників до цих інженерних мереж.

6) З метою законодавчого врегулювання принципів функціонування й розвитку ринку електричної енергії України на засадах нової моделі розроблено законопроект „Про засади функціонування ринку електричної енергії України”.

7) Збільшено обсяг експорту електроенергії на 51,5 % до 9 745,3 млн.кВтг.

У вугільній галузі:

1) Завдяки наполегливій роботі протягом 2012 року вдалося наростити обсяги видобутку вугілля вугледобувними підприємствами України до
85 946,0 тис. тонн вугілля (на 4,8 % більше показника аналогічного періоду                  2011 року). Вугледобувними підприємствами, підпорядкованими Міненерговугілля, видобуто 24 877,7 тис. тонн вугілля (на 1,4 % больше, ніж за аналогічний період 2011 року).

2) Підготовлено законодавчу базу для початку приватизації державних вугледобувних підприємств (ухвалено Закон України від 12 квітня 2012 року 4650-VI “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”).

3) Затверджено механізм виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов’язань перед ДП «Вугілля України»;

4) Триває підготовка до реалізації проектів газифікації вугілля;

25.12.2012 укладено кредитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки стосовно фінансування у розмірі 3,656 млрд. доларів США під державні гарантії Уряду України програми заміщення природного газу українським вугіллям.

5) Опрацьовано нові підходи до визначення критеріїв, розміру та умов надання державної підтримки вугільній галузі.

6) Розроблено Концепцію створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розташовано вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)”, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів від 05.12.2012 № 990.

Значної уваги Міненерговугіллям надано розвитку ядерної енергетики та вжито дієвих заходів для забезпечення надійної роботи підприємств атомно-промислового комплексу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 2012 р. № 438-р схвалено техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції встановленою потужністю 2000 МВт та загальною кошторисною вартістю будівництва 36 758,4 млн. гривень.

04.10.2012 набрав чинності Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5217-VI «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №№  3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції», який визначає правові засади розташування, проектування та будівництва цих енергоблоків, що випливає з необхідності збільшення обсягів виробництва електроенергії АЕС, забезпечення балансу виробництва електроенергії, гарантування енергетичної та економічної безпеки у країні. Це сприятиме подоланню деяких нагальних проблем, що виникатимуть у процесі проектування та будівництва нових енергоблоків у експлуатуючої організації (оператора).

Для посилення енергетичної безпеки України у галузі ядерної енергетики Законом України від 9 лютого 2012 р. № 4384-VI «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» встановлено правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом, створення єдиної системи і оптимізації структури поводження з цим паливом українських АЕС та визначено вимоги до розташування, проектування і будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, строки і порядок його зберігання. Окремої уваги надано соціально-економічниому розвитку прилеглих територій.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 437-р схвалено техніко-економічне обґрунтування проекту «Будівництво заводу з виробництва ядерного палива» (загальна вартість – 2 362 373,1 тис. грн.) та визначено його місцерозташування.

З початку 2012 року підприємствами сфери управління Міненерговугілля освоєно 20 468,8 млн. гривень капітальних внесків за рахунок усіх джерел фінансування, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 5 480,1 мільйони, або на 36,6%.

З метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного паливно-енергетичного комплексу та відповідного реформування енергетичної сфери Міненерговугілля міцно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями та європейськими фінансовими установами. У 2012 році Україною залучено 200 млн. євро коштів Європейського інвестиційного банку (друга частина позики 400 млн. євро) на реалізацію проекту «Реабілітація гідроелектростанцій».

Проектом передбачено реконструкцію турбін, генераторів, електромеханічного та гідромеханічного обладнання, систем управління тощо на шести гідроелектростанціях на Дніпрі: Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС1, Дніпровська ГЕС-2.

У 2012 році введено в експлуатацію об’єкти паливно-енергетичного комплексу:

1. 26 жовтня 2012 року введено в експлуатацію верхню водойму Дністровської ГАЕС.

Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів є надзвичайно важливим проектом для електроенергетичної галузі України, реалізація якого дозволить забезпечити Об’єднану енергетичну систему України додатковими 972 МВт генеруючими потужностями.

2. 26 жовтня 2012 року введено під робочу напругу лінію електропередачі 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар для видачі потужності Дністровської ГАЕС.

3. 19 вересня 2012 року розпочато будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходів ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ «Київська».

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємств ПЕК, середньомісячна заробітна плата за 2012 рік порівняно з 2011 роком зросла на:

·          14,9 % - в електроенергетичної галузі і дорівнює 4 505 грн.;

·          18,7 % - в атомно-промисловому комплексі і становить 6 915 грн.;

·          26,4 % - у нафтогазовому комплексі і дорівнює 5 575 гривень;

·          15,9 % - на вугледобувних підприємствах і дорівнює 5 185 гривень.

