МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП «Дніпропетровський завод прецизійних труб»

08.01.2014 | 11:45

Інформація про боржника:

 

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Дніпропетровський завод прецизійних труб», код ЄДРПОУ 34367550;

Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Винокурова, буд.22;

Профіль діяльності підприємства: Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від «14» травня 2013р. по справі № 24/5005/8886/2011 введено процедуру ліквідації ДП «Дніпропетровський завод прецизійних труб». Процедура ліквідації здійснюється у відповідності до ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

  

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

Цілісний майновий комплекс розташований за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 22.

·         комплекс будівель, споруд (основні конструктивні елементи будівель та споруд знаходяться у придатному до користування стані. Фундаменти, стіни, перегородки та перекриття – знаходяться у задовільному стані, сліди вогкості на поверхні стін та підлоги. Пошкодження лакофарбового покриття, корозія та механічні пошкодження. У деяких місцях присутні пошкодження та деформації. Наявні окремі пошкодження, які не впливають на експлуатацію конструктивних елементів і можуть бути усунені під час поточного ремонту), 

·         транспорт (13 одиниць);

·         обладнання (900 найменувань);

·         товарно - матеріальні цінності (889 найменувань).

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди;

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведенихзаявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: (10) десять днів з моменту виходу даного оголошення.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи: Арбітражний керуючий Гальченко Є.А., а/с 4898, м. Дніпропетровськ, 49098;

 

Контактний телефон для довідок: 056 713 -55 -28;  

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Дніпропетровський завод прецизійних труб» Гальченко Євген Анатолійович, відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від «06» червня 2013р. по справі № 24/5005/8886/2011.

 

 

Ліквідатор

ДП «Дніпропетровський

завод прецизійних труб»                           ______________________/Є.А. Гальченко /

версія для друку