МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДНВП «Цирконій»

25.12.2013 | 11:32

Інформація про боржника:

 

Найменування: Державне науково-виробниче підприємство “Цирконій”;

Місцезнаходження: 51917, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179;

Профіль діяльності підприємства: виробництво ядерно-чистих цирконію та гафнію, їх сплавів та інших сполук.

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.11.2005 р. по справі № Б26-Б15/52/02 введено процедуру санації ДНВП «Цирконій». Провадження санації проводиться у відповідності до ст. 53 Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

- Ремонтно – машинобудівельне виробництво – цех № 23 ДНВПЦирконій”, до складу якого входять: об’єкти нерухомого майна, рухоме майно (машини, обладнання, прилади, інструмент, інвентар, КТЗ;

- Будівлі та споруди цехів № 11, 12, 7, 77 ДНВП «Цирконій»;

- підрозділ цеху №94 – Дитячий оздоровчий табір ім. В.Коробкова, до складу якого входить: нерухоме майно (будівлі та споруди) та рухоме майно (обладанання);

- Насосно-компресорне обладнання цехів № 11, 12, 48, 77 ДНВП «Цирконій»;

- Основні засоби для громадського харчування цеху № 12 ДНВП «Цирконій»;

- Лабораторно-вимірювальні прибори цехів № 12, 7, 48, 77 ДНВП «Цирконій»;

- Машини та обладнання цехів №11, 12, 7, 48, 94 ДНВП «Цирконій»;

- Електрозварювальне обладнання цехів № 12, 7 ДНВП «Цирконій»;

- Основні засоби (різні) цехів №11, 12, 7, 48, 77,95 ДНВП «Цирконій».

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди;

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

-заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведенихзаявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.    

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам:   10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

Поштова  адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

ДНВП «Цирконій»

 Адреса: 51917, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179;

 

Контактні телефони для довідок:  тел.(0569) 7-41-55, тел/факс 58-68-44

   

Замовник аукціону: Керуючий санацією ДНВП «Цирконій» В.В. Щабельський

 

 

Керуючий санацією

ДНВП «Цирконій»                                                                                           В.В. Щабельський

версія для друку