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

1. Схвалити стратегічні цілі Міненерговугілля України та його структурних одиниць на 2013 рік:

§          Підтримка розвитку економіки держави шляхом надійного та якісного задоволення попиту на енергетичні ресурси

§          Забезпечення енергетичної безпеки держави

§          Структурна модернізація паливно-енергетичного комплексу. Формування дієвої системи управління та регулювання в паливно-енергетичному секторі, розвиток конкурентних відносин на ринках енергоносіїв

§          Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів

§          Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. Підвищення рівня безпеки в ПЕК.

1.1. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра Чеху С.М., Велітченку А.І. спільно з керівникам структурних підрозділів апарату Міненерговугілля України та підприємств паливно-енергетичного комплексу підготувати та в установленому порядку подати на затвердження План роботи Міненерговугілля України на друге півріччя
2013 року.

Термін – 15 липня 2013 року

2. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.), Департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), Департаменту економіки і фінансів               (Бондаренко А.Ю.), НАК «Енергетична компанія України» (Позняков О.В.),                      ДП «НАЕК «Енергоатом» (Кім В.В.), ДП «Вугілля України» (Соколов В.А.), керівникам енергогенеруючих підприємств забезпечити дотримання показників Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2013 рік.

Термін – протягом 2013 року

3. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) забезпечити роботу теплоелектроцентралей винятково у теплофікаційному режимі, з метою скорочення споживання природного газу

Термін – протягом 2013 року

4. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.):

4.1. Спільно з Держенергонаглядом (Лушкін В.А.) –

4.2.      Підготувати звернення до НКРЕ про:

- внесення змін до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, якими передбачити використання електропередавальними організаціями коштів, отриманих від споживачів за перетікання реактивної електроенергії, винятково на встановлення та підтримання в належному технічному стані засобів компенсації реактивної потужності у власних електромережах;

- сприяння погодженню другої редакції Методики, спрямованої на впровадження компенсації реактивної потужності в електромережах електропередавальних організацій та на зниження втрат активної електроенергії під час її транспортування.

Термін – червень 2013 року

4.3. Організувати розроблення та перегляд нормативних документів:

- Правила охорони теплових мереж;

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»;

- Методика оцінки технічного стану енергетичного обладнання
напругою 35-150 кВ;

 

- ГКД 34.20.566-96 «Організація протиаварійної роботи у Міненерго України. Положення» з наданням йому статусу Стандарту операційної безпеки функціонування ОЕС України.

Термін – липень 2013 року

4.4. Спільно з Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

4.4.1. Ініціювати перегляд і розглянути доцільність внесення до Плану наукових та науково-технічних робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості на 2013 рік у галузі «Електроенергетика» нормативного документа СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 «Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція» з урахуванням технічного стану та умов експлуатації енергетичного обладнання;

4.4.2. Організувати розроблення нормативних документів:

-  Інструкція «Регламент гідравлічних випробувань барабанів котлів для виявлення дефектів та після ремонтів»;     

- Рекомендації для оцінки стану основного обладнання з урахуванням вихідних властивостей металу (твердості, міцності, щільності).

4.4.3. Із залученням Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж (Гутаревич О.Т.) забезпечити перегляд чинних нормативних документів:

у частині безпеки експлуатації, виявлення пошкоджень та дефектів енергетичного обладнання, термін перегляду яких уже сплив або надходить;

щодо проектування, експлуатації та ремонту систем пилоприготування теплових електростанцій, які працюють на вугіллі з високим вмістом литючих.

Термін – до 1 липня 2013 року

5. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.), Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) організувати роботу щодо внесення змін до НПАОП 40.3-1.16-93 "Правила  вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій".

Термін – до 1 липня 2013 року

6. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.):

забезпечити супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного та Лісового кодексів України» у Верховній Раді України.

Термін – протягом 2013 року

З метою удосконалення інформаційних потоків та створення єдиного інформаційного поля в електроенергетиці – утворити робочу групу з формування єдиного інформаційного поля в електроенергетичній галузі, залучивши представників Міенерговугілля, НКРЕ, ДП «Енергоринок», ДП НЕК «Укренерго», ДП НАЕК «Енергоатом», НАК «Енергетична компанія України», а також представників енергогогенеруючих  та енергопостачальних компаній усіх форм власності. За результатами – підготувати спільний нормативний документ Міненерговугілля та НКРЕ стосовно утворення єдиного інформаційного поля в електроенергетичній галузі та погодити його з Держстатом.

Термін – вересень 2013 року

7. Департаменту з питань виробництва, традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є. М.) звернутися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з метою погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних енергоносіїв та забезпечення у подальшому щомісячної оплати.

Термін – протягом 2013 року

8. Департаменту економіки і фінансів (Бондаренко А.Ю.), Департаменту з питань виробництва, традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І. В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є. М.):

8.1. Визначитися стосовно джерел фінансування субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, зокрема – фінансування відповідних видатків за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Термін – ІІ квартал 2013 року

8.2. Підготувати пропозиції стосовно внесення зміни до статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» про надання державних гарантій за зобов’язаннями Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за зовнішніми запозиченнями перед ВАТ «Газпромбанк» (Російська Федерація) без зобов’язання позичальника подавати стан виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.

