МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Заява про екологічні наслідки Робочого проекту з водопониження підробленої та підтопленої території закритої шахти "Бендюзька"

03.02.2014 | 15:10

Основним об’єктом проектованого водопониження є інтенсивно підтоплювана (особливо останніми рокам після ліквідації шахти «Бендюзька») територія села Бендюга, що адміністративно відноситься до Межирічянської сільради Сокальського району Львівської області.

Село Бендюга, займаючи площу близько 0,7 км2, розташовано на відносно піднесеному правобережному схилі долини річки Західний Буг. Велика частина підтопленої території села знаходиться в межах надпоймених терас, слабовираженних в рельєфі, відмітки поверхні яких складали (до підробки території) – 189…193 м.

В даний час територія с. Бендюга і прилеглі площі виявились в області обширної мульди зрушення, якою охоплений правобережний схил долини р. Західний Буг на площі близько 9,4 км2, у межах відпрацьованого поля шахти «Бендюзька».

Проектом ліквідації шахти «Бендюзька» передбачався комплекс реабілітаційних природоохоронних заходів, що включають: рекультивацію порушених земель відпрацьованого шахтного поля, проведення дренажно-меліоративних робіт та ін.. Дренажно-меліоративні роботи повинні були забезпечити осушення техногенних водоймищ, що утворилися, на території, прилеглій до села, усунути і не допускати подальшого розвитку підтоплення і заболочування земної поверхні шахтного поля і при пониженні рівня ґрунтових вод  на підробленій території, створити сприятливі (у еколого-гідрогеологічному плані) умови для подальшого нормального і безпечного мешкання місцевого населення с. Бендюга.

Спорудження інженерного захисту від підтоплення і заболочування підробленої земної поверхні поля шахти «Бендюзька», включаючи населений пункт – с. Бендюга і сільгоспугіддя, передбачене проектом ліквідації шахти, відповідає вимогам прийнятої «Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення в містах і селищах України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №160 із змінами від 15.05.2003 року №717.

Відповідно до прийнятої концепції водопониження був зроблений вибір майданчика будівництва дренажно-меліоративної системи, що передбачує: спорудження придамбової дрени, закритих і відкритих горизонтальних дрен-осушувачів, пристрій водозбірника-відстійника і насосної станції перекачування дренажних (ґрунтових) і поверхневих вод в р. Західний Буг за допомогою трубопроводу.

Запроектована система гідромеліоративних споруд водопониження, на підробленій та підтопленій території, розташована на березі ріки Західний Буг за захисною дамбою. Майданчик будівництва розташований на частково підтопленій території і має позначки існуючої поверхні землі у межах: 185,00 – 186,50 м.

Негативний вплив на навколишнє середовище (клімат, повітря, водні ресурси, грунт) відсутній, більш того, в результаті будівництва  дренажно-меліоративної системи підтоплена площа, після вводу в експлуатацію, буде використана як пасовище. Для того щоб уникнути шумового забруднення території с. Бендюга, насосна станція винесена за межі села.

Вплив на соціальне і техногенне середовище оцінюється як позитивний.

Інформування громадськості про плановану діяльність здійснюється шляхом оприлюднення у ЗМІ цієї Заяви, ознайомлення населення з планованою діяльністю, у вигляді Заяви про наміри, через орган місцевого самоврядування, забезпечення громадськості можливості ознайомлення з проектною документацією та надання зауважень і пропозицій до неї.

Замовник (ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація») та Генпроектувальник (ВП «НТЦ Вуглеінновація» ДП «УКРНДІПРОЕКТ») приймають на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та гарантують виконання вимог з охорони довкілля.

 

версія для друку