МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного відкритого акціонерного товариства «Вахрушевський ремонтно-механічний завод» ХК «Антрацитвуглесервіс»

15.01.2014 | 11:50

Інформація про боржника:

Державне відкрите акціонерне товариство «Вахрушевський ремонтно-механічний завод» ХК «Антрацитвуглесервіс», ЄДРПОУ 00177632.

Адреса: 94562, м.Красний Луч, м.Вахрушево-2, вул.Орджонікідзе, 159.

Державна частка у статутному капіталі ДВАТ «Вахрушевський ремонтно-механічний завод» ХК «Антрацитвуглесервіс» становить 100%. Органом управління корпоративними правами держави є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Основним видом діяльності ДВАТ «Вахрушевський ремонтно-механічний завод» ХК «Антрацитвуглесервіс» за КВЕД - 2010 є виробництво машин і устаткування.

Постановою господарського суду Луганської області від 09.08.2011р. по справі №20/12б про банкрутство ДВАТ «Вахрушевський ремонтно-механічний завод» ХК «Антрацитвуглесервіс» (94562, м.Красний Луч, м.Вахрушево-2, вул.Орджонікідзе, 159, код 00177632) визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий Віскунов О.В.

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні.

Споруди невиробничого призначення, матеріали, запаси та готова продукція.

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на підприємстві ДВАТ «Вахрушевський ремонтно-механічний завод» ХК «Антрацитвуглесервіс».

 

Вимоги до організатора аукціону:

Організаторами торгів можуть бути юридичні або фізичні особи, що відповідають наступним вимогам:

- мають, право здійснювати реалізацію майна банкрута шляхом проведення аукціонів та електронних торгів, та такий вид діяльності передбачений установчими документами;

-наявність досвіду роботи не менше трьох років у цій чи аналогічній сфері діяльності;

- мають, власний веб-сайт для проведення електронних торгів, який відповідає вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- мають, у власності або користуванні, належним чином обладнане, приміщення для проведення аукціонів/торгів;

- запропонована ним сума винагороди є найменшою.

 

Для участі претендент повинен подати наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

- інші документи та довідки (за бажанням  претендента).

У разі подання неповного комплекту документів, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви на участь не розглядаються.

Заяви та документи приймаються за адресою: 91001, м.Луганськ-1, абоненська скринька №58. Ліквідатору Віскунов О.В.

Контактні тел/факс для довідок: (0642) 71-68-67

                                                             (050) 865-54-34.

Електронна адреса:                        viskunov@pochta.ru

 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність вимогам: 20 днів з дня публікації оголошення.

 

 

 

 

Ліквідатор

ДВАТ «Вахрушевський РМЗ»

ХК «Антрацитвуглесервіс»                                                                                                    О.В.Віскунов

версія для друку