Термін – ІІ квартал 2013 року

9. Департаменту з питань виробництва, традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І. В.), Департаменту економіки і фінансів                           (Бондаренко А.Ю.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є. М.) підготувати пропозиції для передбачення у Державному бюджеті України на 2013 рік видатків із загального фонду державного бюджету на компенсацію Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням.

Термін – ІІ квартал 2013 року

            10. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), керівникам державних підприємств «Донвуглереструктуризація», «ОД «Луганськвугле-реструктуризація», «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація» та державних підприємств, які готуються до ліквідації, забезпечити побутовим паливом в обсязі річної норми осіб, які мають право на його отримання згідно зі ст. 43, 48 Гірничого закону України, до початку опалювального сезону.

Термін – жовтень 2013 року

11. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., Управлінню з реструктуризації та закриття вугільних підприємств (Захаренко В.В.), керівникам підприємств: «Донвуглереструктуризація», «ОД «Луганськвугле-реструктуризація», «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» забезпечити завершення в повному обсязі 5 проектів ліквідації неперспективних гірничих підприємств.

Термін – листопад 2013 року

12. НАК «Енергетична компанія України» (Позняков О.В,.),                               НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.), ПАТ «Укргідроенерго» (Сирота І.Г.), ДП «Регіональні електричні мережі» (Богатирьов 1.1.) вжити заходів для виконання вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» в частині виокремлення служб охорони праці підприємств та їхньго безпосереднього підпорядкування першому керівнику.

Термін – 1 півріччя 2013 року

13. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.) спільно з Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) надати пропозиції до розроблення проекту Порядку формування підприємствами витрат на охорону праці та використання цих коштів.

Термін – до 14 червня 2013 року

14. ДП «НАЕК «Енергоатом» (Кім В.В.), НАК «Нафтогаз України»               (Бакулін Є.М.):

– вивчити причини погіршення стану охорони праці, збільшення кількості нещасних випадків з працівниками на підвідомчих підприємствах та у відокремлених підрозділах;

 – за результатами – розробити заходи виявлення виробничих ризиків, інших негативних чинників, що впливають на зростання травматизму;

– заслухати керівників підприємств, на яких стались групові, тяжкі та смертельні нещасні випадки;

– надати інформацію про виконану роботу до Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики.

Термін – до 14 червня 2013 року

15. НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є. М.):

проаналізувати причини нещасних випадків внаслідок дорожньо -
транспортних пригод, вивчити стан
запобігання таким випадкам на
підпорядкованих підприємствах, звернувши увагу на
належність передрейсових медичних оглядів працівників, технічного стану транспортних засобів;

вжити заходів для виконання у повному обсязі вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 

розглянути доцільність впровадження у галузі обов'язкового психофізіологічного контролю водіїв автотранспортних засобів, незалежно від категорії.

Термін – до 1 липня 2013 року

16. Керівникам підприємств електроенергетичної галузі рекомендувати:

16.1. Посилити вимоги до виробничого персоналу для неухильного дотримання Правил безпеки експлуатації електроустановок під час виконання робіт в електроустановках, передусім до осіб, призначених керівниками робіт, допускачами, працівників диспетчерських служб. За кожним фактом електротравмування вживати жорстких заходів реагування до винних осіб. 

Термін – постійно

16.2. Проаналізувати стан забезпечення та фактичного використання засобів індивідуального захисту працівниками, врахувавши відповідність вимогам і стандартам безпеки виконання робіт.

Термін – 1 півріччя 2013 року

16.3. Вжити заходів до забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відповідно до потреб, належної якості та з урахуванням індивідуальних особливостей працівників та робіт.

Термін – 1 півріччя 2013 року

16.4. Вжити заходів до створення у структурних підрозділах навчально -
тренувальних полігонів
, відповідного оснащення для тренувань виробничого персоналу.

Термін – протягом 2013 року

17. Керівникам підприємств вугільної галузі забезпечити виконання

завдань та заходів Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 29.03.2006 № 374 зі змінами, внесеними постановою Кабінету  Міністрів України від 18.05.2011 № 521.

Термін – протягом 2013 року

 

 - заходів з передприватизаційної підготовки об’єктів приватизації, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 № 987 «Про затвердження переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2012-2014 роках, та критеріїв визначення способу їх приватизації».

Термін – до 1 липня 2013 року

18. Керівникам підприємств паливно-енергетичного комплексу:

- створити служби пожежної безпеки чисельністю відповідно до вимог нормативно-правових актів;

рекомендувати:

- забезпечити належне фінансування заходів щодо впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу у разі виникнення небезпеки;

- з метою запобігання пожежам на оливонаповненому обладнанні прискорити впровадження нових екологічних біотехнологій для очищення та відновлення ділянок, територій підстанцій та енергетичних об'єктів.

