МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Конкурс на залучення Консультанта з реформування корпоративного управління підприємствами державної форми власності

06.06.2018 | 17:00

 

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголошує конкурс на заміщення посади Консультанта з реформування корпоративного управління підприємствами державної форми власності.

 

Консультант працюватиме в межах Технічного завдання та має забезпечувати правову та експертну підтримку Міністерства з визначення та застосування механізмів для здійснення корпоратизації підприємств державної форми власності, передачі об’єктів соціального призначення до комунальної власності, оптимізації структури капіталу утворюваного акціонерного товариства.

 

Консультант має відповідати наступним вимогам:

·         Освіта вища: вища юридична, економічна або технічна;

·         Загальний досвід роботи у сфері реформування власності не менше 5 років, досвід роботи в секторі електроенергетики вважатиметься перевагою;

·         Досвід підготовки проектів нормативно-правових актів, документів, матеріалів, з питань підготовки та проведення корпоратизації, передприватизаційної підготовки і післяприватизаційної підтримки підприємств, приватизації підприємств державного сектору економіки;

·         Обізнаність з питань формування та оптимізації структури статутного капіталу об’єкту корпоратизації, оцінки, фінансово-економічного оздоровлення об'єктів державної власності;

·         Обізнаність з питань оформлення земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти корпоратизації;

Обізнаність з питань захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в  господарській діяльності і забезпечення ефективного функціонування на основі розвитку конкурентних відносин;

Вільне володіння українською, володіння англійською вважатиметься перевагою.

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цим запрошує прийнятних спеціалістів надати докладне резюме (двома мовамиукраїнською та англійською) із описом кваліфікації та досвіду роботи до 26.06.2018 за електронною адресою: vitaliy.kushnirov@mev.energy.gov.ua.

 

Відбір Інформаційного аналіста здійснюватиметься відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, встановленої у документі Світового банку "Посібник: відбір та наймання консультантів позичальниками за позиками МБРР та МАР та грантами Світового банку", який датований січнем 2011 р. (оновлений у липні 2014 року).

 

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до керівника Групи координації проекту Толмачова Д.В.: tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

 

 

 

Subject: Tender for position of Consultant for Corporate Governance Reforms of the State Owned Enterprises (SOEs)

The Ministry of Energy and Coal Industry is inviting pretenders for replacement of position of Consultant for Corporate Governance Reforms of the SOEs.

Consultant for Corporate Governance Reforms of the SOEs will work under the Terms of Reference and, particularly, will provide Ministry with support for the definition and implementation of mechanisms for the corporatization of SOEs, the transfer of social assets to communal ownership, optimization of the capital structure of the joint stock companies being formed.

The Consultant shall meet the following requirements:

·         Higher Legal, Economic or Engineering education;

·         At least 5 years of general experience in Property Reform, experience in Power Sector would be an asset;

·         Experience in drafting legal acts, documents, materials on preparation and implementation of corporatization, pre-privatization preparation and post-privatization support of enterprises, privatization of enterprises of the state sector of the economy;

·         Awareness on the issues of formation and optimization of the structure of the authorized capital of the corporatized asset, assessment, financial and economic improvement of state property assets;

·         Awareness on the registration of land plots, where are the objects of corporatization placed would be an asset;

·         Awareness on protection of economic competition, restriction of monopoly in economic activities and ensuring effective functioning on the basis of the competitive relations would be an asset;

·         Fluent Ukrainian, English would be an asset.

 

The Ministry is asking appropriate candidates to submit CVs (both in Ukrainian and English) with description of working experience till June 26, 2018 by e-mail:

vitaliy.kushnirov@mev.energy.gov.ua.

 

The evaluation of Consultant for Corporate Governance Reforms of the SOEs will be done according to Individual Consultants Selection method indicated in World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 (revised July 2014).

 

For clarifications please contact D.Tolmachov, the Head of the Project Coordination Unit:

tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

версія для друку