МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Історична довідка про розвиток Держенергонагляду

Історична довідка ПРО розвитОк Держенергонагляду

 

1944 р.

Для забезпечення нагляду за технічним станом енергоустаткування та режимами енергоспоживання в складі Міненерго СРСР 18.05.1944 наказом Державного Комітету Оборони був створений орган державного енергетичного нагляду – Держенергонагляд СРСР. Однією з основних задач новоутвореного органу було здійснення державного нагляду за технічним станом електростанцій, енергетичних установок на підприємствах та в установах.

З того часу у своєму становленні Держенергонагляд пройшов декілька етапів, на яких його основні задачі і функції поступово змінювалися і доповнювалися, змінювалася і його організаційна структура.

 

1963 р.

Було скасовано інспекції Держсільнагляду та інспекції з комунальної енергетики міністерств комунального господарства союзних республік. Функції скасованих інспекцій було передано Держенергонагляду.

 

1967 р.

29 червня були затверджені положення „Про державний енергетичний нагляд в СРСР” та „Про державну інспекцію з котлонагляду”

 

1980 р.

До складу Держенергонагляду було передано підприємства зі збуту електроенергії та контролю за її використанням.

 

1983 р.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 04.11.1983 №1058 було затверджено нове Положення про Державний енергетичний нагляд в СРСР, одним з основний завдань якого було визначено здійснення контролю за раціональним і ефективним використанням електричної і теплової енергії на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від їх відомчої належності, дотримання підприємствами, організаціями і установами встановлених лімітів і режимів споживання електричної і теплової енергії, виконання завдань з її економії, технічним станом електростанцій міністерств і відомств (крім блок-станцій), електричних і тепловикориставуючих установок, проведення заходів щодо забезпечення безпеки обслуговування електричних і тепловикористовуючих установок, дотримання організаціями, підприємствами і установами вимог державного стандарту щодо якості електричної і теплової енергії. 

 

1994 р.

Прийнято Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 №74/94ВР, у якому встановлено, що держаний контроль у сфері енергозбереження здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

1995 р.

Указом Президента України від 06.10.1995 №918/95 було створено Державний комітет України з енергозбереження, до складу якого входила відповідна інспекція.

Положення про Державну інспекцію з енергозбереження було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2000 №1039.

До функціональних повноважень інспекції, зокрема, входили питання щодо державного нагляду у сфері енергозбереження.

 

1996 р.

Передостаннє "Положення про державний нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії" було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996р. № 929. Згідно з цією постановою, державний нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії здійснює Державна інспекція з нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергоспоживнагляд), яка увійшла до складу підприємства, що здійснює центральне диспетчерське управління.

Територіальні інспекції Держенергоспоживнагляду залишались у складі енергопостачальних компаній.

Враховуючи створення організацій з питань енергозбереження відповідні функції було виключено з завдань Держенергонагляду.

 

1997 р.

Верховною Радою України прийнято Закон України „Про електроенергетику”, в якому в статтях 9 та 27 встановлено основні завдання та функції Держенергонагляду та визначено права інспекції з питань контролю за дотримання суб’єктами господарювання законодавства про електроенергетику.

 

1998 р.

Кабінет Міністрів України постановою від 30.11.98 № 1896 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від
7 серпня 1996 р. №929” затвердив зміну назви інспекції з Держенергоспоживнагляду на Держенергонагляд, а також визначив
, що дотримання вимог Положення про державний енергетичний нагляд є обов'язковим для постачальників та споживачів електричної і теплової енергії незалежно від форм власності та видів діяльності.

 

1999 р.

У зв’язку з акціонуванням енергопостачальних організацій стала очевидним неприпустимість виконання  функцій державного енергетичного нагляду персоналом інспекцій, який знаходився у їх складі.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.99 №441 “Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі “ Міненерго України і Національна комісія регулювання електроенергетики України спільною постановою  від 31.03.99 №123/467 виключили з компетенції акціонерних енергопостачальних компаній функції державної інспекції з енергетичного нагляду і поклали їх, до затвердження організаційної структури державного енергетичного нагляду, на регіональні підрозділи Держенергонагляду.

 

2002 р.

Після тривалого розгляду питання щодо відновлення діяльності Держенергонагляду, Кабінет Міністрів України постановою від 17.05.2002 №665 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
7 серпня 1996 р. №929" затвердив Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії в новій редакції.

 

2005 р.

У 2005 році Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про теплопостачання”, а також внесено зміни до Закону України „Про електроенергетику”, згідно з якими повноваження Держенергонагляду були розширені. З цього часу Інспекція здійснює нагляд за електричними  і  тепловикористовуючими  установками  та  тепловими мережами  не лише споживачів, а й суб'єктів  електроенергетики.

Було розпочато роботу із здійснення рейдових перевірок технічного стану об’єктів електричних мереж на території України (електропередавальних організацій і споживачів). Для вирішення цих питань в інспекціях Держенергонагляду було створено спеціальні рейдові бригади, а з 2006 року розпочалися планові обстеження електропередавальних організацій за затвердженими програмами (комплексні обстеження). Водночас продовжувались рейдові перевірки.

 

2006 -2008 р.р.

Положення про Держенергонагляд переглянуте та затверджене у новій редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 р. № 131 „Про внесення змін до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії” із урахуванням змін, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 970 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. №929 і від 21 липня 1999 р. № 1312 від 13.02.2006 р.”

 

2008 -2010 р.р.

Впроваджено Автоматизовану інформаційно-аналітичну систему енергетичного нагляду (АСЕН), яка за своєю суттю замінила щоденну рутинну роботу інспектора щодо підготовки здійснення заходу з державного енергетичного нагляду, оформлення необхідних документів, підготовки картки споживача енергії, контролю за виконанням приписів та багато-багато іншого. Завдяки цьому система надає більше часу та можливостей інспектору на проведення власне самих заходів з державного енергетичного нагляду.

 

Отже, Держенергонагляд, маючи тривалу історію існування та трансформування своїх функцій, на сьогоднішній день заново структурно відроджено у єдину і цілісну організацію.

 

версія для друку