Термін – протягом 2013 року

19. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.), керівникам підприємств електроенергетичної галузі з метою здійснення додаткових організаційних заходів запобігання нещасним випадкам, посилення контролю за дотриманням вимог безпеки під час виконання робіт на обладнанні енергетичних компаній, відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та Галузевого нормативного документа «Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення», ввести Особливі умови на підприємствах перед початком весняної ремонтної компанії.

Термін – до 14 червня 2013 року

20. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра Чеху С.М., керівникам структурних підрозділів апарату Міненерговугілля:

20.1. Відповідно до повноважень, спільно з причетними керівниками підприємств паливно-енергетичного комплексу забезпечити виконання у встановлені строки завдань і заходов, передбачених Національним планом дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Термін – протягом 2013 року

20.2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектов, передбачених Національним планом дій на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Термін – до ухвалення зазначених законів

20.3. Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу у процесі розроблення, громадського обговорення, експертизи, схвалення проектів нормативно-правових актів у рамках виконання Національного плану дій на             2013 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Термін – постійно

21. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра Чеху С.М., керівникам структурних підрозділів апарату Міненерговугілля України та підприємств паливно-енергетичного комплексу вжити дієвих заходів щодо організації взаємодії з місцевими органами влади, надання практичної допомоги у розв’язанні проблем економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць Чернівецької та Луганської областей, відповідних реформ у регіонах, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2013 року № 17-р “Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685”.

Термін – протягом 2013 року

 


Голова колегії                                                                               

Міністр                                                                                                Е. Ставицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

м. Київ

№ 1.2.                         

 25 квітня 2013 року

Про підсумки проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу України осінньо-зимового періоду 2012/2013 року та

заходи, спрямовані на забезпечення належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2013/2014 року

Осінньо-зимовий період (далі – ОЗП) 2012/2013 року позначився порівняно теплими кліматичними умовами, а також – спадом промислового виробництва (зокрема у гірничо-металургійному комплексі), що зумовило значне зменшення обсягів енергоспоживання.

Міністерством вживаються заходи запобігання аваріям і пожежам, реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки тощо. Триває впровадження на об‘єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об‘єктах систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей.

29.03.2013 сталась аварія Ι категорії на Вуглегірській ТЕС (внаслідок пожежі на головному корпусі енергоблоків  14 станції), яка призвела до повного зупинення всього енергогенеруючого устаткування електростанції з втратою власних потреб.

Споживання електричної енергії в Україні (брутто) 100,1 млрд. кВтг, що на 4,3 млрд. кВтг, або на 4,1 %, менше ніж за ОЗП 2011/2012 року.

З жовтня 2012 року по березень 2013 року електростанціями ОЕС України вироблено 105,0 млрд.кВтг електроенергії, що на 3,5 млрд.кВтг, або на 3,2 %, менше, ніж у попередній осінньо-зимовий період. У зазначений період зафіксовано диспетчерські обмеження потужності АЕС.

Через порівняно теплу температуру повітря зменшився обсяг відпуску теплової енергії всіма джерелами генерації. Так, за ОЗП 2012/2013 року тепловими та атомними електростанціями і районними котельнями Міненерговугілля відпущено 21,3 млн.Гкал, що на 1,0 млн.Гкал, або на 4,5 %, менше, ніж за відповідний минулий період.

    Опалювальний сезон минув доволі стало.

Протягом ОЗП 2012/2013 року споживачам України відпущено електричної енергії на 50,9 млрд.грн. (за ОЗП 2011/2012 року – 49.8 млрд.грн.). При цьому рівень оплати становив 100,7 % від товарного відпуску (за попередній ОЗП – 96,1 %).

На початок ОЗП 2012/2013 року на складах теплових електростанцій  України (ТЕС і ТЕЦ, що підзвітні Міненерговугілля) (на 01.10.2012) запас вугілля становив 4814,1 тис.тонн (на 01.10.2011 – 3543,7 тис.тонн). На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній створено 4735,7 тис.тонн запасів вугілля, що на 35,4 % більше відповідного показника 2011 року.

На кінець ОЗП 2012/2013 року (на 01.04.2013) запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, що підзвітні Міненерговугілля, становили 5157,4 тис.тонн, що на                     2463,5 тис.тонн, або на 91,4 %, більше, ніж на цю дату минулого року. У тому числі на складах ТЕС ГК – 5108,4 тис.тонн, що на 2442,9 тис.тонн, або на 91,6 % більше показника попереднього року.

За осінньо-зимовий період 2012/2013 року ТЕС і ТЕЦ, що підзвітні Міненерговугілля, спожито 3605,6 млн.м3 природного газу, що на 7,8 % менше попереднього ОЗП.

ТЕС ГК за цей період спожито 238,2 млн.м3, що на 22,3% менше попереднього періоду.

