МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Форма запиту для публічної інформації

 

 

 

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації

 

письмово: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

 

по телефону для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи: (044) 206-37-47;

 

по телефону/факсом для юридичних осіб: (044) 206-37-47.

 

Подання громадянами запитів в усній формі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 30, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Пошта для звернень громадян: kanc@mev.gov.ua

Форма запиту на інформацію та порядок її подання: ЗАВАНТАЖИТИ ТУТ.

 

 

 

Основні положення

 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», якою затверджено приблизну форму запиту на інформацію і приблизний порядок складення та подання запитів на інформацію.

 

 

 

Порядок 
оформлення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

 

Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

Запит на інформацію має містити:

-          прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

-          загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-          підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Сектор з питань доступу до публічної інформації або яка розміщена на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

 

Запит на інформацію може бути подано через Управління документообігу та контролю Міненерговугілля України (kanc@mev.gov.ua).

 

У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє працівник Сектор з питань доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

1. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу            01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30;

на електронну адресу        olena.pogivilova@mev.gov.ua, kanc@mev.gov.ua

по факсу                         (044) 206-37-47;

по телефону                     (044) 206-37-47.

 

2. Запит може бути поданий безпосередньо Сектору з питань доступу до публічної інформації Міненерговугілля України щодня з 9.00 до 17.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.00, каб. № 415 міністерства (01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30), крім вихідних та святкових днів.

 

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

4. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

 

 5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

 6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше   п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

7. Інформація на запит надається безоплатно.

 

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 приміток;

 4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначені:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 

 

версія для друку