МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Протокол № 10-4(ГР) - 2019 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України від 2 липня 2019 року

10.07.2019 | 15:44

 

 

ПРОТОКОЛ № 10-4(ГР) - 2019

засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

2 липня   2019 року

м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

ПРИСУТНІ члени Громадської ради при Міненерговугілля  (додаток №1)

                 

ЗАПРОШЕНІ від Міненерговугілля:

Дудка Г.І. - начальник відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю

Власенко О.К. – головний спеціаліст сектору забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових управління нафто-газового комплексу

Галагуза О.В.  - депутат Житомирської обласної ради, член спільної Робочої групи НКРЕКП та Міненерговугілля з проблем обліку газу

Загородній В.М.- член Технічної ради Асоціації виробників та постачальників газового обладнання

Ігнатієнко Я.Т. - заступник директора ПАТ «УкрНДІінжпроект»

Лісовик В.В. - начальник відділу нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки Департаменту з питань праці Держслужби України з питань праці

Кайтанюк П.А. - директор ТОВ «Айметр»

Опанасюк Ю.А. - член Громадських рад при Мінрегіоні та НКРЕКП»

Меркушов В.Т - Голова Комітету з питань нафтогазового комплексу ГР при НКРЕКП

Палюх Д.Г. - директор ТОВ «Газтех»

Предун К.М. - заступник декана Київського національного університету будівництва і архітектури

ТарасенкоО.Є. - член Громадської Ради при Мінрегіоні

Туряниця О.О. - директор ТОВ «СП «Радміртех»

Федоров А.В. - директор ТОВ «Укргазіндустрія»

Cмірнов О.Г. - провідний спеціаліст ТОВ «Укргазкомплект»

Янко Ю.Г. - головний інженер проектів ТОВ «УкрНДІінжпроект»

Томаш З.П. - заступник Голови Правління ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики»

Представники 8 каналу телебачення

 

На початку засідання перший заступник Голови Громадської ради при Міненерговугілля Татаринов А.А. привітав присутніх, озвучив порядок денний, який попередньо був розісланий  всім запрошеним та членам Громадської ради:

1.«Про стан газорозподільних мереж України та забезпечення системи заходів щодо їх безпечної і безаварійної експлуатації».

2.Різне

 

1.З першого питання порядку денного

«Про стан газорозподільних мереж України та забезпечення системи заходів щодо їх безпечної і безаварійної експлуатації».

СЛУХАЛИ: Войтенка О.С. - члена ГР при Міненерговугілля, голову Технічної ради Асоціації виробників та постачальників газового обладнання, який у своїй доповіді, зокрема  розповів про технічний стан газових мереж, що  визначається:

- більш як віковим строком експлуатації (старіння фізичне та моральне);

- стабільним та достатнім матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням (відповідність тарифів);

- наявністю та відповідною кваліфікацією кадрового потенціалу;

- наявністю та відповідністю нормативно-правової бази;

- виконанням поетапної та постійної якісної модернізації, реконструкції та технічного обслуговування.

Зазначив, що по факту на сьогодні маємо:

1.            Мережі старіють фізично та морально, відновлення їх виконується критично недостатніми темпами.

2.            Тарифи операторів ГРМ менш ніж на 40% покривають затрати. Фінансування потреб експлуатації незадовільне.

3.            Відтік кваліфікованих кадрів катастрофічний (до 25%) із-за низьких зарплат.

4.            Нормативно-правова база залишилася на рівні 70-х років попереднього століття та не відповідає сучасним вимогам.

5.            Монополізація сфер проектування, будівництва газових мереж, а також виготовлення газового обладнання призвела до низькоякісних високо затратних та малоефективних вкладень в газову галузь.

Загальна оцінка стану газових мереж: критично проблемна з можливою втратою контролю за надійністю, безперебійністю та безаварійністю газопостачання. (Презентація у додатку №2)

 

СЛУХАЛИ: Тарасенка  О.Є., про «Основні проблеми інноваційного розвитку газової галузі та шляхи їх подолання. Забезпечення реконструкції та модернізації систем розподілу на сучасному етапі».

Він поінформував, що стан ШГРП та ГРМ на грані критично можливого для використання.

-                      Базове обладнання в цих спорудах фізично та морально застаріле.

-                      Із-за відсутності та недотримання технічних вимог порушуються технологічні схеми та режими газопостачання.