На 01.10.2012 запаси мазуту на ТЕС і ТЕЦ, що підзвітні Міненерговугілля,  становили 119,9 тис.тонн проти 112,8 тис.тонн на початок ОЗП 2011/2012 року.                              У т.ч. на ТЕС ГК –  57,9 тис.тонн, проти 61,5 тис.тонн на 01.10.2011. На кінець ОЗП 2012/2013 року запас мазуту на ТЕС і ТЕЦ був в обсязі
118,8 тис.тонн

Структура споживання палива ТЕС ГК в осінньо-зимовий період 2012/2013 року: вугілля – 97,9 %, природний газ – 1,9 %, мазут – 0,2 %. (Показники структури споживання палива за попередній період відповідно: 97,3 %, 2,4 %, 0,3 %).

У 2012 році ремонти електричних станцій виконувалися відповідно до графіків, затверджених наказом Міненерговугілля від 01.08.2012 №578. Випробувано 5 (3000 МВт) газомазутних енергоблоків.

Згідно з наказом Міненерговугілля від 15.10.2012 № 793 у період з 16.10.2012 по 15.11.2012 відбувалися протиаварійні тренування.

За 2012 рік обсяги виконаних ремонтних робіт у розподільних електричних мережах напругою 0,4-150 кВ майже відповідають плановим показникам. Кошти, залучені на ремонт, дорівнювали 1231,6 млн. грн., або 106,71 % від плану року (1154,3 млн. грн.), що на 7,1 % більше від показника 2011 року (1149,2 млн. грн.).

Обсяги виконаних ремонтних робіт у магістральних електричних мережах 220-750 кВ перевищують планові показники. Витрати на ремонт становили 239,8 млн. грн., або 88,63 % від плану року (279,3 млн.грн.), що на 6,3 % більше від показника 2011 року (225,5 млн. грн.).

За 2012 рік енергопостачальні компанії виконали інвестиційні програми на 4,89 млрд. грн., або 85,5 % від плану 2012 року (5,73 млрд. грн.), що на 42,2 % більше від показника 2011 року (3,44 млрд. грн.).

ДП «НЕК «Укренерго» виконано інвестиційну програму на 1316,6 млн. грн., або 95 % від плану року (1393,2 млн. грн.), що на 35 % більше від показника 2011 року (906,0 млн. грн.).

У зв’язку із систематичними пошкодженнями повітряних ліній електропостачання, що здебільшого пов’язано з падінням дерев за несприятливих погодних умов, Міністерством енергетики та вугільної промисловості організовано масштабну роботу з розчищення трас повітряних ліній електропередачі.

На 2012 рік електропередавальними організаціями заплановано розчистити 95 152,6 км ПЛ всіх класів напруги – розчищено всього в Україні 112 661,2 км, що становить 118 % від запланованого обсягу, або 32 % від протяжності ПЛ, які прокладено в лісових масивах, лісопаркових зонах та зелених насадженнях населених пунктів України.

 

На 2013 рік також затверджено Плани розчищення трас енергопостачальних компаній ПЛ 0,4-110 (150) кВ.

Аналіз аварійності на ТЕС і ТЕЦ в ОЗП 2012/2013 року  порівняно з попереднім ОЗП засвідчив: загальну кількість відмов 1 і 2 категорії скорочено з 364 відмов до 325 (вина персоналу з 228 до 190). Водночас вона зросла на тих енергооб'єктах, яким Держінспекція видавала висновки про затримання або не- видачу актів готовності.

Найбільше порушень сталося через пошкодження поверхонь нагріву котлоагрегатів (пароперегрівників, топкових екранів, економайзерів) – 181 випадок, що становить 55,7 %  від загальної кількості.

Найскладнішою є аварія Ι категорії, яка сталася 29.03.2013 на Вуглегірській ТЕС (внаслідок пожежі на головному корпусі енергоблоків №  14 станції) і призвела до повного зупинення всього енергогенеруючого устаткування електростанції з втратою власних потреб.

У період з 01.10.2012 по 31.03.2013 виявлено 3 облікових порушення у роботі енергоблоків АЕС. Через порушення недовироблено 586,76 млн кВт·год електроенергії. В ОЗП 2011/2012 рр. сталося 7 порушень у роботі АЕС, внаслідок яких недовироблено 206,673 млн кВт·год електроенергії.

В осінньо-зимовий період 2012/2013 року в основній мережі ОЕС України  зафіксовано 39 відмов 1 і 2 категорії (з вини персоналу – 16 відмов) проти
33 відмов минулого періоду (з вини персоналу – 13 відмов).        

На обладнанні електричних мереж напругою 0,4-154 кВ  електропередавальних організацій  в 2012 р. відбулося близько 188,5 тис. технологічних порушень (на 20 тис. більше ніж у 2011 або у 2010 роках) та понад 5 тис. знеструмлень ПС та ЛЕП 35-154 кВ  (на 1 тис. Більше, ніж у 2011 та на 2 тис. менше, ніж у 2010 році).

Усього зафіксовано 86 відмов І та ІІ категорії з недовідпуском      споживачам 5,3 млн. кВт*год  електроенергії (проти 63 відмов I та II категорії з недовідпуском 1,8 млн.кВт*год  в 2011році).

