МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Наказ Міненерговугілля України № 574 від 02.08.2013р.

02.08.2013 | 00:31

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

«02» серпня 2013                               м. Київ                                            № 574

 

 

 

Про результати засідання

колегії Міненерговугілля

від 31 липня 2013 року

 

 

За результатами засідання колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 31 липня 2013 року (Протокол № 2)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Узяти до безумовного виконання рішення колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 31 липня 2013 року з питань:

«Про стан розрахунків за спожиті енергоносії у  І півріччі 2013 року»;

«Про стан кадрової роботи центрального апарату Міненерговугілля з урахуванням нових норм законодавства»;

«Про стан виконавської дисципліни за підсумками роботи Міненерговугілля за І півріччя 2013 року»;

«Щодо проблемних питань з укладання договорів між  НАК «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики»;

«Щодо проблемних питань з підписання актів приймання-передачі природного газу між НАК «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

 

 

Міністр                                                                                            Е. Ставицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

31 липня 2013 року                            № 2.1                                               м. Київ

 

«Про стан розрахунків за спожиті енергоносії у І півріччі 2013 року»

Неявний стан розрахунків за спожиті енергоносії не задовольняє підприємства паливно-енергетичного комплексу України в цілому, оскільки призводить до ланцюгових взаємних неплатежів на Оптовому ринку електричної енергії України (ОРЕ), погіршує фінансовий та технічний стан енергопостачальних і генеруючих компаній, що негативно позначається на надійності енергозабезпечення, ускладнює розрахунки за паливо, і ставить загрозу енергетичній безпеці України.

Постійна недоплата з боку енергопостачальних компаній та намагання ДП «Енергоринок» забезпечити повні розрахунки з виробниками електроенергії змушує компенсовувати наявний дефіцит коштів за рахунок авансових платежів, здійснених певною категорією енергопостачальних компаній, та наближення платежів з другої половини розрахункового місяця на першу, а також за рахунок залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів.

Сьогодні кредитний портфель підприємства – 3 400,0 млн.грн, з початку поточного року залучено – 4 144,0 млн.грн, повернуто –4 146,0 млн.грн.

Крім того, у поточному році ДП «Енергоринок» здійснено випуск облігацій, кошти від розміщення яких у сумі 1 502,7 млн.грн спрямовано на погашення заборгованості перед виробниками електроенергії.

В умовах недостатності обігових коштів через неналежний рівень платіжної дисципліни на ОРЕ, енергогенеруючі компанії для забезпечення стовідсоткових розрахунків за паливо вимушені залучати кредитні кошти, що негативно впливає на їхній економічний та фінансовий стан.

Упродовж січня-червня 2013 року ПАТ «Донбасенерго» та ПАТ «Центренерго» надано ДП «Енергоринок» авансових платежів за товарну продукцію майбутніх періодів на суму 1 935 млнрн для розрахунків за паливо та зменшено належні їм платежі (за користування додатково отриманими коштами) на суму 98 млн.грн, з них ПАТ «Донбасенерго» на 63 млн.грн, ПАТ «Центренерго» на 35 млнрн.

Щомісячне залучення та повернення кредитних коштів дестабілізує фінансовий стан виробників, а сплата відсотків ДП «Енергоринок» за користування кредитами призводить до зменшення товарної продукції енергогенеруючих компаній, що зменшує тариф на відпущену ними в ОРЕ електроенергію майже на 1 коп/кВтг.

За І півріччя поточного року споживачам України реалізовано 18,0 млрд.куб.м природного газу вартістю 27 418,0 млн.грн, в оплату якого надійшло 18 234,7 млн.грн. Заборгованість за природний газ, спожитий у 2013 році, – 9 183,3 млнривень.

Рівень оплати за спожитий природний газ всіма категоріями споживачів України становить 66,5 %.

Загальний борг за спожитий природний газ з урахуванням боргів 1999-2013 рр. – 24 450,2 млн. гривень.

З початку року населенням спожито 9,7 млрд.куб.м природного газу на суму 4 051,1 млн.грн, з неї оплачено – 3 792,4 млн.грн, або 93,6 %.

