МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.02.2014 р. № 64-р ПАТ «Центренерго» виключено з Переліку енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу.

10.02.2014 | 15:13

Підстав для прийняття даного рішення було декілька.

По-перше, попереднє рішення Кабінету Міністрів України, яким передбачався продаж належного державі пакету акцій ПАТ «Центренерго» розміром 53,289% статутного капіталу товариства, було прийнято 30 січня 2012 р.

Таким чином, з моменту прийняття рішення про продаж пакета акцій ПАТ «Центренерго» розміром 53,289% минуло більше двох років, і зазначене рішення, не відповідає новим положенням, які містяться у статтях Закону України «Про приватизацію державного майна».

По-друге, ПАТ «Центренерго» й досі виконує програму з ліквідації наслідків аварії та пожежі на Вуглегірській тепловій електростанції, яка сталася 29 березня 2013 року. Так, на даний момент вдалося відновити працездатність енергоблоків № 1 та № 4, проте й досі здійснюються роботи по відновленню енергоблоків № 2 та № 3, які потребують значних додаткових фінансових вкладень.

По-третє, існуюче фінансове становище підприємства характеризується як нестабільне, в тому числі існує низка факторів, здатних у значній мірі дестабілізувати його роботу.

Зокрема, з 2005 року по даний час триває провадження у справі про банкрутство ПАТ «Центренерго», яке протягом певного часу було призупинено відповідно положень Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу». Проте, 1 січня 2014 року закінчився термін дії процедур погашення заборгованості, які визначені вказаним законом, у зв’язку з чим ПАТ «Центренерго» втратило захисний механізм проти відновлення справи про банкрутство та накладання арештів на власні рахунки.

Відновлення процедури банкрутства ПАТ «Центренерго», у свою чергу, призведе до необхідності погашення конкурсної кредиторської заборгованості (складає близько 200 млн. грн.) та задоволення вимог поточних кредиторів (сума виконавчого провадження становить близько 220 млн. грн.), в іншому випадку існує висока вірогідність того, що держава може втратити контроль над цим підприємством.

Усі вищевказані фактори призводять до зниження вартості акцій підприємства й відлякують потенційних інвесторів.

З огляду на це і було прийнято рішення не здійснювати продаж належного державі пакету акцій ПАТ «Центренерго» до моменту вирішення проблем підприємства, які негативно впливають на його вартість.

 

 

версія для друку