Значна кількість знеструмлень в основній мережі електропередавальних організацій свідчить про незадовільний технічний стан обладнання та недоліки в організації експлуатації електричних мереж.

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2013/2014 року передбачає:

- виконання ремонтів енергогенеруючих потужностей відповідно до наказу Міненерговугілля від 26.11.2012 № 922 „Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи в 2013 році та в осінньо-зимовий період 2013/2014 року”;

- створення на електростанціях запасів вугілля і мазуту у необхідних обсягах на початок осінньо-зимового періоду. Зокрема на ТЕС енергогенеруючих компаній на 01.11.2013 запас вугілля прогнозується в обсязі 5,2 млн. тонн, мазуту – 53,4 тис.тонн;

  - вжиття заходів для забезпечення надійної роботи електричних мереж;

- виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями в обсязі 4,12 млрд. грн.;

- формування аварійного запасу обладнання  і матеріалів;

 

- отримання актів готовності до роботи в осінньо-зимовий період              2013/2014 року.

  Крім цього, планується відновити роботу Вуглегірської ТЕС                                ПАТ «Центренерго»

Відповідно до укладених контрактів та з урахуванням газу власного видобутку обсяги природного газу для забезпечення споживачів України протягом січня-грудня 2012 року склали 68,82 млрд. куб. м, з яких:

20,55 млрд. куб. м – газ власного видобутку;

32,94 млрд. куб. м – імпортований газ;

15,33 млрд. куб. м – відбір з ПСГ, газопроводів.

Протягом січня-грудня 2012 року в Україні використано
54,80 млрд. куб. м природного газу, що  порівняно з аналогічним періодом минулого року менше на 4,49 млрд. куб. м.

Залишок природного газу в ПСГ України наприкінці сезону відбору 2011/2012 року (на 15.04.2012) становив 7,4 млрд. куб.м. За 2012 рік з початку сезону закачування до початку осінньо-зимового періоду 2012/2013 року до підземних сховищ України закачано 13,7 млрд. куб.м природного газу. На початок відбору газу загальний обсяг активного природного газу в ПСГ (на 15.10.2012) становив близько 21,1 млрд. куб.м.

Використання природного газу в Україні протягом IV кварталу 2012 року –  І кварталу 2013 років становило 38,1 млрд.куб.м. Забезпечення споживачів ресурсами газу в цей період здійснювалось за рахунок газу поточного видобутку в Україні – 10,4 млрд.куб.м, прямих надходжень імпортованого газу та відбору газу з ПСГ в загальному обсязі 27,7 млрд.куб.м.

Одним із джерел забезпечення закачування необхідних обсягів газу в ПСГ є погашення заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ, а також своєчасна оплата зазначеними підприємствами поточного споживання природного газу.

Технологічних порушень і збоїв у роботі систем тепло- і електропостачання вугледобувних підприємств, які б спричинили призупинення роботи шахт, інших виробничих підрозділів та втрати видобутку вугілля під час ОЗП 2012/2013 року, на підприємствах Міненерговугілля не засвідчено. Своєчасне виконання державними вугледобувними підприємствами передбачених заходів та контроль з боку Міністерства забезпечили належну роботу вугільних підприємств, виконання планових завдань з видобутку та відвантаження вугілля споживачам.

На випадок раптового зниження температури довкілля на вугледобувних підприємствах розроблено організаційно-технічні заходи реагування, зокрема: створення на кожному підприємстві штабів відповідальних осіб для запобігання та оперативного реагування на ситуації, забезпечення цілодобового чергування відповідальних осіб, бригади з ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах поверхневого комплексу. Крім цього, на шахтах та промислових котельнях створено додаткові запаси палива, запасного обладнання та матеріалів, також перевірено надійність функціонування схем електропостачання.

Такий комплекс заходів забезпечив безперебійне електропостачання шахт в осінньо-зимовий період 2012/2013 року.

Протягом ОЗП 2012/2013 року на 3 водовідливних комплексах ДП «Укршахтгідрозахист» виявлено проблеми обігріву виробничих приміщень через обмеження постачання електроенергії до рівня екологічної броні внаслідок заборгованості підприємства за спожиту електроенергію.

У 2012 році відповідно до ст. 48 Гірничого закону України державні підприємства «Донвуглереструктуризація», «ОД «Луганськвуглереструктуриза-ція», «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» забезпечили вуглеотримувачів побутовим паливом на 100 %. У 2013 році на ці цілі передбачено 234,7 тис. тонн вугілля.

У 2012 році відповідно до ст. 43 Гірничого Закону України план із забезпечення вуглеотримувачів побутовим паливом виконано у повному обсязі. Вугледобувними підприємствами забезпечено 104,5 тис. осіб (100 %) та вивезено 573,2 тис. тонн вугілля – 100 % від запланованого тоннажу.

У 2013 році на вугледобувних підприємствах, які належать до сфери управління Міненерговугілля, налічується 105,9 тис. осіб, яким необхідно вивезти 596,2 тис. тонн вугілля на побутові потреби.

