МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.10.2012 № 815 "Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України"

13.01.2020 | 10:09

 

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.10.2012 № 815 «Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 19.10.2012 № 815 «Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2012 року за № 1871/22183 (далі – наказ). Набрання чинності – 03.12.2012.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

 

3. Цілі прийняття акту

Метою прийняття наказу є забезпечення діяльності роботи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі – ДВГРС), спрямованої на профілактику із запобігання надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також надання невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров’я.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.12.2019  по 31.12.2019.

 

5. Тип відстеження

Періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження ефективності дії наказу здійснюється шляхом опрацювання інформаційних матеріалів підприємств ПЕК про стан техногенної та пожежної безпеки, що надаються за встановленими міністерством формами річної та періодичної (квартальної, місячної) звітності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу дії його положень та опрацювання інформаційних матеріалів наданих ДВГРС про виконання Програми профілактичних, організаційно-технічних заходів з охорони праці та промислової безпеки ДВГРС за 2017-2018 роки.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту

Наказ застосовується в підрозділах ДВГРС на гірничих підприємствах незалежно від форми власності з метою забезпечення виконання ДВГРС функцій та завдань за призначенням, а саме: профілактику із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також надання, невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров’я тощо.

Результативність регуляторного акту визначається показниками наведених у таблиці:

 

Показники

2017 рік

2018 рік

Ліквідовано аварій і аварійних ситуацій

24

37

у тому числі: аварій

11

15

 аварійних ситуацій

13

22

Кількістю людей виведених та евакуйованих при аваріях і аварійних ситуаціях відділеннями ДВГРС

2283

3244

Кількістю потерпілих, яким надавалась медична допомога робітниками ДВГРС

756

704

Проведено профілактичних обстежень гірничих підприємств, що обслуговуються підрозділами ДВГРС

14710

14794

Попереджено випадків загрози життю людей та/або виникнення надзвичайних ситуацій (аварій)

2461

2464

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 Враховуючи вищевикладене, відстеження результативності регуляторного акта підтвердило доцільність його прийняття.

 

 

Міністр

енергетики та захисту довкілля                                              Олексій ОРЖЕЛЬ

версія для друку