МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль»

29.10.2013 | 11:27

Оголошення

для виявлення кандидатури організатора аукціону з

продажу майна Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль»

 

Інформація про боржника:

Державне підприємство «Лисичанська теплоелектроцентраль», ЄДРПОУ 00131067.

Адреса: 93105, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Енергетиків, 98.

Державна частка у статутному капіталі ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль» становить 100%. Органом управління корпоративними правами держави є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Основним видом діяльності ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль» є послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями. діяльність з виробництва електричної енергії.

Постановою господарського суду Луганської області від 15.10.2012р. по справі №20б/5014/2055/2012 в порядку ст.51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визнано банкрутом Державне підприємство «Лисичанська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131067, що знаходиться за адресою: 93105, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Енергетиків, 98) визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий Віскунов О.В.

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні відповідно до плану санації:

Будівлі та споруди виробничого та невиробничого призначення, виробниче та невиробниче обладнання, автотранспорт.

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на підприємстві ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль».

 

Вимоги до організатора аукціону:

Організаторами торгів можуть бути юридичні або фізичні особи, що відповідають наступним вимогам:

- мають, право здійснювати реалізацію майна банкрута шляхом проведення аукціонів та електронних торгів, та такий вид діяльності передбачений установчими документами;

-наявність досвіду роботи не менше трьох років у цій чи аналогічній сфері діяльності;

- мають, власний веб-сайт для проведення електронних торгів, який відповідає вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- мають, у власності або користуванні, належним чином обладнане, приміщення для проведення аукціонів/торгів;

- загальна вартість реалізованого майна підприємств –боржників за останній рік діяльності становить не менше 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень нуль копійок) гривень.

- запропонована ним сума винагороди є найменшою.

 

Для участі претендент повинен подати наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

- інші документи та довідки (за бажанням  претендента).

У разі подання неповного комплекту документів, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви на участь не розглядаються.

Заяви та документи приймаються за адресою: 91001, м.Луганськ-1, абоненська скринька №58. Керуючий санацією Віскунов О.В.

Контактні тел/факс для довідок: (0642) 71-68-67

                                                    (050) 865-54-34.

Електронна адреса:                     viskunov@pochta.ru

 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність вимогам: 20 днів з дня публікації оголошення.

версія для друку