Установами та організаціями, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, спожито 526,7 млнуб.м природного газу на суму 2 217,8 млн.грн, за який сплачено 2 175,9 млн. грн, або 98,1 %.

Підприємствами комунальної теплоенергетики спожито 6,0 млрд.куб.м природного газу на суму 13 107,5 млн.грн. Сплачено за спожитий природний газ 4 633,4 млнрн, або 35,3 %. Приріст заборгованості у поточному році на 8 474,1 млн.гривень.

Такий стан розрахунків негативно впливає на фінансово економічне становище Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та змушує Компанію залучати значні кредитні ресурси з метою здійснення своєчасних розрахунків з постачальниками імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку, сплати обов‘язкових бюджетних платежів, виплати заробітної плати тощо.

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

1. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту економіки і фінансів (Грачова О.М.), НАК «Енергетична компанія України» (Позняков О.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) підготувати пропозиції стосовно визначення інших джерел формування спеціального фонду державного бюджету для фінансування субвенції на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і надати відповідні проекти нормативно-правових актів Мінфіну та Мінрегіону.

                                                                                  Термін – ІІІ квартал 2013 року

2. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту економіки і фінансів (Грачова О.М.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) при підготовці пропозицій Мінфіну стосовно проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачити видатки на компенсацію між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, та на погашення заборгованості за минулі роки.

Термін – ІІІ квартал 2013 року

3. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А.Ю., заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту економіки і фінансів (Грачова О.М.), Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) з метою дотримання економічних показників Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2013 рік:

1) виконувати моніторинг показників балансу в натуральному вигляді (електрична енергія за джерелами, паливо за структурою) та надавати пропозиції для оперативного реагування Міністерства та Уряду;

Термін – постійно до кінця 2013 року

2) сприяти прискоренню прийняття урядового рішення стосовно поетапного приведення тарифів на електричну енергію для всіх груп споживачів до економічно обґрунтованого рівня, відповідно до п. 126 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010‑2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013, передбачивши надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Термін – до кінця 2013 року

4. ДП «Вугілля України» (Соколов В.А.) щомісяця забезпечувати повні розрахунки за вугільну продукцію, з урахуванням виконання укладених графіків погашення заборгованості державними вугледобувними підприємствами.

 

5. Заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А.Ю.,  Департаменту з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) доопрацювати Методику визначення обсягів природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії для населення, з врахуванням обсягів нормативних та понаднормативних втрат теплової енергії, щодо яких застосовуватиметься відповідно встановлена та комерційна ціна природного газу.

Узгодити Методику з Держпідприємництвом та подати на реєстрацію до Мін’юсту.

                                                                                 Термін – ІІІ квартал 2013 року

6. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією надати доручення центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити 100 % розрахунки за спожиту електричну енергію в поточному році та вжити заходів для погашення заборгованості за попередні періоди підприємствами та організаціями, відповідно до сфери управління, зокрема – підприємствами житлово-комунального господарства, а також підприємствами та організаціями, які фінансуються з державного бюджету.

 

7. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) зобов’язати керівників підприємств вугільної промисловості забезпечити 100 % розрахунки за спожиту електричну енергію у поточному році та вжити заходів для погашення заборгованості за попередні періоди.

 

8. Заступнику Міністра Чеху С.М., Департаменту економіки і фінансів (Грачова О.М.), Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) спільно з ДП «Енергоринок» підготувати пропозиції до Порядку надання фінансових казначейських векселів, який розроблятиметься Мінфіном відповідно до Закону України від 04.07.2013 № 391-VII, що передбачатимуть забезпечення фінансування взаєморозрахунків з різниці у тарифах з використанням коштів, отриманих від купівлі енергогенеруючими компаніями через уповноважений банк фінансових казначейських векселів, виданих підприємствам, що надають послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, теплопостачання у погашення бюджетної заборгованості з різниці у тарифах.

 

9. ДП «Енергоринок» (Бєдін С.В.) звітувати перед Міністерством енергетики та вугільної промисловості, а на наступному засіданні колегії Міненерговугілля – перед членами колегії, про вжиті заходи для забезпечення покращення розрахунків підприємств, які найбільше заборгували ДП «Енергоринок».