Фактично станом на 05.04.2013 вугледобувними підприємствами вивезено 139,0 тис. тонн палива на побутові потреби (23,3 % від річної потреби) і забезпечено 35,5 тис. осіб вуглеотримувачів (33,5 % від річної потреби).

 

Згідно з планом на квітень 2013 р. вугледобувними підприємствами заплановано вивезти 66,6 тис. тонн вугілля і забезпечити 14,5 тис. вуглеотримувачів.

Станом на 05.04.2013 вуглекористувачам вивезено 10,0 тис. тонн палива на побутові потреби (15,1 % від місячної потреби) і забезпечено
2,4 тис. вуглеотримувачів (16,2 % від потреби місяця).

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

1. Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.), Департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), НАК «Енергетична компанія України» (Позняков О.В,), ДП «НЕК «Укренерго» (Омеляновський П.Й.), ДП «НАЕК «Енергоатом» (Кім В.В.), керівникам енергетичних підприємств:

- організувати підготовку об‘єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року та забезпечити своєчасне виконання у повному обсязі загальних технічних умов готовності відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об‘єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 07.07.2006 № 231, в редакції наказу Мінпаливенерго від 29.12.2008 № 667 «Про внесення змін до Положення про порядок оцінки готовності об‘єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період»;

- забезпечити безумовне виконання ремонтних та випробувальних робіт у обсягах, визначених відповідними наказами Міненерговугілля;

- забезпечити укомплектування аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів.

      Термін – 01 листопада 2013 року

 

- вжити заходів для зменшення технологічних порушень на об‘єктах електроенергетики.

Термін – протягом 2013 року

2. Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.), Державній інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж (Гутаревич О.Т.), Держенергонагляду (Лушкін В.А.), НАК «Енергетична компанія України (Позняков О.В.), ДП «НЕК «Укренерго» (Омеляновський П.Й.), керівникам енергогенеруючих та енергопостачальних компаній організувати галузеві протиаварійні тренування. Опрацювати результати протиаварійних тренувань з оперативно-диспетчерським персоналом, відповідно до розподілу обов’язків.

Термін – до 15 жовтня 2013 року

3. Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.), НАК «Енергетична компанія України» (Позняков О.В.), керівникам енергогенеруючих підприємств забезпечити створення запасу вугілля відповідних марок та якості на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній станом на 01.11.2013 в обсягах, визначених Прогнозним балансом електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2013 рік.

4. Департаменту з питань традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.):

4.1. Звернутися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій стосовно  забезпечення підготовки підпорядкованих підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема – приведення у належний технічний стан житлового фонду та виконання планових перевірок димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів (водопостачання та водовідведення, теплопостачання) багатоповерхових будинків, а також забезпечення належного технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду.

4.2. Спільно з Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями контролювати підприємства, де зростає заборгованість і не здійснюються поточні розрахунки за спожитий природний газ, та вживати відповідних заходів.

5. НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) забезпечити закачування протягом 2013 року до ПСГ природного газу в належному обсязі (згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу в Україні на   2013 рік).

6. Департаменту з питань традиційних та альтернативних видів палива    (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) опрацювати пропозиції стосовно застосування на виробничих об’єктах нафтогазовидобувних підприємств НАК «Нафтогаз України» гвинтових компресорів малої потужності (до 400 кВт) вітчизняного виробництва для видобутку, збору та транспортування природного газу з низьконапірних, малодебітних свердловин та попутного нафтового газу.

Термін – до 14 червня 2013 року

7. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту з питань традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України»                 (Бакулін Є.М.) спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробити питання щодо запровадження лімітів на споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго.

Термін – до 01 липня 2013 року

8. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., Департаменту економіки і фінансів (Бондаренко А.Ю.), Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.) при формуванні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» підготувати звернення до Уряду в частині збільшення фінансування вугільної промисловості.

Термін – до 14 червня  2013 року

9. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), Департаменту економіки і фінансів (Бондаренко А.Ю.), ДП «НАЕК «Енергоатом» (Кім В.В.) продовжити опрацювання шляхів збалансування фінансово-економічного стану ДП НАЕК «Енергоатом» шляхом вирішення питань збільшення статутного фонду за рахунок випуску та розміщення облігацій внутрішньої державної позики та оптимізації виробничої програми.

Термін – до 14 червня 2013 року

10. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., Департаменту з питань традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), Департаменту економіки і фінансів (Бондаренко А.Ю.) опрацювати та надати пропозиції відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 24.04.2013                               № 17049/1/1-13 до проекту доручення Президента України щодо нарощування обсягів реалізації енергетичного вугілля, запровадження прогресивних технологій у сфері переробки та використання енергетичних ресурсів, заміщення імпортованого природного газу, який використовується для виробництва теплової енергії та в промисловості, альтернативними видами палива.