-                      Існуюча монопольна система не в змозі ефективно модернізувати мережі та обладнання.

-                      Інвестиційні програми операторів ГРМ формалізовані, не контролюються Регулятором та Міненерговугілля в частині ефективної експлуатації газових мереж.(Презентація у додатку №3).

 

СЛУХАЛИ: Ігнатієнка Я.Т. про «Організацію виконання проектних робіт та їх вплив на якість реконструкції та модернізації систем газопостачання в Україні». Співдоповідач звернув увагу, що  оператори ГРМ не допускають до ринку проектування сторонні організації, внаслідок чого відсутня конкуренція, а отже і якість проектування.

-                      Контролюючі органи не вживають заходів щодо такого стану на ринку проектування.

-                      В Україні недієздатна базова організація з науково-технічної діяльності в проектуванні та будівництві газових мереж, відсутня система архівації проектно-вишукувальних робіт.

-                      З метою мінімізації вартості об’єктів, що проектуються, відповідно до тендерних вимог, мінімальні ціни часто впливають на якість проектування та вибір обладнання, що використовується в проектах. (Додаток №4).

 

СЛУХАЛИ: Загороднього В.М. про «ДБН В.2.5 - 20:2018 «Газопостачання». Проблеми та недоліки нового нормативного документу та можливі наслідки. Пропозиції щодо усунення виявлених недоліків». Він акцентував увагу та те, що максимально високими залишаються ризики визнання протиправним та не чинним Наказу Мінрегіону від 15.11.2018 р. №305 «Про затвердження ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» з огляду на порушення Мінрегіоном ст. 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

-                      Крім того, інститутами громадянського суспільства та експертним середовищем виявлені та зафіксовані численні порушення чинного законодавства з боку Мінрегіону при розробці нових ДБН, зокрема: 1) вихід за межі владних повноважень; 2) порушення компетенції Міненерговугілля, як суб’єкта нормування у будівництві; 3) залишення поза сферою нормування та увагою таких видів будівельної діяльності як «будівництво» та «експлуатація» систем газопостачання, передбачених попереднім ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

-                      З прийняттям Наказу втрачають чинність попередні ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Розроблення проекту ДБН здійснювалося на підставі договору, укладеного між Мінрегіоном та базовою організацією ПрАТ «УкрНДІінжпроект». (Додаток №5)

 

СЛУХАЛИ: Опанасюка Ю.А. про «Перспективи застосування інноваційних технологій та обладнання в системах газопостачання в Україні». Співдоповідач повідомив, що  в Україні далеко недостатнє нормативно-правове забезпечення впровадження інтелектуальні системи обліку природного газу (ІСО).

-                      ІСО має значні переваги при використанні для всіх учасників ринку.

-                      Держава та її органи самоусунулися від виконання вимог Третього Енергетичного пакету щодо впровадження ІСО. (Презентація у додатку №6)

 

У обговоренні взяли участь: Рябцев Г.Л., Бакулін О.Ю., Предун К.М., Котко В.Г., Светелік О.Д., Куцан Ю.Г., Коровкін В. О., Татаринов А.А. (Повні виступи у аудіозапису).

Бакулін О.Ю. зазначив наступне: «За даними презентації  " 46% тарифу Операторів ГРМ (облгазів) становлять витрати на закупівлю газу для ВТВ".

За даними звіту НАК «Нафтогаз України» за 2018 рік обсяг газу Операторів ГРМ (облгазів) на ВТВ становить 1 млрд куб.м, з яких 0, 9 млрд.- несанкціонований відбір газу з системи АТ «Укртрангаз», що неоплачений. Якщо гроші, які неоплачені за газ для ВТВ спрямувати на модернізацію та заробітню плату працівників, то стан газорозподільних систем не був би таким жалюгідним».

Яцкевич С.В. зауважив, що  доцільно Міненерговугілля  разом   з НАК «Нафтогаз України», КП «Київтеплоенерго», ДТЕК «Київські енергомережі» розглянути можливість застосування розрахунків за природний газ тільки по кількості використаної реальної теплоти спожитого ресурсу, тобто залежно від його калорійності у любий проміжок часу.