                                                                                  Термін – 30 серпня 2013 року

10. НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М) доповісти про претензійну роботу стосовно кожного підприємства-боржника, передусім – комерційних. На наступному засіданні колегії відзвітувати, яких дієвих заходів вжито до комерційних підприємств-боржників, а саме: «замороження» активів, списання активів на користь НАК «Нафтогаз України», відкриті торги і таке інше.

Термін – 30 серпня 2013 року

12. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М.,  Департаменту реструктуризації вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), Департаменту економіки і фінансів (Грачова О.М.) розглянути шляхи залучення необхідних додаткових коштів, зокрема і капітальних видатків, у відповідності до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 404 «Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень», де передбачено можливість залучати додаткові кошти під державні гарантії на проекти соціально-економічного розвитку, а саме – на реструктуризацію вугільної галузі.

                                                                                  Термін – 30 серпня 2013 року

13. Членам колегії, керівникам структурних підрозділів Міненерговугілля, керівникам підпорядкованих підприємств взяти до відома, що під час обговорення статистична інформація має переважно подаватись не у вербальній, а у задокументованій (письмовій) формі. Натомість у доповіді основну увагу зосередити на пропозиціях та шляхах розв’язання проблеми.

 

 

Голова колегії

Міністр

 

Е. Ставицький

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

31 липня 2013 року                            № 2.2                                             м. Київ

 

«Про стан кадрової роботи центрального апарату Міненерговугілля з урахуванням нових норм законодавства

 за І півріччя 2013 року»

 

З метою належної організації роботи в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості, з урахування нових норм законодавства України, а також враховуючи підстави для нагородження працівників паливно-енергетичного комплексу України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (з врученням пам’ятного знака)

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості – керівника апарату Бондаренка А.Ю. про стан кадрової роботи центрального апарату Міненерговугілля, з урахуванням нових норм законодавства України, за І півріччя 2013 року, взяти до відома.

 

2. Юридичному департаменту (Миргородський О.П.), Управлінню роботи з персоналом (Авраменко К.В.), Департаменту економіки і фінансів (Грачова О.М.), Департаменту бухгалтерського обліку (Пержинська С.Л.) привести нормативно-правові акти Міненерговугілля у відповідність до Закону України «Про державну службу» у місячний термін від дати набрання чинності.

Термін – протягом 2014 року

 

3. Управлінню роботи з персоналом (Авраменко К.В.)

3.1. Вживати заходів для зміцнення кадрового складу керівників державних підприємств, установ та організацій Міненерговугілля.

 

                                                                                                       Термін – постійно

 

3.2. Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України про нагородження працівників паливно-енергетичного комплексу Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (з врученням пам’ятного знака):

МОРОЗЮКА

Михайла Володимировича

-

начальника Західної державної регіональної гірничотехнічної інспекції у вугільній промисловості територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області

ЧЕХА

Сергія Михайловича

-

заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості

ЩУКІНА

Олександра Миколайовича

-

директора Департаменту організаційного забезпечення діяльності Міністра Міністерства енергетики та вугільної промисловості

РІЖКА

Івана Михайловича

-

директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості

АВРАМЕНКО

Катерину Валентинівну

-

начальника Управління роботи з персоналом Міністерства енергетики та вугільної промисловості

ПОДІЛЬЧУК

Ніну Богданівну

-

начальника відділу фінансово-економічної політики нафтогазової та торф’яної галузей Департаменту економіки і фінансів

ОЧКОДЕР

Галину Олексіївну

-

головного спеціаліста відділу з оплати праці та соціальних питань Департаменту бухгалтерського обліку Міністерства енергетики та вугільної промисловості

БАБИЧА

Євгена Анатолійовича

-

головного інженера відокремленого підрозділу «Шахтоуправління імені Л.І. Лутугіна» Державного підприємства «Торезантрацит», Донецька область

БАЛОВА

Сергія Володимировича

-

завідувача лабораторією Державного підприємства «Донецький науково-дослідний вугільний інститут», м. Донецьк

