МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інформаційно-аналітичний звіт про розвиток вугільної промисловості України за січень-вересень 2013 року (за фактичними даними)

25.10.2013 | 11:32

МІНІСТЕРСТВО

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

(Міненерговугілля)

 

Інформаційно-аналітичний звіт
про розвиток вугільної промисловості України
за січень-вересень 2013 року
(за фактичними даними)

 

м. Київ

  1. Видобуток вугілля

 

1.1. Вугільні підприємства України 

За вересень 2013 року видобуто 6798,1 тис. тонн вугілля, що на 342,5 тис. тонн (на 5,3 %) більше планового показника, та на 63,1 тис. тонн (на 0,9%) більше показника вересня 2012 року.

Енергетичного вугілля видобуто 4884,0 тис. тонн, що менше запланованого обсягу на 78,7 тис. тонн (на 1,6%). Порівняно з вереснем 2012 року видобуток зменшився на 18,6 тис. тонн  (на 0,4%).

Коксівного вугілля видобуто 1914,1 тис. тонн. Завдання виконано на 128,2%, що понадпланово забезпечило 421,2 тис. тонн вугілля. Порівняно з вереснем 2012 року видобуток збільшено на 44,5 тис. тонн ( на 2,4%).

За січень-вересень 2013 року видобуто 61506,5 тис. тонн вугілля, що на 5791,0 тис. тонн (на 10,4%) перевищує плановий показник і на 2720,1 тис. тонн (на 4,2%) – менше показника за аналогічний період 2012 року.

Енергетичного вугілля видобуто 43970,0 тис. тонн. Виконання плану складає 102,5%, перевищення планового показника – 1056,8 тис. тонн вугілля. Порівняно з відповідним періодом 2012 року видобуток зменшився на 1574,1 тис. тонн  (на 3,5 %).

Коксівного вугілля видобуто 17536,5 тис. тонн, що більше запланованого обсягу на 4734,2 тис. тонн (на 37,0%). Порівняно з 2012 роком видобуток зменшено на 1146,0 тис. тонн (на 6,1 %).

 

Рис. Динаміка видобутку вугілля підприємствами України та підпорядкованими підприємствами Міненерговугілля за січень-вересень  2012-2013 рр., тис. тонн

 

1.2. Підприємства, підпорядковані Міненерговугілля

За вересень 2013 року підприємствами, підпорядкованими Міненерговугілля, видобуто 2017,0 тис. тонн вугілля, що на 29,5 тис. тонн (на 1,4%) менше планового завдання, та на 98,1 тис. тонн менше показника вересня 2012 року (на 4,6%).

Енергетичного вугілля видобуто 1479,7 тис. тонн, що менше запланованого на 17,6 тис. тонн (на 1,2%). Порівняно з відповідним періодом 2012 року видобуток зменшився на 36,7 тис. тонн (на 2,4%).

Коксівного вугілля видобуто 537,3 тис. тонн, що менше запланованого на 11,9 тис. тонн (на 2,2%). Порівняно з вереснем 2012 року видобуток зменшено на 61,4 тис. тонн (на 10,3%).

За січень-вересень 2013 року видобуто 17498,9 тис. тонн вугілля, що на 153,5 тис. тонн (на 0,9%) перевищує плановий показник. Порівняно з відповідним періодом 2012 року видобуток зменшився на 950,9 тис. тонн (на 5,2%).

Енергетичного вугілля видобуто 12590,7 тис. тонн. Завдання виконано на 97,5%, що на 317,8 тис. тонн менше запланованого. Порівняно з січнем-вереснем 2012 року видобуток зменшився на 513,9 тис. тонн (на 3,9%).

Коксівного вугілля видобуто 4908,2 тис. тонн, що більше запланованого обсягу на 471,3 тис. тонн (на 10,6%). Відповідний минулорічний показник зменшено на 437,0 тис. тонн (на 8,2%).

 

 

2. Гірничі роботи

Проведення виробок

За вересень 2013 року всіма вугледобувними підприємствами України проведено 37,7 км розкривних та підготовчих гірничих виробок, що на 1,9 км більше завдання, та на 1,5 км більше в порівнянні із вереснем 2012 року.

За січень-вересень 2013 р. зазначені підприємства провели 325,8 км розкривних та підготовчих гірничих виробок, що на 8,3 км більше, ніж заплановано, та на 11,0 км менше ніж за аналогічний період 2012 р.

 

На підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля, протягом вересня 2013 року проведено 14,4 км розкривних та підготовчих виробок, що на 0,1 км більше завдання, та на 0,9 км більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Протягом січня-вересня 2013 року державними підприємствами проведено 125,9 км розкривних та підготовчих виробок, що на 1,3 км менше, ніж передбачено програмою, та на 4,4 км більше, ніж за аналогічний період 2012 р.

