МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.12.2008 № 658 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів"

13.01.2020 | 10:13

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.12.2008 № 658  «Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акту

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  від 24.12.2008 № 658 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009  № 235/16251 (далі – Наказ). Набрання чинності – 27.03.2009.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міністерства енергетики та захисту довкілля України

 

3. Цілі прийняття акту

Метою прийняття наказу є встановлення основних вимог пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися під час експлуатації об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.12.2019  по 31.12.2019.

 

5. Тип відстеження

Періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження ефективності дії наказу здійснюється шляхом опрацювання інформаційних матеріалів підприємств нафтогазового комплексу про стан техногенної та пожежної безпеки, що надаються за встановленими міністерством формами річної та періодичної (квартальної, місячної) звітності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу дії його положень та опрацювання інформаційних матеріалів нафтогазового комплексу про стан техногенної та пожежної безпеки.

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту

Наказ застосовується на об’єктах підприємств нафтогазового комплексу з метою встановлення основних вимог пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися під час експлуатації об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів.

Результативність регуляторного акту визначається наступними основними показниками, такими як:

кількість випадків виникнення пожеж на підприємствах нафтогазового комплексу;

кількість проведених перевірок стану пожежної безпеки структурними підрозділами суб’єкта господарювання, на яких покладені функції з питань пожежної безпеки;

організація та проведення своєчасного спеціального навчання, перевірки знань з питань пожежної безпеки;

кількість проведення об’єктових та спільних з пожежною охороною протипожежних тренувань персоналу.

За 2018 рік на підприємствах нафтогазового комплексу сталося 3 пожежі, при цьому на об’єктах зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів пожеж не було.

Упродовж 2018 року структурними підрозділами підприємств, на яких покладені функції з питань пожежної безпеки здійснено понад 3 тис. перевірок стану пожежної та техногенної безпеки, за результатами яких видано 3,1 тис. актів, якими передбачено 16,6 тис. заходів.

Всього в результаті допущених порушень правил пожежної безпеки притягнуто до дисциплінарної відповідальності 86 працівників, з них 20 посадових осіб.

        Забезпечено проведення своєчасного та якісного спеціального навчання, перевірки знань та проведення інструктажів з питань пожежної безпеки.

Так, упродовж 2018 року навчання з пожежно-технічного мінімуму пройшли 2,9 тис. працівників підприємств нафтогазового комплексу та перевірку знань (1 раз на рік) – 29,6 тис. осіб.

Крім того, пройшли навчання з пожежної безпеки 1,6 тис. посадових осіб та перевірку знань (раз на 3 роки) – 2,8 тис. осіб.

Однією з форм навчання є систематичне проведення об’єктових та спільних з пожежною охороною протипожежних тренувань персоналу. Підприємствами розроблені графіки проведення тренувань персоналу з членами пожежних дружин (команд) та пожежно-рятувальних підрозділів.

Так, упродовж 2018 року проведено 4,8 тис. протипожежних тренувань, з них 3,1 тис. – об’єктових і 1,7 тис. – спільних тренувань, до яких залучалися 27,2 тис. працюючого персоналу, членів пожежних дружин і пожежно-технічних комісій.

Відпрацювання навичок і постійне вдосконалення знань дозволяє адекватно і оперативно реагувати на виникнення (непередбачених) надзвичайних ситуацій і запобігати їх негативним наслідкам, максимально ефективно підготуватися до роботи в реальних умовах.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 Враховуючи вищевикладене, відстеження результативності регуляторного акта підтвердило доцільність його прийняття.

 

 

Міністр

енергетики та захисту довкілля                                                   Олексій ОРЖЕЛЬ

 

версія для друку