БЕЛЕЦЬКОГО

Віталія Васильовича

-

гірника очисного забою Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Донбас», м. Донецьк

БІЛАША

Івана Васильовича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Зарічна» Державного підприємства «Львіввугілля», Львівська область

БРЕНИЧА

Мирона Юліановича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля» Львівська область

 

ВІТИКА

Анатолія Володимировича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Україна» Державного підприємства «Селидіввугілля», Донецька область

ГОРОВИХ

Сергія Миколайовича

-

начальника дільниці з монтажу, демонтажу та ремонту забійного обладнання відокремленого підрозділу «Шахта «Лутугінська» Державного підприємства «Луганськвугілля», Луганська область

ГУРОВА

Олександра Дмитровича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Трудівська» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», Донецька область

КАЗАКОВА

Олега Вікторовича

-

машиніста гірничо-виїмкових машин дільниці з видобування вугілля № 3 технічної одиниці «Шахта «Зоря» Державного підприємства «Сніжнеантрацит», Донецька область

КИРИЧУКА

Віталія Святославовича

-

гірника з ремонту гірничих виробок дільниці шахтного транспорту конвеєрного відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська» Державного підприємства «Волиньвугілля», Волинська область

КОБЗАРЯ

Дмитра Івановича

-

директора технічного Державного підприємства «Селидіввугілля», Донецька область

КОНДРАТЮКА

Олександра Миколайовича

-

директора відокремленого підрозділу «Волиньвантажтранс» Державного підприємства «Волиньвугілля», Волинська область

КРАЙНЬОГО

Миколи Григоровича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відособленого підрозділу «Шахтоуправління «Волинське» Державного підприємства «Торезантрацит», Донецька область

КЛІШИНА

Анатолія Миколайовича

-

забійника на відбійних молотках структурного підрозділу «Шахта «Ольховатська» Державного підприємства «Орджонікідзевугілля», Донецька область

КУРНОСОВА

В’ячеслава Григоровича

 

-

директора Публічного акціонерного товариства «Автоматгірмаш імені В.А. Антипова», Донецька область

 

ЛЕМЕШЕНКА

Юрія Івановича

-

прохідника Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Донбас»,

м. Донецьк

МАТЮХА

Володимира Ярославовича

-

заступника начальника дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» Державного підприємства «Львіввугілля», Львівська область

МІНДЮКОВА

Геннадія Миколайовича

-

прохідника відокремленого підрозділу «Шахта «Міусинська» Державного підприємства «Донбасантрацит», Луганська область

МИХАЛЬЦОВА

Сергія Олексійовича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахтоуправління імені 17 партз’їзду» Державного підприємства «Шахтарськантарцит», Донецька область

НАГОРНОВА

Сергія Васильовича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахтоуправління імені С.М. Кірова» Державного підприємства «Макіїввугілля», Донецька область

НОВІКОВА

Володимира Івановича

-

начальника підземної дільниці Державного відкритого акціонерного товариства «Шахтобудмонтажне управління № 9» – дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Трест «Горлівськвуглебуд», Донецька область

НОВОМЛИНСЬКОГО

Сергія Миколайовича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Вергелівська» Державного підприємства «Луганськвугілля»,

Луганська область

ОДАРЧЕНКА

Геннадія Яковича

-

прохідника дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу «Шахта 1/3 «Новогродівська» Державного підприємства «Селидіввугілля», Донецька область

ОЛЕНЮК

Тетяни Іванівни

-

начальника виробництва служби збагачення Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», Донецька область

ОНОПРІЄНКА

Бориса Петровича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Стаханова» Державного підприємства «Красноармійськвугілля», Донецька область

 

ОСТРОВОГО

Леоніда Петровича

-

директора відокремленого підрозділу «Управління допоміжного виробництва» Державного підприємства «Шахтарськантрацит», Донецька область

ПАНАСЕНКА

Олександра Васильовича

-

головного механіка відокремленого підрозділу «Шахта імені В.М. Бажанова» Державного підприємства «Макіїввугілля», Донецька область

