МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Міненерговугілля зацікавлене в сталому розвитку відновлюваної енергетики, ефективності нової моделі її підтримки- Ольга Буславець

15.03.2019 | 19:53

 

 

Проблеми сталого розвитку відновлюваної енергетики, аналіз загроз та пропозиції щодо їх усунення були ключовими темами виступу генерального директора Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольги Буславець у межах Legal Energy Forum 14.03.2019.

Захід організовано Клубом енергетики за участю представників компаній, які працюють у галузі відновлюваної енергетики, виробників та дистриб'юторів обладнання, банків, експертів галузі.


Коментуючи динаміку зростання ВДЕ, Ольга Буславець зазначила, що лише за минулий рік встановлена потужність об’єктів альтернативної енергетики, приєднаних до мережі, збільшилась наполовину до близько 2,1 ГВт, а виробництво електроенергії – до 2,8 млрд кВт год (1,9% від загального виробництва). Разом з великимим ГЕС генерація з ВДЕ наразі складає 9,1% і навіть перевищує закладені в Енергетичній стратегії відповідні показники.


За розрахунками Міненерговугілля, в поточному та наступному роках додатково очікується введення ще +2,5 ГВт з енергії сонця і вітру, що разом з іншою альтернативною генерацією перевищить 5 ГВт встановленої потужності.


Водночас, таке зростання в межах поточної моделі підтримки за «зеленим» тарифом породжує низку викликів, ключовими з яких є висока вартість електричної енергії з ВДЕ та загроза порушення операційної безпеки енергосистеми через брак ефективних регулюючих потужностей. Особливо – з урахуванням наближеного до автономного режиму роботи ОЕС України, запланованих заходів з приєднання до ENTSO-E та майбутньої загрози масового виведення із експлуатації пиловугільних енергоблоків ТЕС (що наразі забезпечують необхідні обсяги вторинного/третинного резерву) через їх невідповідність екологічним нормам Національного плану скорочення викидів.


Втім, наголосила Ольга Буславець, це не означає, що потрібно зупинити розвиток відновлюваної енергетики. Навпаки, це свідчить про нагальну необхідність переходу до нової, більш ефективної моделі її стимулювання. І назвала конкретні заходи, що здійснюються для забезпечення сталого розвитку галузі.


Зокрема, інвестиційними програмами ТЕС, що погоджуються Міністерством, передбачено модернізацію енергоблоків із розширенням діапазону їх регулювання. Продовжується будівництво 4 гідроагрегату Дністровської ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» потужністю 324 МВт в генераторному режимі. Заплановано подальше нарощування потужності цієї ГАЕС до 7 гідроагрегатів.


Але перерахованих заходів для забезпечення балансової надійності енергосистеми при існуючій моделі підтримки ВДЕ недостатньо. І тому, Міненерговугілля підтримує запровадження нової конкурентної моделі стимулювання відновлюваної енергетики та бере активну участь в розробленні та доопрацюванні відповідного законопроекту 8449-д.Ольга Буславець подякувала Комітету з питань паливного-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України і тим народним депутатам, які при підготовці тексту законопроекту до другого читання врахували більшість пропозицій Міністерства.


Зокрема, в частині нормативного і технічного врегулювання проблемних питань будівництва та експлуатації СЕС і ВЕС споживачів. У прийнятій редакції споживачам дозволено встановлювати сонячні та вітроелектростанції (у тому числі – шляхом їх поєднання) потужністю до 150 кВт, за умови розміщення панелей на дахах та/або фасадах капітальних будівель. При цьому їх експлуатація буде здійснюватися відповідно до окремих норм Кодексу системи розподілу та відповідного технічного регламенту і не призводитиме до погіршення нормативних показників якості електричної енергії в мережі та безпеки її постачання.


Підтримано також компромісну позицію щодо зниження порогу обов’язкової  участі в аукціонах для одержання державної підтримки для СЕС > 1МВт, ВЕС > 5 МВт. Це підвищить конкуренцію на майбутніх аукціонах і сприятиме зниженню вартості виробленої «зеленої» електроенергії.


Посилено підтримку виробників, що використовують біомасу і біогаз, оскільки розвиток цього напрямку ВДЕ не відповідає його енергетичному потенціалу.


Прийнято важливу норму, що стосується можливості Уряду пропонувати на конкурентних засадах земельні ділянки з технічними умовами на приєднання для будівництва об’єктів ВДЕ. Насамперед йдеться про території державних вугільних шахт, що закриваються, Чорнобильську зону відчуження, шельф, землі органів місцевого самоврядування в дефіцитних енергорайонах. При цьому, інвестори зможуть пропонувати як свої проекти, так і вносити цінові пропозиції на пропоновані Урядом земельні ділянки. Переможе той об’єкт, де вартість 1 кВт год буде нижчою. Цей механізм працюватиме тільки на в бік зменшення ціни за «зелену» електроенергію і дозволить розподілити генерацію відповідно до топології мережі та знизити технологічні втрати електроенергії. До прикладу, реалізація подібної моделі в Казахстані призвела до встановлення аукціонної ціни для СЕС і ВЕС на рівні 1,3-1,4 грн/кВтгод, тобто навіть дешевше, ніж теплова генерація в Україні! Присутній на форумі заступник Посла Казахстану в Україні Арнур Танбай  підтвердив озвучені цифри і додав, що такий механізм дозволив залучити широке коло інвесторів. Обсяг попиту на квоти на проведених пілотних аукціонах в 2-7 разів перевищував запропоноване Міністерством енергетики Казахстану значення в 1 ГВт.


