МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.07.2012 № 554 "Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)"

14.01.2020 | 14:54

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31.07.2012 № 554 «Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)»

 

 

1.     Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  від 31.07.2012 № 554 «Про внесення змін та доповнень до Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 07.11.2012 за №1866/22178 (далі - Наказ). Дата набрання чинності 30.11.2012.

 

2.     Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Директорат енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

 

3.     Цілі прийняття регуляторного акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є підвищення надійності функціонування Об’єднаної енергетичної системи України, а також окремих енергорайонів і вузлів навантаження шляхом удосконалення порядку підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження (далі - САВН), порядку оперативного використання САВН. З цією метою Наказом затверджено в новій редакції Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (далі – Правила).

 

4.     Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 28.02.2019 по 31.03.2019

 

5.     Тип відстеження результативності

Періодичне відстеження.

 

6.     Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів відстеження є аналіз звернень електропередавальних організацій та суб’єктів господарювання щодо надання зауважень до прийнятого регуляторного акта.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, були отримані шляхом:

- аналізу вхідної кореспонденції до Міненерговугілля України;

- узагальнення запитів телефоном щодо застосування регуляторного акта.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Після введення в дію нової редакції Правил 31.07.2012, їх результативність визначається такими кількісними та якісними показниками:

1)     Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта.

Дія акта не передбачає таких надходжень.

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

Дія акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання в електроенергетиці незалежно від форми їх власності.

3) Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта. Після прийняття акта суб’єкти господарювання не витрачають додаткові кошти і час.

4)   Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України надає необхідні роз’яснення щодо застосування норм регуляторного акта на запити суб’єктів господарювання, операторів систем розподілу та постачання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання України з основних положень акта − високий.

 

9. Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта сприяє підвищенню надійності функціонування Об’єднаної енергетичної системи України шляхом удосконалення порядку підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження.

Робота з відстеження результативності регуляторного акта підтвердила функціональність його прийняття.

 

 

Міністр                                                                                 І. НАСАЛИК

 

версія для друку