МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Реалізація проекту підготовки фахівців із фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів сприяє зміцненню енергетичної безпеки

[1..5]
Всі галереї