МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта наказу Міненерговугілля України від 20.09.2013 № 683 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нафті і газу від 01 листопада 1994 року № 355"

04.01.2019 | 13:13

 

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

наказу Міненерговугілля України від 20.09.2013 № 683 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нафті і газу від 01 листопада 1994 року № 355»

 

1.  Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міненерговугілля України від 20.09.2013 № 683 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нафті і газу від 01 листопада 1994 року № 355», зареєстровано в Мін'юсті 04.10.2013
за № 1715/24247.

 

2.  Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

3.  Цілі прийняття регуляторного акта

Основною метою прийняття регуляторного акту є приведення нормативно-правового акта Міненерговугілля у відповідність до чинного законодавства та уникнення дублювання норм для забезпечення єдиного підходу у взаєминах всіх учасників газового ринку при постачанні та використанні природного газу.

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності

 З 01.11.2018 по 14.12.2018

 

5. Тип відстеження результативності

Періодичне відстеження.

 

6.  Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

- статистичний;

- соціологічний.

 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

 

Враховуючи мету регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:

1) статистичні показники;

2) соціологічні показники.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», соціологічних – шляхом опитування у робочому порядку уповноважених представників підприємств галузі.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу звернень учасників газового ринку при постачанні та використанні природного газу

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Після набрання чинності наказу Міненерговугілля України від 20.09.2013
№ 683 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нафті і газу від 01 листопада 1994 року № 355», результативність визначається такими кількісними та якісними показниками:

1.  Розмір надходження до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акту.

Дія акта не передбачає надходжень до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2.  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють операції з постачання та використання природного газу в частині роботи Оператора.

3.  Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язано з виконанням вимог акта.

Після прийняття акта суб’єкти господарювання та/або фізичні особи не витрачають додаткових коштів і часу.

4.  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», наказ Міненерговугілля України від 20.09.2013 № 683 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нафті і газу від 01 листопада 1994 року № 355», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення були розміщені на офіційних web-сайтах в мережі Інтернет: Міненерговугілля України www.mpe.kmu.gov.ua, Офіційного вісника України www.ovu.com.ua .

Міненерговугілля та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надає необхідні роз’яснення щодо застосування норм регуляторного акта на відповідні запити суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання України з основних положень актависокий.

 

9.  Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття регуляторного акта забезпечило уникнення невідповідності на законодавчому рівні відносин суб’єктів господарювання на ринку природного газу при постачанні та використанні природного газу.

 

 

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України                                   І. Насалик

 

 

версія для друку