Водночас, наголосила Ольга Буславець, одна з ключових позицій, на якій наполягало Міністерство, на жаль, поки що не знайшла підтримки. Йдеться про пришвидшення відповідальності за небаланс своїх фактичних і акцептованих графіків виробництва електроенергії СЕС і ВЕС з 2021 року, а не 2024, як передбачено законопроектом. Відповідальність за небаланси стимулюватиме виробників з ВДЕ підвищувати точність прогнозування графіка генерації на СЕС та ВЕС, уводити системи керування виробництвом електроенергії та розвивати альтернативні засоби балансування (системи акумулювання, високоманеврову генерацію). «Ці проекти мали б гарну економіку і могли б використовуватися не лише для усунення відхилень графіків СЕС і ВЕС, а досить успішно працювати на внутрішньодобовому і балансуючому ринках електроенергії», - наголосила генеральний директор Директорату.


У підсумку реалізація цих заходів дозволить енергосистемі прийняти більший обсяг ВДЕ. А споживачі зможуть уникнути додаткового фінансового навантаження за врегулювання небалансів, яке в новій моделі ринку, за оцінками ДП «НЕК «Укренерго», з 2021 року може становити 10-30 млрд грн щорічно.


У доповіді було окремо наголошено на необхідності усунути низку інших ризиків, які з’явились у законопроекті при його підготовці до другого читання. Зокрема, слід виключити побутові та промислові відходи з класу альтернативних джерел енергії. Питання їх використання для енергетичних потреб повинно регулюватися окремим блоком нормативно-правових актів, які комплексно враховують усі технічні, економічні і екологічні аспекти їх утилізації. Саме такий підхід використовується в країнах Європейського Союзу.


Також Ольга Буславець зазначила, що коло доступних до використання споживачами технологій має бути безпечним як для них самих, так і для їх сусідів. Тобто необхідно забезпечити стимулювання лише екологічних СЕС і ВЕС, як було передбачено в редакції першого читання законопроекту, і вилучити біомасу та біогаз. Адже наразі невідомо, хто і яким чином буде контролювати сировину, що використовується таким споживачем для спалювання, рівень викидів, стан фільтрів, параметри генеруючого обладнання. Існує великий ризик, що в установлених котлах спалюватиметься корисна деревина, ДСП, залишки меблів з лакофарбовим покриттям, побутове сміття, або взагалівикопне паливо. Адже йдеться не про виробників електричної енергії, які проходять процедуру ліцензування з відповідними вимогами до кваліфікації обслуговуючого персоналу, техніки безпеки, параметрів генеруючої установки, охоронної зони навколо об’єкту, тощо, а про споживачів, до яких такі вимоги не висуваються. Тому таке безконтрольне, безліцензійне використання малих БіоЕС швидко стане суттєвою екологічною проблемою, зазначила Ольга Буславець.


Генеральним директором було наведено схему розподілу функцій органів виконавчої влади в межах нової моделі підтримки ВДЕ відповідно до їх інституційних повноважень. ЗокремаМіненерговугілля, як ЦОВВ, що формує та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, невід’ємною частиною якого є відновлювана електроенергетика, забезпечить нормативно-правову імплементацію закону, визначатиме обсяг та параметри квот підтримки ВДЕ з урахуванням цілоі низки технічних і економічних факторів та обмежень. Тому важливо забезпечити ефективність процедури визначення параметрів квот і усунути інституційно некоректний механізм додаткового погодження, що з’явився в редакції другого читання та який потенційно призведе до зриву термінів затвердження квот, чи взагаліунеможливить проведення аукціонів.


Учасники форуму обговорили питання можливих фінансових моделей для стимулювання розвитку систем акумулювання електроенергії, участі інвесторів у майбутньому конкурсі на будівництво ефективних високоманеврених генеруючих потужностей, проблемні питання приєднання електроустановок до мережі.Підсумовуючи, Ольга Буславець запевнила присутніх у тому, що Міністерство зацікавлене в сталому розвитку відновлюваної енергетики, ефективності нової моделі її підтримки і зробить все можливе, щоб це забезпечити.


Разом з Комітет ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки,
Energy Club - Клуб енергетики, Олександр Мартинюк, Володимир Ставнюк, Максим Білявський, Юрій Шафаренко, Арнур Танбай, Екатерина Селезнева.

 

2.jpg

 

1.jpg

 

4.jpg

версія для друку