 

3. Споживання та розрахунки за електроенергію

За вересень 2013 року державними підприємствами з видобутку вугілля, а також вугільними підприємствами, що готуються до ліквідації, сукупно спожито 295,7 млн. кВт•г електроенергії на суму 321,4 млн. гривень. Обсяг сплати за енергоресурс склав 205,3 млн. гривень (63,9%).

За січень-вересень поточного року зазначеними гірничими підприємствами спожито 2795,5 млн. кВт•г електроенергії вартістю 2955,2 млн. гривень. Обсяг сплати за енергоресурс склав 1929,8 млн. грн. або 65,3 % його загальної вартості.

 

4. Фінансово-економічні показники

4.1. Ціна, собівартість та фінансовий результат виробництва товарної вугільної продукції

Обсяг товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, у вересні 2013 року склав 1480,3 тис. тонн (+1,3% планового завдання), за січень-вересень 2013 року – 12720,2 тис. тонн (відповідно, 102,6%).

Вартість товарної вугільної продукції підприємств Міненерговугілля у вересні 2013 р. склала 703,6 млн. грн., що на 110,1 млн. грн. (на 13,5%) менше аналогічного показника 2012 року.

Протягом січня-вересня 2013 року державними підприємствами вироблено товарної вугільної продукції на суму 6356,2 млн. грн., порівняно з відповідним періодом 2012 року – на 898,0 млн. грн. (на 12,4%) менше.

У вересні 2013 року 1 тонна товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалась за середньою ціною 475,3 грн. Порівняно з відповідним періодом 2012 року середня ціна тонни товарної продукції зменшилась на 18,9 грн. (на 3,8%).

За січень-вересень 2013 року ціна 1 тонни товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, склала 499,7 грн.  Порівняно з січнем-вереснем 2012 р. тонна товарної продукції вугільних підприємств зменшилась на 72,1 гривні (на 12,6%).

У вересні 2013 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції склала 1328,7 грн. Порівняно з відповідним періодом 2012 року собівартість збільшилась на 201,6 грн. (на 17,9%). За підсумками січня-вересня ц.р. фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції (1356,7 грн.) менше планової на 153,3 гривень. Порівняно з січнем-вереснем 2012 року собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції збільшилась на 133,1 гривні (на 10,9%).

 

У вересні 2013 року збитки від випуску товарної продукції державними вугільними підприємствами без урахування коштів державної підтримки, склали 1263,3 млн. грн., порівняно з відповідним періодом 2012 р. збільшились на 221,2 млн. гривень.

За січень-вересень  2013 р. збитки від випуску товарної продукції державними вугільними підприємствами без урахування коштів державної підтримки, склали 10901,9 млн. грн., порівняно з відповідним періодом 2012 р. збільшились на 2631,0 млн. гривень.

За січень-вересень 2013 року з державного бюджету надійшло 10038,8 млн. грн. на часткове покриття витрат з собівартості вугільної продукції.

 

4.2. Виплата заробітної плати

У вересні 2013 року (за серпень 2013 р.) нарахована заробітна плата працівникам вугледобувних підприємств складає 766,5 млн. грн., відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування становить 576,8 млн. грн. Фактично виплати заробітної плати працівникам у вересні 2013 року склали 749,7 млн. грн., відрахування до фондів, відповідно, 563,1 млн. гривень.

За січень-вересень 2013 року працівникам підвідомчих вугледобувних підприємств нараховано 6632,6 млн. грн. заробітної плати. Крім того, ще 4976,3 млн. грн. складає нарахована сума внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Фактично, за вказаний період, заробітна плата працівникам виплачена у сумі 6641,9 млн. гривень.

При цьому, сума внесків, перерахована вугледобувними підприємствами Міненерговугілля до фондів, склала 4996,0 млн. гривень.

Прострочена заборгованість з оплати праці працівників державних вугледобувних підприємств (з нарахуваннями) станом на 01.10.2013 склала         775,0 млн.грн., заборгованість перед працівниками 12,1 млн. гривень.

 

5. Капітальне будівництво

У 2013 році лімітом передбачено освоїти 530,4  млн. грн. капітальних вкладень, у тому числі:

·                                 за рахунок коштів державного бюджету – 389,0 млн. грн.;

·                                 за рахунок власних коштів підприємств – 110,6 млн. грн.;

·                                 інших джерел фінансування – 30,8 млн. грн.;

За січень-вересень за рахунок усіх джерел обсяги освоєння капітальних вкладень склали 244,2 млн. грн.:

                  - за рахунок коштів державного бюджету – 187,5 млн. грн.,

 у тому числі за структурою:

·                                 будівельно-монтажні роботи – 152,6 млн. грн.;

·                                 обладнання – 30,6 млн. грн.;

·                                 інші  витрати – 4,3  млн. грн.;

За відтворювальною структурою капітальних вкладень:

- будівництво нової шахти (№ 10 «Нововолинська») – 68,7 млн. грн.

