МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта наказу Міненерговугілля від 17.12.2015 № 821 "Про забезпечення діяльності Центральної комісії з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України"

04.01.2019 | 13:14

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

наказу Міненерговугілля від 17.12.2015 № 821 «Про забезпечення діяльності Центральної комісії з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України»

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Наказ Міненерговугілля від 17.12.2015 № 821 «Про забезпечення діяльності Центральної комісії з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України», зареєстровано в Мін'юсті 11.01.2016 за № 25/28155.

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Управління нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

 

3. Цілі прийняття акта.

Основною метою прийняття регуляторного акту є забезпечення об’єктивної оцінки ефективності проектів розробки родовищ нафти і газу, їх науково-технічного рівня, відповідності вимогам чинних нормативних актів, сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 01.11.2018 по 14.12.2018.

 

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Методом одержання результатів відстеження є дослідження статистичних даних, а також фактичних даних, які отримані шляхом аналізу звернень суб’єктів щодо затвердження проектів розробки родовищ (покладів) вуглеводнів.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу звернень суб’єктів щодо затвердження проектів розробки родовищ (покладів) вуглеводнів.

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Показником результативності регуляторного акта є забезпечення виконання функцій, передбачених Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, та вимог законів України «Про нафту і газ» та «Про наукову і науково-технічну експертизу».

Нарікання від суб’єктів господарювання, що здійснюють видобуток вуглеводнів, щодо невідповідності наказу принципам регуляторної політики, порушення положеннями наказу прав суб’єктів господарювання відсутні.

Законом України від 01.03.2018 № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі», відповідно до підпунктів 8 та 9 пункту 4 розділу І, внесено зміни до Закону України «Про нафту і газ», зокрема в частині затвердження проектів дослідно-промислової та промислової розробки родовища (покладу) (далі – проекти розробки), і тим самим встановлено, що проекти розробки затверджуються користувачами нафтогазоносних надр протоколом, який подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

У зв’язку із вищезазначеним Міненерговугілля починаючи з березня 2018 року не має правових підстав щодо затвердження проектів розробки.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Робота з відстеження результативності регуляторного акту підтвердила доцільність його прийняття та позитивні наслідки його впровадження.

Регуляторний акт відповідав визначеній меті та мав достатній ступінь досягнення визначених цілей. Але починаючи з березня 2018 року Міненерговугілля не має правових підстав щодо затвердження проектів розробки.

 

 

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України                                                      І. Насалик

 

версія для друку