ПОДОЛЯКА

Марка Миколайовича

-

виконуючого обов’язки директора – голови правління Державного відкритого акціонерного товариства «Трест «Донецкшахтобуд», м. Донецьк

ПОПОВИЧА

Максима Анатолійовича

-

начальника дільниці конвеєрного транспорту Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», Донецька область

РИБАКА

Віктора Михайловича

-

директора структурного підрозділу «Шахта імені М.І. Калініна» Державного підприємства «Артемвугілля», Донецька область

РИСОВАНОГО

Олександра Володимировича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Південнодонбаська № 3» імені Миколи Сафоновича Сургая» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», Донецька область

РОГАЧОВА

Олександра Миколайовича

-

прохідника структурного підрозділу «Шахта «Єнакіївська» Державного підприємства «Орджонікідзевугілля», Донецька область

РОМАНОВА

Станіслава Сергійовича

-

головного енергетика відокремленого підрозділу «Шахта імені О.О. Скочинського» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія», Донецька область

СМАГЛОВА

Сергія Миколайовича

-

бригадира прохідників відокремленого підрозділу «Шахта «Первомайська» Державного підприємства «Первомайськвугілля», Луганська область

СМІЛЯНЦЯ

Віталія Володимировича

-

механіка дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу «Шахта «Лутугінська» Державного підприємства «Луганськвугілля», Луганська область

 

СОБОЛЯ

Юрія Івановича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Краснокутська» Державного підприємства «Донбасантрацит», Луганська область

СОКОЛОВА

Олега Станіславовича

-

прохідника відокремленого підрозділу «Ордена Трудового Червоного Прапора шахтоуправління імені В.І.Леніна» Державного підприємства «Макіїввугілля»,

Донецька область

СОЛТИСА

Богдана Івановича

-

машиніста електровоза підземного дільниці шахтного транспорту  відокремленого підрозділу «Шахта № 9 «Нововолинська» Державного підприємства «Волиньвугілля», Волинська область

СТРОІЛОВА

Сергія Анатолійовича

-

забійника на відбійних молотках відокремленого підрозділу «Шахта «Північна» Державного підприємства «Дзержинськвугілля», Донецька область

ТОКАЯ

Віктора Михайловича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Червоноградська» Державного підприємства «Львіввугілля», Львівська область

ТОЧИЛІНА

Андрія Олексійовича

-

головного механіка відокремленого підрозділу «Шахта «Прогрес» Державного підприємства «Торезантрацит», Донецька область

ТУРІЯ

Сергія Івановича

-

забійника на відбійних молотках структурного підрозділу «Шахта імені М.І. Калініна» Державного підприємства «Артемвугілля», Донецька область

ФЕДИША

Андрія Григоровича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова» Державного підприємства «Львівугілля», Львівська область

ФОМІНА

Сергія Олександровича

-

прохідника відокремленого підрозділу «Шахта «Партизанська» Державного підприємства «Антрацит», Луганська область

ЦЬОХА

Юрія Зіновійовича

-

начальника дільниці ремонтно-відновлювальних робіт відокремленого підрозділу «Шахта «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля», Львівська область

ЧЕРНЯВСЬКОГО

Миколи Вікторовича

-

прохідника гірничо-підготовчої дільниці технічної одиниці «Шахта «Зоря» Державного підприємства «Сніжнеантрацит», Донецька область

ЧУЄВА

Сергія Миколайовича

-

начальника підземної дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу «Шахта «Північна» Державного підприємства «Дзержинськвугілля», Донецька область

ЧУМАКА

Олександра Сергійовича

-

заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор», м. Донецьк

ГРИЦАКА

Степана Архиповича

-

монтера із захисту підземних трубопроводів від корозії Ковельського управління по газопостачанню та газифікації Публічного акціонерного товариства “Волиньгаз”, Волинська область

ЄРШОВА

Сергія Пилиповича

-

начальника метрологічної служби Управління з видобутку газу Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”, Автономна Республіка Крим

КУЧЕРУКА

Володимира Миколайовича

-

начальника газокомпресорної служби Задніпровського проммайданчика Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії “Управління магістральних газопроводів “Черкаситрансгаз” Публічного акціонерного товариства “Укртрансгаз”, Полтавська область

