МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта наказу Міненерговугілля України від 25.03.2013 № 124 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 5 серпня 2002 р. № 469"

04.01.2019 | 13:11

 

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

наказу Міненерговугілля України від 25.03.2013 № 124 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 5 серпня 2002 р. № 469»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міненерговугілля України від 25.03.2013 № 124 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України
від 5 серпня 2002 р. № 469», зареєстровано в Мін'юсті 08.04.2013 за № 578/23110.

 

2.  Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

3.  Цілі прийняття регуляторного акта

Основною метою прийняття регуляторного акту є приведення у відповідність до чинного законодавства наказу Мінпаливенерго від 5 серпня 2002 р. № 469 "Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 лютого 2003 р. за № 157/7478, для  забезпечення єдиного підходу у взаємовідносинах всіх учасників газового ринку (газовидобувних, газотранспортних і газорозподільних підприємств та постачальників природного газу) при створенні страхового запасу природного газу, відповідно до прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови
від 21.11.2012 № 1062.

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності

 З 01.11.2018 по 14.12.2018

 

5. Тип відстеження результативності

Періодичне відстеження.

 

6.  Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

- статистичний;

- соціологічний.

 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

 

Враховуючи мету регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:

1) статистичні показники:

- кількість підприємств нафтогазового комплексу;

- кількість наданих зауважень та пропозицій до наказу.

2) соціологічні показники:

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання галузі щодо основних положень регуляторного акта.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», соціологічних – шляхом опитування у робочому порядку уповноважених представників підприємств галузі.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу здійснення операцій по створенню суб’єктами господарювання страхового запасу природного газу при його постачанні.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Після набрання чинності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.03.2013 № 124 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України
від 5 серпня 2002 р. № 469» результативність визначається такими кількісними та якісними показниками:

1.  Розмір надходження до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акту.

Дія акта не передбачає надходжень до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

2.  Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що створюють страховий запас природного газу при постачанні.

3.  Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язано з виконанням вимог акта.

Після прийняття акта суб’єкти господарювання та/або фізичні особи не витрачають додаткових коштів і часу.

4.  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.03.2013 № 124 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 5 серпня 2002 р. № 469», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення були розміщені на офіційних web-сайтах в мережі Інтернет: Міненерговугілля України www.mpe.kmu.gov.ua, Офіційного вісника України www.ovu.com.ua .

Міненерговугілля та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надає необхідні роз’яснення щодо застосування норм регуляторного акта на відповідні запити газовидобувних компаній.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання України з основних положень актависокий.

 

9.  Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття регуляторного акта сприяло підвищенню надійності та безперебійності функціонування газотранспортної системи України і забезпечило встановлення єдиного порядку для суб’єктів ринку природного газу у питаннях створення страхового запасу природного газу при його постачанні.

Разом з тим, 09.04.2015 прийнято Закон України № 329-VIII "Про ринок природного газу", яким визначено правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу.

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України “Про ринок природного газу”  прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 795 "Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу".

 

 

 

Міністр енергетики та

вугільної промисловості України                                               І. Насалик

 

версія для друку