Термін – до 14 червня 2013 року

11. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) залучити до співпраці з відновлення роботи Вуглегірської ТЕС вітчизняних машинобудівників а також, здійснювати використання обладнання, товарів і матеріалів вітчизняного виробництва.

Термін – до 14 червня 2013 року

12. Департаменту реструктуризації вугільної промисловості                   (Вівчаренко О.В.) забезпечити контроль за виконанням Плану заходів

- з підготовки вугледобувних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року.

Термін до 15 жовтня 2013 року

- з виконання Програми енергоефективності.

13. Керівникам енергогенеруючих підприємств:

- визначити та надати Міненерговугіллю на затвердження обсяги запасу вугілля (для електростанцій, для яких основним паливом є вугілля) з метою забезпечення номінального навантаження енергоблоків, визначених для роботи в ОЗП наказом Міненерговугілля від 26.11.2012 № 922, та обсяги 10-денного запасу мазуту для цих електростанцій, а також для електростанцій, для яких основним паливом є природний газ, для забезпечення роботи електростанції мінімальним складом генеруючого обладнання;

Термін – до 01 серпня 2013 року

- забезпечити розроблення та неухильне виконання перспективних планів заміни та реконструкції теплових мереж, виконання гідравлічних випробувань теплових мереж перед початком опалювального сезону;

Термін – до 15 жовтня 2013 року

- забезпечити укладання договорів на постачання топкового мазуту, підготувати мазутні господарства підприємств для переходу на резервний вид палива;

Термін – до 15 жовтня 2013 року

            - у договорах на виконання ремонтних робіт підрядними організаціями обов'язково враховувати залучення кваліфікованого персоналу, наявність необхідного оснащення, технологічної документації і матеріально-технічної бази;

Термін – протягом 2013 року     

            - заборонити вивід у ремонт устаткування без наявності необхідної технічної документації, оснащення, кількості кваліфікованого персоналу, матеріалів і запчастин;

Термін – протягом 2013 року     

            - під час ремонтів виконувати 100% контроль стану металу поверхонь нагрівання котлів у місцях, що піддаються підшлаковій і газовій корозії;

Термін – протягом 2013 року    

            - планувати у найближчі капітальні ремонти заміну котлоагрегатів, конвективних поверхонь нагрівання і підвісних систем, які відпрацювали понад 200 тис. годин, з метою запобігання масовим ушкодженням. Продовження строків експлуатації поверхонь нагрівання виконувати із залученням спеціалізованих організацій;

Термін – протягом 2013 року

            - виконати аналіз стану лопаткового апарата турбін, режимів роботи, вібраційного стану роторів і опор. Організувати виконання циркулярів, нормативно-технічних документів з ремонту лопаткового апарата;

Термін – протягом 2013 року

- організувати дієвий контроль за роботою підрядних організацій. Залучати власний експлуатаційний персонал до перевірки якості виконаних робіт на проміжних етапах з оформленням відповідних формулярів, актів тощо.

            Термін – протягом 2013 року

14. Керівникам енергопостачальних компаній надати Міненерговугіллю пропозиції стосовно необхідної кількості та потужності пересувних електричних станцій.

Термін – до 01 листопада 2013 року

            15. ДП «НЕК «Укренерго» (Омеляновський П.Й.) розробити програму обстеження спеціалізованими організаціями найважливіших ПЛ щодо визначення відхилення проектних рішень та надати  пропозиції для усунення недоліків, для підтримки належного технічного стану ПЛ і устаткування ПС, які перебувають в експлуатації понад 40 років.

Термін – протягом 2013 року

16. Керівникам вугледобувних підприємств:

16.1. Забезпечити виконання Плану заходів на 2013 рік, розроблених відповідно до «Програми підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств».

16.2. Розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів з підготовки  підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року, де передбачити:

- капітальний та поточні ремонти котлоагрегатів, з укомплектуванням необхідним допоміжним обладнанням;

- ремонти та заміни теплотрас, теплову ізоляцію;

- доукомплектування калориферних установок калориферними секціями, відповідно до проектних рішень;

- створення на котельнях на початок опалювального періоду необхідного запасу палива;

- укомплектування штату котельних атестованими машиністами котлів і ремонтним персоналом;

- забезпечення лабораторії хімреагентами, підготувати роботу систем водопідготовки у відповідності з вимогами нормативно-технічної документації;

-  чистку шахтних водозбірників та завершення робіт до початку осінньо-зимового періоду.

Термін до 15 жовтня 2013 року

16.3. Забезпечити у повному обсязі виконання графіків завезення побутового палива вуглеотримувачам, передусім – інвалідам та ветеранам праці, а також родинам загиблих на виробництві.

Термін – протягом 2013 року

17. Заступнику Міністра Чеху С.М., Управлінню трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.), Департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), ДП «НАЕК «Енергоатом»                      (Кім В.В.) організувати зустріч з профспілками атомно-промислового комплексу.

Термін - 2 декада червня 2013 року

 

Голова колегії

Міністр                                                                                               Е. Ставицький

 

 

 

версія для друку