МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Оголошення про проведення конкурсу для визначення кандидатури організаора аукціону по продажу майна дочірнього підприємства "Черкаситорф" ДП "Київторф"

11.04.2018 | 08:31

Інформація про боржника:

Найменування: дочірнє підприємство «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф».

Місцезнаходження: вул. Леніна, 2, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл., 19630.

Профіль діяльності підприємства: Добування торфу.

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 26.09.2016 порушено провадження у справі №925/859/16 про банкрутство дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283), визнано підприємство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2016 у справі №925/859/16 ліквідатором дочірнього підприємства «Черкаситорф» призначено голову ліквідаційної комісії арбітражного керуючого Фесенка Є.М.

Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Фесенка Євгенія Миколайовича, свідоцтво №140 видане 18.02.2013 Міністерством юстиції України.

Характеристика майна, продаж якого буде здійснюватись на аукціоні:

Будівлі, обладнання, транспортні засоби,  запаси та інше майно.

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на території дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» за адресою: вул. Леніна, 2, смт. Ірдинь, Черкаський р-н., Черкаська обл.

Вимоги до організатора аукціону:

·         мати право на проведення торгів;

·         мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

·         запропонована сума винагороди є найменшою.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

 - довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Адреса ліквідатора: вул. Дегтярівська,25а, к.1, к.341, м. Київ, 04119.

Контактні телефони для довідок: тел. (050) 383-05-13.

Замовник аукціонуЛіквідатор дочірнього підприємства «Черкаситорф» державного підприємства «Київторф» Фесенко Євгеній Миколайович.

 

версія для друку