ОСИПЕНКА

Віталія Анатолійовича

-

вишкомонтажника Прилуцького управління бурових робіт Публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, Чернігівська область

РОЗРАЄНКА

Василя Миколайовича

-

трубопровідника лінійного лінійно-експлуатаційної служби Диканського проммайданчика Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії “Управління магістральних газопроводів “Київтрансгаз” Публічного акціонерного товариства “Укртрансгаз”, Полтавська область

 

СВОРАКА

Володимира Микитовича

-

водія автотранспортних засобів транспортної служби Публічного акціонерного товариства “Тернопільгаз”, Тернопільська область

ЩЕЛКАНОВА

Сергія Юрійовича

-

машиніста технологічних компресорів Червонодонецької дожимної компресорної станції Шебелинської газокомпресорної служби філії газопромислове управління “Шебелинкагазвидобування” Публічного акціонерного товариства “Укргазвидобування”, Харківська область

ЯРЕМКА

Ігоря Мироновича

-

водія автотранспортних засобів автотранспортної дільниці Долинського газопереробного заводу Публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, Івано-Франківська область

- Колективу відокремленого підрозділу «Шахта «Росія» Державного підприємства «Селидіввугілля», Донецька область

 

- Колективу дільниці  з видобутку вугілля № 1 Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»,  Донецька область

 

 

- Колективу Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості, Донецька область

 

- Колективу Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор», м. Донецьк

 

- Колективу Державного підприємства «Луганськвугілля», м. Луганськ

 

- Колективу дільниці з видобування вугілля № 2 відокремленого виробничого  підрозділу «Шахта «Ніканор-Нова» Державного підприємства «Луганськвугілля», Луганська область

 

- Колективу дільниці конвеєрного транспорту відокремленого  підрозділу «Шахта «Комсомольська» Державного підприємства «Антрацит», Луганська область

 

 

Голова колегії

Міністр

 

Е. Ставицький

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

31 липня 2013 року                            № 2.3                                             м. Київ

 

«Про стан виконавської дисципліни за

підсумками роботи у І півріччі 2013 року»

 

За результатами обговорення питання порядку денного «Про стан виконавської дисципліни за підсумками роботи у І півріччі 2013 року», колегією відзначено необхідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на посилення виконавської дисципліни в центральному апараті Міненерговугілля та на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління або стосовно яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами.

Також на засіданні зауважено на незадовільному стані виконання завдань і заходів Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – Національний план дій на 2013 рік).

Подальшого вдосконалення потребує система внутрішнього контролю з боку керівників підприємств ПЕК за своєчасністю виконання рішень Міненерговугілля.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та забезпечення своєчасного виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, – запроваджено особистий контроль Міністра за виконанням окремих документів. Зокрема – для належної підготовки зазначених документів

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Попередити першого заступника Міністра Поповича І.М., заступника Міністра – керівника апарату Бондаренка А.Ю., заступника Міністра Чеха С.М., керівників структурних підрозділів про персональну відповідальність та необхідність вжиття додаткових заходів для посилення виконавської дисципліни в центральному апараті Міненерговугілля.

 

2. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А.Ю., заступнику Міністра Чеху С.М. взяти під особистий контроль виконання у структурних підрозділах (за напрямами діяльності) завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України.

Термін – постійно

 

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, державних підприємств, установ, організацій та об`єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави:

3.1. Забезпечити безумовне виконання доручень керівництва Міністерства, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.2. Здійснити аналіз належності та своєчасності виконання доручень керівництва Міністерства, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, з метою виявлення та усунення причин перенесення термінів виконання.

3.3. Забезпечити належну організацію взаємодії з іншими органами виконавчої влади, під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів.

3.4. Забезпечити інформування Департаменту організаційного забезпечення діяльності Міністра про стан виконання актів і доручень вищих органів державної влади.

3.5. Визначити у кожному структурному підрозділі відповідального за забезпечення чіткої організації підготовки, проходження, контролю за виконанням документів.

3.6. Під час виконання завдань дотримуватись вимог регламентних документів та контрольних термінів.

