МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури України (Розпорядження КМУ № 1009-р від 06.12.2017 р.)

16.05.2018 | 09:33

 

 

Мета документа — визначення основних напрямів, механізмів і строків комплексного правового врегулювання захисту критичної інфраструктури та створення системи державного управління у сфері її захисту.

 

Створення зазначеної системи захисту спрямоване на забезпечення стійкості критичної інфраструктури до загроз усіх видів, включаючи загрози  природного і техногенного характеру, загрози, спричинені протиправними діями та будь-якими комбінаціями з переліченого.

 

Концепція закладає якісно новий рівень державного управління у цій сфері та передбачає сучасні підходи до управління безпековими ризиками, оптимізоване використання наявних ресурсів, гнучкість та швидкість реагування на інциденти та кризи.

 

Реалізація Концепції розрахована на десятирічний термін (з 2017 по  2027 роки) та поєднує у собі проведення законодавчих перетворень, інституційні й організаційні зміни існуючої системи захисту критичної інфраструктури.

 

Нагадаємо, що до об’єктів критичної інфраструктури відносяться підприємства та установи, які є стратегічно важливі для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв.

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-stvorennya-derzhavnoyi-sistemi-zahistu-kritichnoyi-infrastrukturi

версія для друку