- будівництво ІІ черги  – 7,4 млн. грн.

- реконструкція діючих шахт – 65,2 млн. грн.;

- технічне переоснащення вугільних підприємств – 46,2 млн. грн.;

                  - за рахунок власних коштів підприємств  – 56,7 млн. грн.,

 у тому числі за структурою :

·                                 будівельно-монтажні роботи – 46,8 млн. грн.;

·                                 обладнання – 1,8 млн. грн.;

·                                 інші  витрати – 8,1  млн. грн.;

Введено основних фондів –197,0  млн. грн.:

·                                 за рахунок коштів державного бюджету -  128,1 млн. грн.;

·                                 за рахунок власних коштів підприємств -  68,9  млн. грн.;

Профінансовано за рахунок усіх джерел фінансування – 244,0 млн.грн.,       у тому числі:

·                                 за рахунок коштів державного бюджету – 182,7 млн. грн.;

·                                 за рахунок власних коштів підприємств – 61,3  млн. гривень.

 

6. Реструктуризація

 

Плановими обсягами асигнувань з Державного бюджету у вересні 2013 року передбачено видатки за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" у сумі 74,6 млн. грн.

Фактично у вересні 2013 року профінансовано 62,0 млн. грн., у тому числі:

шахти, які готуються до ліквідації – 21,0 млн. грн.,

ДП "Укршахтгідрозахист" – 6,5 млн. грн.,

ДП "Донвуглереструктуризація" – 20,4 млн. грн.,

ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація" – 10,8 млн. грн.,

ДП "ЦЗК "Вуглеторфреструктуризація" – 3,3 млн. грн.

За 9 місяців 2013 року за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" профінансовано 541,8 млн. грн., у тому числі:

шахти, які готуються до ліквідації – 127,8 млн. грн.,

ДП "Укршахтгідрозахист" – 56,8 млн. грн.,

ДП "Донвуглереструктуризація" – 212,9 млн. грн.,

ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація" – 124,9 млн. грн.,

ДП "ЦЗК "Вуглеторфреструктуризація" – 19,4 млн. грн.

Недофінансування зазначеної програми на 01.10.2013 року склало 18,6 млн. грн.

 

 

7. Забезпечення вуглеотримувачів вугіллям на побутові потреби

 

а) згідно зі статтею 43 Гірничого закону України

В 2013 році чисельність осіб, які згідно зі статтею 43 Гірничого закону України мають право на отримання вугілля на побутові потреби, складає 102,7 тис. осіб, а обсяг пільгового вугілля на побутові потреби складає 576,0 тис. тонн.

Фактично, станом на 01.10.2013, вугледобувними підприємствами вивезено 537,1 тис. тонн палива на побутові потреби (93,2% від річної потреби) та забезпечено 100,0 тис. вуглеотримувачів (97,3% від річної потреби).

У вересні 2013 року вугледобувними підприємствами заплановано вивезти 49,0 тис. тонн побутового палива та забезпечити 9,7 тис. осіб вуглеотримувачів.

Фактично у вересні 2013 року було забезпечено 10,4 тис. осіб даної категорії (107,3%  місячної планової чисельності), яким вивезено 41,6 тис. тонн палива на побутові потреби (84,9% місячної потреби).

 

б) згідно зі ст. 43, 48 Гірничого закону України

Відповідно до статей 43 і 48 Гірничого закону України в 2013 році по підприємствах, які знаходяться в стадії підготовки до ліквідації та ліквідації, налічується 38,4 тис. вуглеотримувачів, яким необхідно вивезти 212,4 тис. тонн вугілля на побутові потреби.

 

Фактично цій категорії вуглеотримувачів, станом на 01.10.2013, вивезено    151,7 тис. тонн палива на побутові потреби (71,0 % від річної потреби) і забезпечено 31,9 тис. вуглеотримувачів (83,0 % від загального числа).

 

8. Охорона праці

 

За вересень 2013 року на державних підприємствах вугільної галузі допущено 159 випадків загального виробничого травматизму, що в порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. менше на 28 випадків (- 15%).

За звітний період допущено 3 випадки (в порівнянні з вереснем 2012 року менше на 4 випадки) виробничого травматизму зі смертельними наслідками (57%).

За січень-вересень 2013 року на вугільних підприємствах, підпорядкованих Міненерговугілля, сталося 1616 випадків загального виробничого травматизму (на 244 випадки менше ніж за січень-вересень 2012 року) (на 13%).

За цей період сталось 32 випадків виробничого травматизму зі смертельними наслідками. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року смертельний травматизм зменшився на 14 випадків (30%).

 

Рис. Динаміка загального виробничого травматизму на підприємствах Міненерговугілля за січень-вересень 2012-2013 рр.

версія для друку