МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Заява про екологічні наслідки Коригування проекту ліквідації розрізу "Верболозівський"

03.02.2014 | 15:06

Розріз «Верболозівскій» знаходиться в Олександрійському районі Кіровоградської області в 12 км від районного центру м. Олександрія .

В даний час на розрізі немає обладнання, зруйновані схеми електропостачання та осушення, відсутній водовідлив, розібрані під'їзні залізничні колії, а розрізна та виїзна траншеї затоплені.

До складу розрізу «Верболозівський» територіально входять:

-  Основне поле

-  Центральна виїзна траншея

-  Площа сполучення розрізної траншеї Основного поля і центральної виїзної траншеї (далі в тексті «площа сполучення»)

-  Ділянка «Східно-Головківська»

-  Проммайданчик (частина, що залишилася)

По Основному полю роботи з гірничотехнічної та біологічної рекультивації завершені. У зв'язку зі складною екологічною ситуацією в районі та неодноразовими зверненнями районних та обласних адміністрацій, Мінвуглепром дозволив виконати коригування проекту ліквідації розрізу "Верболозівскій" з включенням до нього об'єктів, які не увійшли до раніше затвердженого проекту.

З урахуванням викладеного, рекультивації підлягають наступні об'єкти:  "площі сполучення", ділянка "Східно-Головківська", виїзна траншея, площі колишніх вугільних складів і частина площі проммайданчика. Перераховані об'єкти проектом передбачається привести в екологічно безпечний стан і рекультивувати під лісогосподарське використання, залишкові траншеї - під водойми, а горизонтальні майданчики - під посів трав, що відповідає технічним умовам, виданими Олександрійською районною адміністрацією.

Ніякого обладнання і матеріальних цінностей, на момент коригування проекту на розрізі немає.

Проектні рішення забезпечують безпечні умови для життя і здоров'я людей в період і після ліквідації розрізу і відповідають вимогам вибухової та пожежної безпеки, екологічних, санітарно-гігієнічних та інших чинних законів, норм і правил. Проектом ліквідації передбачена рекультивація частини проммайданчика (що залишилася), залишкових розрізних і виїзних траншей розрізу "Верболозовскій" і ділянки "Східно- Головківський", внутрішніх відвалів, берм і т.д. Буде здійснене планування поверхні вугільних складів з нанесенням екрануючого шару суглинків для недопущення самозаймання вугілля. Намічається повністю використовувати для рекультивації родючий шар грунту, який сьогодні перебуває в складах на денній поверхні.

В цілому, всі порушені площі планується рекультивувати з поверненням їх землекористувачам.

Припинення відкачки кар'єрних вод та утворення водойм не викличе ні в найближчі роки ні в майбутньому ніяких еколого-гідрогеологічних наслідків. Вихід підземних вод на поверхню, підтоплення і заболочування району розрізу і прилеглих територій виключені.

Замовник ( ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» ) та Генпроектувальник ( ВП «НТЦ Вуглеінновація» ДП «УКРНДІПРОЕКТ» ) приймають на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та гарантують виконання вимог з охорони довкілля.

 

версія для друку