МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.09.2013 № 626

12.09.2018 | 13:28

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.09.2013 № 626
«Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами»

 

 

1.     Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.09.2013 № 626 «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.09.2013 № 1629/24161.

Дата набрання чинності – 08.10.2013.

 

2.     Назва виконавця заходів з відстеження.

Департамент корпоративних та майнових відносин Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

 

3.     Цілі прийняття акта

Дія наказу спрямована на встановлення у відповідності із законодавством України, порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

 

4.     Строк виконання заходів з відстеження

Дане періодичне відстеження здійснювалося в період з 01.08.2018 по 01.09.2018. 

 

5.     Тип відстеження

Періодичне.

 

6.     Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів є відстеження ефективності дії Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами.

 

7.     Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалась на основі кількості погоджених в установленому порядку кандидатур організаторів проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління корпоративними правами.

 

8.     Кількість та якість значення показників результативності акта

Результативність регуляторного акта визначається кількістю погоджених в установленому порядку кандидатур організаторів проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами.

 

Так, протягом 2015-2018 Міністерством були погоджені 11 кандидатур організаторів проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, які перебувають в судових процедурах банкрутства – санації та ліквідації.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта високий – наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та в інформаційно-правовій системі «ЛІГА:ЗАКОН».

 

9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результатів регуляторного акта дозволила організувати проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство боржників, що перебувають у сфері управління Міненерговугілля, та встановлення вимог до їх організаторів у правовому полі.

 

 

 

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України                                          (підпис)                         І. Насалик

версія для друку