Разом з тим, доцільно здійснити аналіз систем здійснення підрахунку теплоти  яка використана при споживанні природного газу у країнах Європи (особливо таких де природний газ споживається млрд.м3: Німеччина, Данія, Франція,Греція, Італія і т.д.). На усіх ТЕЦ (ТЕС) у Європі розрахунки проводяться тільки на основі балансу теплоти (калорійності)

Також, зазначив необхідність уточнити за якими параметрами здійснюється оплата російського природного газу, який надходить Європейським країнам та як контролюється якість цього ресурсу і які умови виникають при порушенні узгоджених параметрів

 

За результатами розгляду та обговорення першого питання та враховуючи:

-                      оцінку експертного середовища, їх пропозиції та рекомендації з питання стану газорозподільних мереж України та забезпечення системи заходів щодо їх безпечної і безаварійної експлуатації,

-                      нагальну необхідність виконання зобов’язань України відповідно до Протоколу про приєднання до Енергетичного Співтовариства, якнайшвидше завершення процесу якісного транспонування українською стороною у вітчизняне законодавство приписів директиви 2009/73/ЄC в частині безпеки постачання природного газу;

-                      необхідність реалізації спільних правил щодо організації та функціонування сектору природного газу, а також щодо експлуатації систем,

-                      застосоване Директивою 2009/73/ЕС визначення «безпеки постачання природного газу: як безпека постачання природного газу, так і технічна безпека»,

-                      необхідність приведення державних будівельних норм ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (частини проектування та експлуатація газорозподільних систем) у відповідність із міжнародно-визнаними принципами нормування, а також з метою підвищення їх якості (ефективності), та виключення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики (відповідно до розпорядження КМ України від 05.10.2016 р. №803-р), Громадська рада при Міненерговугілля

вирішила:

1.            Визнати ситуацію щодо стану газорозподільних мереж України та тарифно-цінової політики як таку, що потребує невідкладного реагування  відповідними державними органами.

2.            Рекомендувати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України в межах своїх повноважень:

2.1 Реалізувати доступний арсенал нормативно-правових засобів для забезпечення належного технічного стану та надійності газорозподільних мереж. а також створення ефективного механізму моніторингу стану газорозподільних мереж.

2.2 Забезпечити у відповідності до статті 8 Закону України «Про ринок природного газу», розробку, затвердження, та оприлюднення у встановленому порядку технічних норм та стандартів безпеки, що поширюються на газорозподільні системи, у тому числі мінімальних технічних вимог до проектування та експлуатації газорозподільних систем (на заміну діючих ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання») з урахуванням технічних норм і стандартів безпеки Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства;

2.3 Здійснити аналіз систем розрахунків за природний газ  у країнах Європи та ініціювати прискорення внесення змін до Закону України  «Про ринок природного газу» для запровадження розрахунків на ринку природного газу в одиницях енергії 

3.            Рекомендувати Правлінню ГР розглянути на своєму засіданні проблемні питання ринку природного газу.

 

 

2. З другого питання порядку денного «Різне»

СЛУХАЛИ Яцкевича С.В., який повідомив, що до Міненерговугілля надійшло звернення голови Ради голів ГР при ОВВ, держсекретаря Кабміну Бондаренка В.В. з пропозицією  удосконалити взаємодію органів ВВ з громадськими радами: надавати проекти нормативно - правових актів та відповідні матеріали для обговорення, створити матеріально-технічні умови для роботи і т.п.

Поінформував про ряд заходів, організаторами та учасниками яких є члени ГР. Зокрема 3,4 липня проходитиме міжнародна конференція «Український ядерний Форум-2019. Ядерна енергетика- стан та тенденції розвитку», 4 липня відбудеться засідання новоствореної Ради голів громадських рад при органах ВВ та ін.

Також керівник секретаріату ГР поінформував, що у відповідності до  Плану роботи ГР на 2019 рік тема наступного засідання  «Про стан реалізації Енергостратегії до 2035 року "Безпека, енергоефективність та конкурентоспро-можність" та виконання Програми/Плану реалізації."  Запропонував підготувати та провести засідання у вересні п.р.

 

У обговоренні взяли участь:Светелік О.Д.,Татаринов А.А.,Котко В.Г.,Куцан Ю.Г.

 

За результатами обговорення другого питання Громадська рада

вирішила інформацію взяти до відома. Засідання ГР провести у  2-й декаді вересня.

 

Голова Громадської ради    

Герой України                                                                                  С.І. Поташник 

 

 

 

Керівник Секретаріату                                                                           С.В. Яцкевич

 

 Секретар                                                                                                Л.В. Любарець

 

 

Погоджено:

 

Татаринов А.А.

Бакулін О.Ю.

 

 

версія для друку