3.7. Підвищувати вимоги до виконавців в частині своєчасного виконання контрольних документів.

3.8. Посилити персональну відповідальність за організацію виконання доручень Міністра.

Термін – постійно

 

4. Заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А. Ю. взяти під особистий контроль виконання пункту 2 статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» структурними підрозділами центрального апарату Міністерства.

 

5. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності (Дудка Л.О.), керівникам державних вугледобувних підприємств через несвоєчасне виконання заходів з передприватизаційної підготовки:

5.1. Затвердити план-графіки завершення передприватизаційної підготовки вугледобувними підприємствами об’єктів приватизації.

Термін – 1 серпня 2013 року

 

5.2. Здійснити належні організаційні та фінансові заходи щодо завершення передприватизаційної підготовки об’єктів приватизації.

Термін – до 1 жовтня 2013 року

 

6. Заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А. Ю., НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) тримати на особистому контролі відповідність та своєчасність підготовки Урядових рішень стосовно розпорядження непрофільними активами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств.

Термін – протягом 2013 року

 

7. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.) підготувати відповідний наказ для забезпечення виконання доручення Президента України від 29.03.2013 № 1-1/735, вимог ст. 53 Кодексу цивільного захисту України та Галузевого плану основних заходів цивільного захисту у паливно-енергетичному комплексі.

 

                                                                            Термін – 1 серпня 2013 року

 

8. Департаменту внутрішнього аудиту (Ріжок І.М.) під час аудиту на підприємствах, які належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, які мають у своєму підпорядкуванні об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), врахувати ефективне використання коштів, передбачених на заходи цивільного захисту з метою забезпечення безперебійної роботи енергосистеми та підвищення рівня енергетичної безпеки держави.

 

9. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління:

  неухильно підвищувати вимоги до виконавців в частині своєчасного виконання контрольних документів;

посилити контроль за персональною відповідальністю працівників за організацію належного виконання доручень Міністра.

  

Голова колегії

Міністр

 

Е. Ставицький

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

31 липня 2013 року                            № 2.4                                               м. Київ

 

«Щодо проблемних питань з укладання договорів між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого заступника Голови правління НАК «Нафтогаз України» Франчука В.Г.

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А.Ю.,  Департаменту з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.)

1.1. Підготувати проект звернення до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голів обласних державних адміністрацій, в якому рекомендувати вжити дієвих заходів для підписання керівниками підприємств теплоенергетики Донецької, Полтавської та Одеської областей договорів купівлі-продажу природного газу на 2013 рік у редакції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

1.2. Підготувати проект звернення від імені колегії до Прем’єр-міністра України з проханням про скликання наради стосовно проблем з укладанням договорів між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики.

 

2. НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.) на наступному засіданні колегії відзвітувати про розв’язання проблем укладання договорів.

 

 

 

Голова колегії

Міністр

 

Е. Ставицький

 

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

31 липня 2013 року                            № 2.5                                               м. Київ

 

«Щодо проблемних питань з підписання актів приймання-передачі природного газу між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики»

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого заступника Голови правління НАК «Нафтогаз України» Франчука В.Г.

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Заступнику Міністра – керівнику апарату Бондаренку А.Ю.,  Департаменту з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива (Рубан І.В.), НАК «Нафтогаз України» (Бакулін Є.М.)

1.1. Підготувати проект звернення до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голів обласних державних адміністрацій, в якому рекомендувати вжити дієвих заходів керівниками підприємств теплоенергетики для термінового оформлення актів приймання-передачі природного газу, спожитого теплопостачальними підприємствами у 2012 - 2013 роках природного газу з ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

1.2. Підготувати проект звернення від імені колегії до Прем’єр-міністра України з проханням про скликання наради стосовно проблем підписання актів приймання-передачі природного газу між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та підприємствами теплоенергетики.

 

3. НАК "Нафтогаз України" (Бакулін Є.М.) на наступному засіданні  колегії відзвітувати про розв’язання проблем підписання актів приймання-передачі.

 

  

Голова колегії

Міністр

 

Е. Ставицький

 

версія для друку